Verkeer
Stuur appje
Zoek

'Toegankelijkheidsmotie' valt slecht bij VVD Hengelo: 'Hiermee stralen we uit dat we een probleem hebben'

Geleidende goten terras twee wezen Vereijken Chris
Objecten die door ondernemers in de openbare ruimte worden gezet, vormen soms obstakels voor minder mobiele mensen
Beeld: Chris Vereijken / 1Twente

Een relatief onschuldige motie maakte een hoop los tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Met name de VVD-fractie liet duidelijk weten niet open te staan voor een voorstel waarin werd opgeroepen ondernemers bewust te maken van de obstakels die ze - vaak onbedoeld - opwerpen voor mindervalide binnenstadbezoekers. De motie werd na de nodige scherpe woorden tóch aangenomen. Opvallend genoeg weken BurgerBelangen en D66 af van hun coalitiegenoten en stemden zij vóór de motie.

Aanleiding

Eén maand geleden vond in Hengelo een politieke markt plaats die gericht was op het thema toegankelijkheid. Tijdens deze avond vertelden enkele leden van Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH) over hun ervaringen met ondernemers in de stad. Zo werd er onder meer benoemd dat de ondernemers met enige regelmaat geattendeerd moeten worden dat de objecten die zij uitstallen, zoals reclameborden en terrasstoelen, een obstakel kunnen vormen voor gehandicapten. Volgens de SGH gebeurt dit bijna nooit moedwillig en zijn de ondernemers bereid om de obstakels weg te halen door ze veiliger neer te zetten.

Foto stadhuis Hengelo Vereijken Chris
Lees ook
Raadsleden leggen Hengelo's Actieplan Toegankelijkheid onder de loep, veel lof voor huidige aanpak

Uitstallingenbeleid

Na deze avond is er door enkele fracties nagedacht hoe er in de toekomst extra aandacht kan komen voor toegankelijkheid in de binnenstad. Omdat het huidige uitstallingenbeleid voor ondernemers is opgesteld in 2000, is er ruimte voor vernieuwing binnen die regelgeving.

Volgens Jeanet Nijhof (PVV) en Susanne van den Beukel (CU) zou een bepaling waarin ondernemers bewuster worden gemaakt op het toegankelijk uitstallen van objecten passen in het nieuwe beleid. Om deze reden dienden zij de motie 'Actualisatie Uitstallingenbeleid' in.

Onnodig

Op zichzelf richt de motie er zich vooral op dat er extra aandacht komt voor de mogelijke probleemsituaties; ondernemers worden tot niks gedwongen. Wethouder Marie-José Luttikholt noemde de motie 'onnodig'. Hiermee bleef ze dicht bij het standpunt dat ze ook hanteerde tijdens de politieke markt, toen er door de PVV een soortgelijk voorstel werd gedaan. Een groot verschil met dat voorstel is dat er in de huidige motie niks wordt opgelegd aan de ondernemers.

Géén regeldruk

Desondanks reageerde VVD-raadslid Brigiet Schoemaker extreem fel op de voorgelegde motie. "De regeldruk vanuit Den Haag weegt al heel zwaar op de ondernemers en dan gaan wij ze nog eens extra regels opleggen voor iets dat geen probleem is", zei ze. De reactie van de VVD wekte verbazing bij de indienende raadsleden, omdat zij benadrukten dat de ondernemers tot niets worden gedwongen. Het enige wat de motie bewerkstelligt is dat er op wordt gelet dat zij aandacht besteden aan het toegankelijk houden van de binnenstad.

Foto stadhuis Hengelo Vereijken Chris
De motie zorgde voor een fel debat tijdens de raadsvergadering.
Beeld: Chris Vereijken / 1Twente

Wantrouwen

Zelfs nadat de indieners dit hadden uitgelegd veranderde er niets aan het standpunt van de VVD. Volgens Schoemaker spreekt de motie een gebrek aan vertrouwen uit over de klantvriendelijkheid van de ondernemers. "Het gaat in Hengelo juist heel goed met de toegankelijkheid. We willen niet uitstralen dat het niet goed zou gaan, terwijl het tegenoverstelde op dit moment aan de gang is. De motie is overbodig en iets wat overbodig is, daar hoeven we niet over te stemmen", besloot het raadslid haar verhaal.

Opvallende stemming

De motie werd uiteindelijk aangenomen met 20 stemmen voor en 15 stemmen tegen. De partijen die tegen hebben gestemd waren coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA, alsmede oppositiepartijen ProHengelo en Lokaal Hengelo. Opvallend genoeg stemden de andere twee coalitiepartijen D66 en Burgerbelangen juist voor en daarmee haalde de motie het dus.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.