Verkeer
Stuur appje
Zoek

Wij zijn 1Twente & Twente FM!

echt Twents.

1Twente en Twente FM besloten in 2022 gezamenlijk aan het werk te gaan met de vorming van een streekomroep voor heel Twente. Beide omroepen staan stevig in de lokale gemeenschappen en zijn druk bezig het journalistieke deel van hun organisatie te professionaliseren. Door de vorming van een streekomroep is het veel beter mogelijk verhalen, kennis en ervaring uit te wisselen, de digitale kanalen op elkaar aan te laten sluiten en gezamenlijk aan producties te werken.

De basis voor onze journalistieke inspanningen worden gevormd door:

1. Serial Investigative Journalism – onderzoek

2. Verdieping en context. We geven nieuws betekenis

3. Actuele nieuwsvoorziening, eerstelijns nieuws.

De uitwerking:

a. We kiezen nadrukkelijk voor een publieksgerichte benadering. We zien onze omroep als intermediair tussen bevolking en bestuur, geven een stem aan individuele burgers plaatselijke instellingen en verenigingen. We richten ons op de natuurlijke habitat van de burger: waar hij woont, werkt, leeft, inkopen doet, uitgaat, sport en onderwijs volgt.

b. De lokale omroep staat midden in de plaatselijke samenleving en wil gekend en herkenbaar zijn als de informatie- en gespreksbron voor de inwoners van de Twentse gemeenten. We zijn de huiskamer van de gemeente.

c. Daaruit volgt dat bereik en impact hand in hand gaan. We gaan in eerste instantie niet voor de ‘quick wins’, maar voor context en verdieping en uiteindelijk voor beweging.

d. We ontwikkelen een multi- en crossmediale werkwijze en willen alle mogelijke kanalen gebruiken om onze verhalen onder de bevolking te verspreiden.

e. We ontplooien eveneens fysieke activiteiten als debatten, ontmoetingen, masterclasses en als we het zinvol achten zelfs fietstochten.

f. We zijn onafhankelijk en maken de nieuwsselectie en de keuzes van de plaatselijke thema’s vanuit die positie.

g. We geloven in de vorming van een streekomroep die de juiste omvang heeft om de noodzakelijke professionalisering van de lokale omroepen gestalte te geven. Wij hebben de ambitie om een leidende rol te spelen in de streekomroep voor Twente.

h. In samenwerking met de hogescholen Saxion en Windesheim, de universiteiten van Twente en Münster werken wij aan de vestiging van een kenniscentrum voor lokale journalistiek (ook grensoverschrijdend).

Maak kennis

We zijn dagelijks in beeld, je kunt ons overal horen over onderwerpen die de mensen in onze gemeenten aangaan. We maken niet alleen verhalen over, maar ook met de mensen. Wij zijn 1Twente en Twente FM.

Ben je geïnteresseerd in wat wij doen, hoe we dat doen of wil je meewerken aan het multimedia merk van Twente? Neem dan contact met ons op!