Verkeer
Stuur appje
Zoek

Bedrijfsrichtlijnen

In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat een eigentijds Lokaal Toereikend Media-Aanbod is. Het vormen van een landelijk dekkend netwerk van tachtig streekomroepen is een middel om dat te bereiken. 1Twente en Twente FM besloten in 2022 gezamenlijk aan het werk te gaan om de transitie te starten om de streekomroep voor heel Twente te worden.

Als betrouwbare streekomroep streven we naar transparantie en duidelijkheid omtrent onze werkwijze. Daarom vindt u hieronder onze bedrijfsrichtlijnen.

Governance

1Twente past de Gedragscode Publieke Omroep 2021 toe. Wij vinden een goed bestuur en integriteit belangrijk. In deze gedragscode staan afspraken over bestuurcultuur, integer handelen, risicobeheersing, verantwoording, het melden van misverstanden en het beloningskader presentatoren publieke omroep.

Toegang tot Registers

Als onderdeel van onze toewijding aan transparantie en verantwoording, onderhouden wij bij 1Twente registers waarin bepaalde informatie wordt vastgelegd, in overeenstemming met de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. Individuen die toegang tot deze informatie willen verkrijgen, kunnen dit aanvragen door zich te identificeren en hun reden voor het opvragen van de informatie te verstrekken, samen met een uitleg van het beoogde gebruik ervan. Wij streven ernaar om toegang tot deze registers op een transparante en billijke manier te verlenen.