Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengeloërs klaagden in 2022 iets minder over hun gemeente dan in 2021

Foto stadhuis Hengelo Vereijken Chris
Beeld: Chris Vereijken / 1Twente

De gemeente Hengelo heeft vorig jaar 126 klachten binnengekregen. Dat zijn er elf minder dan in 2021. Dat blijkt uit de jaarlijkse klachtencijfers van de gemeente. De meeste klachten kwamen binnen over de afdelingen Werk en Inkomen en Stedelijk Beheer en Ontwikkeling.

Kleine daling

Het aantal klachten is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Van de 126 klachten zijn 18 klachten niet-ontvankelijk verklaard, wat betekent dat de klacht niet voldeed aan de regels. Bijvoorbeeld klachten die niet beantwoord konden worden, omdat ze eigenlijk bedoeld waren voor bijvoorbeeld Gildebor of Twente Milieu.

Omgangsvormen

Een meerderheid van de klachten ging over de omgangsvorm van medewerkers van de gemeente: dat waren 66 van de 126 klachten. 24 klachten gingen over het niet beantwoorden van schriftelijke of telefonische vragen, 12 klachten waren er over de verstrekte informatie en 14 over het niet nakomen van beloftes en afspraken.

icon_main_info_white_glyph

Hoe werkt de klachtenprocedure?

Een Hengeloër met een klacht kan deze indienen via een formulier op de website van de gemeente Hengelo of via een brief. Een speciale ambtenaar, de zogenaamde klachtencoördinator, beoordeelt of het daadwerkelijk om een klacht gaat. Hij of zij stuurt de klacht door naar de teamleider van de afdeling waarover de klacht is ingediend. Deze neemt de klacht verder in behandeling. Mocht de klachtindiener het niet eens zijn met de afhandeling van de klacht, dan kan hij naar de Overijsselse Ombudsman stappen.

Ombudsman

Een deel van de klachten is doorgestuurd naar de Overijsselse Ombudsman. Dit is een onafhankelijke klachteninstantie, waar mensen met klachten tegen de overheid terecht kunnen. Dit kan pas als de klacht al in eerste instantie in behandeling is genomen door de gemeente zelf. In 2022 hebben acht Hengeloërs de stap naar de ombudsman gezet.

Twee van de meldingen zijn niet in behandeling genomen, omdat zij buiten het klachtrecht vielen. Twee keer heeft de ombudsman via een korte procedure de klachten behandeld, waaronder één telefonisch afgehandeld. Uiteindelijk bleven er vier klachten over, waarvan één niet verder in behandeling werd genomen wegens het niet verstrekken van de gevraagde extra informatie.

Privacy documenten persoonsgegevens stock pixabay
Lees ook
Gemeente Hengelo worstelt met privacydoelen: ‘Meer investeringen nodig om inwoners te beschermen’

Afhandelingen

De afdeling met de meeste klachten is de afdeling Werk en Inkomen, die vooral belast is met zaken rond uitkeringen, jeugdzorg en werk. Zij kreeg 38 klachten binnen, waarvan 14 gingen over Team Participatie, die belast zijn met bijstandsuitkeringen.

Stedelijk beheer

Ook de afdeling Stedelijk Beheer en Ontwikkeling heeft 35 klachten binnengekregen en dan voornamelijk de team Voorbereiding en Realisatie. Er werd 17 keer een klacht ingediend. Het team is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met openbare ruimte, groen, verkeer en parkeerbeleid.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.