Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Strengere regels kamerverhuur in Enschede; aanpak illegale panden zal jaren duren

Doorbells 1471380
Beeld: FreeImages

Van plan om een beleggingspandje te kopen in Enschede? Lees dan eerst goed de regels. De gemeente gaat het een stukje lastiger maken om kamers te verhuren.

Als het aan het college ligt, worden vergunningen voor kamerverhuurpanden straks niet alleen aan bouwtechnische eisen getoetst. Ook de leefbaarheid in de directe omgeving van de woning wordt vanaf 1 juli meegewogen, als de gemeenteraad eind juni akkoord gaat met het voorstel.

Kamerverbod

Al jaren worstelt de gemeente Enschede met de toename van kamertjes, ook wel onzelfstandige bewoning genoemd. In het verleden was dat geregeld via een omzettingsvergunning en een maximum aan kamerpanden per buurt en per straat. Sinds de invoering van de Huisvestingswet (2016) heeft het kamerbeleid in Enschede geen duidelijke structuur gehad.

Bovendien bleken er veel illegale kamers te zijn, waar de gemeente helemaal geen weet van had. Toen er steeds meer signalen kwamen dat de leefbaarheid in veel wijken onder druk kwam te staan, is eind 2019, in afwachting van nieuw beleid, een kamerverbod ingevoerd.

icon_main_info_white_glyph

Bijna 20 procent kamerpanden is illegaal

Enschede telt een kleine 2.000 panden waarvan bekend is dat er kamers worden verhuurd. Het gaat in veel gevallen om studenten, maar ook arbeidsmigranten en kwetsbare doelgroepen wonen niet zelden in een kamerpand. In de meeste gevallen, zo'n 1.600 panden, gaat het om een legale situatie. Er zijn ongeveer 375 illegale kamerpanden bekend. Tegen de eigenaren wordt vanaf deze zomer opgetreden.

Extreme verkamering

De leefbaarheid in wijken met veel onzelfstandige bewoning staat sneller onder druk, concludeert het college, omdat de samenstelling van de bevolking anders is en er meer woonoverlast kan ontstaan. Om negatieve effecten van extreme verkamering te voorkomen worden er vanaf 1 juli extra eisen gesteld.

Er mogen niet meer dan 7 kamers in een woning worden verhuurd. Om 'kippenhokken' te voorkomen, gelden minimale totaaloppervlaktes als er meer dan drie kamers in een pand aanwezig zijn. In een omtrek van 50 meter van het pand mogen geen andere kamertjes of studiowoningen zijn. Andersom: bij een vergunning voor een studiowoning (eigen voordeur, dus zelfstandige bewoning) wordt niet getoetst op reeds aanwezige kamerpanden in de directe omgeving.

Leefbaarometer

Behalve de bouwtechnische eisen, wordt straks ook gekeken naar de factor leefbaarheid. Wanneer een pandeigenaar een vergunning aanvraagt om kamers te verhuren - of zijn bestaande kamerpand wil verbouwen - vraagt de gemeente advies aan de wijkregisseur en de wijkagent.

Ook wordt via de zogeheten Leefbarometer gekeken of de leefbaarheid in de directe omgeving al onder druk staat. Slechte waarderingen of negatieve adviezen kunnen een belangrijke rol spelen bij het afwijzen van een vergunningaanvraag.

Leefbarometer
Op dit moment krijgen vooral delen van Wesselerbrink, Boswinkel en Twekkelerveld een zwakke beoordeling op leefbaarheid.
Beeld: FreeImages

Handhaving kost jaren

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de verscherpte beleidsregels, dan kunnen er vanaf 1 juli weer nieuwe vergunningen voor onzelfstandige bewoning worden aangevraagd.

De eigenaren van de minimaal 375 illegale kamerverhuurpanden in Enschede kunnen vanaf dan ook een handhavingsverzoek van de gemeente tegemoet zien. Dat proces zal gezien de hoeveelheid illegale situaties tot eind 2024 gaan duren. Daarmee wordt volgens het college ook voorkomen dat er tegelijkertijd veel bewoners noodgedwongen op straat komen te staan en de woningmarkt verder onder druk zetten.

icon_main_info_white_glyph

Brandveiligheid

Uit een inventarisatie van de gemeente is gebleken dat maar liefst 300 kamerpanden geen 'melding brandveilig gebruik' hebben. Zo'n melding is de eigenaar verplicht te doen vóór met kamerverhuur wordt gestart. De brandweer is uitgerust met de taak om steekproefsgewijs controles uit te voeren op de brandveiligheid van kamerpanden. Eigenaren van kamerpanden zonder de melding brandveiligheid zullen daar op worden gewezen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.