Verkeer
Stuur appje
Zoek

Geen meldingen van 'slechte verhuurders' bij Hengelo's meldpunt: 'Hoe bekend is het onder huurders?'

202309 COEN KRUKKERT 10 WONEN HUURWONING HUREN FLAT ENSCHEDE ANALOOG
Beeld: Coen Krukkert

Sinds de invoering van het meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag bij de gemeente Hengelo zijn er nog geen meldingen binnengekomen, zo antwoordt de gemeente op vragen van PvdA-fractievoorzitter Vincent ten Voorde. Wel zijn er vier klachten binnengekomen over achterstallig onderhoud, maar deze zijn niet meegenomen omdat het meldpunt daar niet voor bedoeld is. Het is de vraag in hoeverre huurders van het bestaan van het meldpunt op de hoogte zijn.

De vier klachten die bij het meldpunt in Hengelo zijn binnengekomen sinds de oprichting van het meldpunt in januari, gingen niet over zogenaamd 'ongewenst verhuurdersgedrag', maar eerder over de belabberde staat van particuliere huurwoningen. "Er zijn nog geen meldingen binnengekomen die onder een van de zeven onderwerpen van de wet goed verhuurderschap vallen", schrijft het stadsbestuur.

De overige meldingen zijn doorverwezen naar andere meldpunten en naar het juridisch loket. Bij één klacht over slecht onderhoud neemt de gemeente wel direct actie: "Bij één klacht lijkt de staat van onderhoud dermate slecht dat deze wordt meegenomen bij de komende periodieke controle van kamerverhuurpanden."

347073 huissleutel
Lees ook
Enschede opent kliklijn voor gedupeerden van ongewenst gedrag door 'slechte verhuurders'

Betere bescherming

Sinds 1 januari moet elke gemeente een meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag hebben, dit vanwege de wet goed verhuurdersgedrag die sinds juli vorig jaar van kracht is. Deze wet moet ervoor zorgen dat huurders beter beschermd zijn. Zo bepaalt de wet dat de borg maximaal 2 maanden kale huur mag zijn, dat huurovereenkomsten schriftelijk vastgelegd moeten worden en moet de wet voorkomen dat huurders geïntimideerd of gediscrimineerd worden. Alleen huurders in de particuliere sector kunnen hier terecht. Bewoners die huren bij woningcorporaties moeten de klachtenprocedures van de woningstichtingen gebruiken.

Het een meldformulier is te vinden op de website van de gemeente Hengelo. De PvdA-fractie maakte zich zorgen over de toegankelijkheid van het meldpunt, aangezien het formulier alleen digitaal aan te komen is. De gemeente laat weten dat er twee keer gebeld is over een klacht, waarvan één iemand is geholpen met het fysiek invullen van het formulier.

Arbeidsmigranten

Naast reguliere huurders moet het meldpunt ook bescherming bieden aan arbeidsmigranten, die vaak niet weten wat hun rechten zijn omdat ze de taal niet machtig zijn. Een van de regels is dat het arbeidscontract en de huurovereenkomst los van elkaar moeten zijn. Ook moeten verhuurders alle rechten en plichten van de huurders schriftelijk overdragen in een taal die zij begrijpen.

240219 arbeidsmigranten RTV OOST
Lees ook
Huis vol illegale arbeidsmigranten? Hengelo komt pas in actie als omwonenden klagen

Communicatie

PvdA-raadslid Vincent ten Voorde stelde raadsvragen over het meldpunt, vooral over de vraag in hoeverre het meldpunt bij huurders bekend is. Weten de huurders het meldpunt wel te vinden? Volgens het college is het nieuws over het meldpunt in de (landelijke) media geweest. "Verhuurders zijn verplicht om huurders de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente te verstrekken. Vanuit de gemeente is er daarnaast niet ingezet op (actieve) communicatie."

Dwangsom

Wanneer een verhuurder in overtreding is, heeft de gemeente verschillende mogelijkheden voor de handhaving van de wet. Dit zijn waarschuwingen, bestuursdwang en bestuurlijke dwangsommen. In het meest extreme geval kan de gemeente besluiten tot beheerovername van het pand.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.