Nijverheid Aardgasvrij

Hengelose raad bezorgd over vertraging aardgasvrij maken stad

Hengelo wil dolgraag verder met het uitrollen van de plannen voor een aardgasvrije stad, te beginnnen in De Nijverheid, maar als er geen geld uit Den Haag komt, kunnen er geen grote stappen gezet worden. Woensdagavond toonde de gemeenteraad begrip richting wethouder Claudio Bruggink, maar kwam ook met vragen.

Nijverheid berthastraat
In De Nijverheid moet het voor Hengelo beginnen wat betreft het aardgasvrij maken van de stad. De grote vraag is echter: wanneer kunnen er echt stappen gezet worden? © Franklin Veldhuis / 1Twente

Geen stemming

Aanvankelijk zou de raad woensdagavond gestemd hebben over de concept-transitievisie warmte, maar omdat tijdens de politieke markt van twee weken eerder duidelijk werd dat er nog te veel onduidelijkheden waren, kon de raad alleen maar kennisnemen van dit concept. Grootste struikelpunt: komt het Rijk met het beloofde geld over de brug en wanneer?

Brief naar Den Haag

Hierop heeft wethouder Bruggink weinig invloed. Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt er druk gelobbyd en er is ook een brief vanuit het college naar de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken gestuurd, maar uiteindelijk is het aan het volgende kabinet om hier een besluit over te nemen.

icon_main_quote_red_glyph

“Ik ga er vanuit dat de nieuwe regering hier snel een besluit over neemt. Maar als er geen geld komt, dan stokt het proces.”

Claudio Bruggink, wethouder

Twence en Nobian

Alle partijen die vragen hadden, stipten daarbij het warmtenet aan: Kunnen we er van op aan dat Twence en Nobian (onderdeel van Nouryon, voorheen Akzo Nobel) de komende tientallen jaren betrouwbare partners zijn? Wat als Twence straks ineens geen afval meer verbrandt, maar gaat nascheiden? Wat als de ondergrondse zoutvaatjes van Nouryon straks leeg zijn en de zoutfabrikant vertrekt naar elders? Waar halen we dan onze warmte vandaan? En wat te doen met de wetenschap dat de tarieven van het warmtenet zijn gekoppeld aan de gasprijzen? Willen we dat warmtenet dan nog wel, als de prijzen maar blijven stijgen?

icon_main_info_white_glyph

Transitievisie warmte

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte vaststelt. Hierin wordt omschreven welke wijken wanneer van het aardgas af moeten én wat de alternatieven per wijk zijn. Ook worden hierin onder meer de financiering, de betaalbaarheid en de burgerparticipatie omschreven.

Risicoanalyse

Sander Jansen (VVD) en Han Daals (BurgerBelangen) willen dat hier een risicoanalyse op losgelaten wordt. Wethouder Bruggink laat weten dat er regelmatig overleg is tussen afnemers Hengelo, Enschede en Borne én Twence over deze onderwerpen: “Twence zal niet investeren in het warmtenet als er geen duidelijkheid is over de toekomst van de afvalverwerking. Daar waken de aandeelhouders, waar de gemeente er één van is, wel voor.”

'Kunnen we 1,5 jaar wachten?'

Jan Evers (GroenLinks) hoopt dat Hengelo ondanks de onzekerheden vaart in het proces houdt: “Ik wil weten wanneer het college antwoord vanuit Den Haag verwacht. Kunnen we anderhalf jaar wachten? Ik wil in elk geval dat de wethouder terugkomt bij de raad als we een volgende stap kunnen zetten. Als er geen geld komt, moeten we samen bespreken wat er wel kan.” Bruggink antwoordt: “Ik ga er vanuit dat de nieuwe regering hier snel een besluit over neemt. Maar als er geen geld komt, dan stokt het.” Waarmee de wethouder in elk geval die fracties geruststelt, die bang zijn dat Hengelo zich in een ongewis avontuur stort.

icon_main_quote_red_glyph

“We maken ons zorgen over de betaalbaarheid. Waar zadelen we onze inwoners mee op?"

Jeanet Nijhof, raadslid PVV

'Met een jas aan op de bank'

Jeanet Nijhof (PVV) geeft aan niet voorgestemd te zullen hebben, als de transitievisie warmte nu wél ter stemming was gekomen: “We maken ons zorgen over de betaalbaarheid. Waar zadelen we onze inwoners mee op? Laten we 100% inzetting op besparing van energie en isolatie. En niet met dwang heel Hengelo van het gas proberen te krijgen. We krijgen de komende tijd ongetwijfeld steeds meer te maken met energiearmoede. Mensen kunnen de rekening nu al niet meer betalen en zitten met een dikke jas aan op de bank."

Energieambassadeurs

Marie-José Luttikholt wil dat het college meer doet aan informeren en adviseren: “Voor informatie hierover moeten mensen nu aankloppen bij Duurzaam Thuis Twente, maar ik zou liever iemand in het stadhuis hebben zitten, die de mensen helpt.” Bruggink: “Duurzaam Thuis Twente is ook actief in Hengelo zelf, dat is dus dichtbij. Maar we willen ook energieambassadeurs inzetten. Mensen die zelf hebben ervaren hoe het moet en wat het oplevert en daarover hun wijkgenoten bijpraten. Maar de exacte uitwerking van die plannen volgt nog.”


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.