Verkeer
Stuur appje
Zoek

Raad beslist over regels wijkplannen om Hengelo van aardgas te krijgen: SP wil meer duidelijkheid voor bewoners

De Hengelose gemeenteraad stemt woensdagavond over de maatstaven waaraan de wijkplannen voor het aardgasvrij maken van de Hengelose wijken aan moet voldoen. Vooral bij sommige oppositiepartijen is er veel scepsis over de haalbaarheid en betaalbaarheid van het warmtenet. De SP-fractie heeft een onderzoek gedaan onder bewoners van De Nijverheid en volgens de partij heerst er bij de bewoners veel onzekerheid over de kosten en het tijdspad om van het gas af te gaan. De SP komt met een amendement voor meer inspraak van inwoners: “Als er zoveel vragen en zorgen zijn bij inwoners, dan moet je terug naar de tekentafel”, zegt SP-fractievoorzitter Hugo Koetsveld.

De gemeenteraad stemt vanavond over de maatstaven waaraan toekomstige wijkuitvoeringsplannen moeten voldoen. Dit zijn plannen per wijk over hoe en wanneer de wijk van het aardgas gaat. Het college van burgemeester en wethouders heeft zeven regels opgesteld waaraan dit plan moet voldoen. Over deze regels wordt woensdagavond gestemd. De gemeenteraad stemt niet over het warmtenet, maar over maatstaven waaraan het wijkplan moet voldoen.

icon_main_info_white_glyph

Zeven kaders wijkuitvoeringsplan (WUP)

- Keuzevrijheid voor inwoners.

- Eén eindoplossing per buurt.

- Iedereen moet van het aardgas af.

- Participatiemogelijkheden die passen bij de eindoplossing per wijk.

- Alternatief laagst mogelijke maatschappelijke kosten en betaalbaar voor Hengelo.

- Benut Hengelose warmtebronnen, als deze marktconform aangeboden worden.

- Voeren regie op eindoplossing voor einde streefdatum.

Aardgasvrij

Voor 2050 moet heel Nederland van het aardgas zijn en dat gaat voor veel gemeenten een flinke opgave zijn om al die woningen, instellingen en bedrijven van het gas te krijgen. Ook Hengelo moet eraan geloven en zal De Nijverheid, 't Genseler en Twentekanaal-Zuid als eerste wijken aardgasvrij maken. Vorig jaar werd het stedelijke plan al door de raad goedgekeurd.

Dat er scepsis is bij sommige oppositiepartijen is al bekend. Toen vorig jaar de gasloosplannen op stadsniveau in stemming werd gebracht bij de raad, stemden SP, Lokaal Hengelo, PVV, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie tegen. Een meerderheid van de raad ging wel mee met het voorstel van het college.

Pexels erik mclean 7616651
Lees ook
Hengelose raad stemt in met plan om stad van het aardgas te krijgen

Draagvlak

Volgens de Hengelose SP-fractie moet er goed geluisterd worden naar de inwoners van De Nijverheid en andere wijken. Zij zijn de wijk ingegaan om de bewoners te vragen over de regels voor het WUP. Volgens de SP heerst er veel onzekerheid bij bewoners over het tijdspad en de mogelijke kosten van het warmtenet. “Dit is nogal een ingreep. Het gaat over je eigen huis. Als je mensen mee wil krijgen, moet je alles gewoon helder hebben.”

De Nijverheid

In 2018 werd De Nijverheid als één van de landelijke ‘proeftuinen’ aangemerkt om als eerste van het aardgas te gaan. Nu zes jaar later weten de bewoners nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Eerder hield Bewoners Overleg Nijverheid al een enquête onder wijkbewoners. Daaruit bleek ook dat veel bewoners niets zien zitten in een warmtenet en dat er ook naar andere alternatieven wordt gekeken.

230509 Leender Tamboer Twence buizen warmtenet STILL 1 TWENTE
Lees ook
Hengelo kan over achttien jaar aardgasvrij zijn en Twence moet daar voor zorgen

Warmte Twence

Volgens het college is een warmtenet juist een logisch middel om aan de energietransitie te voldoen. De restwarmte van Twence is er nu eenmaal en is volgens het stadsbestuur een duurzaam alternatief om sommige typen woningen te verwarmen. Alternatieven als waterstof, die vaak genoemd worden door tegenstanders van het warmtenet, is volgens Bruggink niet te doen: ”Kleinschalig wordt het toegepast, maar in dit WUP-programma is het nooit aan de orde geweest”, zei de wethouder eerder tegen 1Twente. De wethouder benadrukt dat inwoners altijd keuzevrijheid hebben.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.