Enschede

Enschede eindigt coronajaar met volle portemonnee, maar houdt het hart vast voor 2021

Geen financieel tekort van 14 miljoen euro, maar een overschot van 10 miljoen. Het coronajaar pakt voor het huishoudboekje van de gemeente Enschede een stuk positiever uit dan vooraf gedacht.

June Nods
June Nods, wethouder in Enschede. © 1Twente

Het enorme verschil tussen begroting en resultaat is op zich eenvoudig te verklaren. In 2020 hield Enschede in veel gevallen de hand op de knip, omdat activiteiten door het coronavirus simpelweg niet uitvoerbaar waren. Het Rijk keerde de gemeente echter wel veel coronasteun uit.

Kostenbesparing

Het mag geen verrassing heten dat corona het lijdend voorwerp is in de jaarrekening. Het virus levert op gemeentelijke taken een flinke kostenbesparing op.

Vooral in het sociale domein konden middelen vanwege de pandemie niet besteed worden. Er zijn bijvoorbeeld veel minder fysieke huisbezoeken afgelegd door hulpverleners, maar ook is er minder beroep gedaan op de Regiotaxi.

Extra veel coronasteun

Daarnaast ontving de gemeente meer coronasteun voor bepaalde diensten (bv. daklozenopvang en kinderopvang) dan dat er is uitgegeven. Voor andere regelingen, zoals de TOZO (aanvullende uitkering voor zzp'ers in coronatijd) krijgt de gemeente alle kosten vergoed vanuit het Rijk.

In totaal zijn de negatieve effecten van corona 42 miljoen euro, maar er is door het Rijk voor 47 miljoen euro gecompenseerd. Het positieve financiële beeld is compleet door een aantal eenmalige meevallers in andere rijksbijdragen, bijvoorbeeld voor bijstandsuitkeringen.

icon_main_quote_red_glyph

Deze jaarrekening is niet maatgevend. Het is lastig om er beleid op te maken

June Nods, wethouder Enschede

Zorgen blijven bestaan

Het spaarpotje van de gemeente wordt met ruim 22 miljoen euro aangevuld tot een hoogte van bijna 87 miljoen. Ook is er voor dit jaar al geld gereserveerd voor begeleiding van mensen die als gevolg van corona hun baan kwijtraken.

Desondanks zijn er zorgen over de financiële positie van Enschede. "We verwachten de komende jaren nog steeds tekorten", aldus wethouder June Nods. "We hebben nog altijd te maken met onvoldoende financiële middelen van het Rijk om de taken op gebied van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te kunnen betalen."

Wat gebeurt er 'na' corona?

"Deze jaarrekening is niet maatgevend", aldus June Nods. "Het is lastig om hier beleid op te maken." Bezuinigingen zullen de komende jaren dus nodig blijven. Maar de wethouder zegt vanaf 2022 ook extra te kunnen investeren in de stad.

Grote onzekerheid is wat er gebeurt als steunmaatregelen eindigen. Als dat leidt tot meer faillissementen en een hogere werkloosheid, stijgen ook de kosten van de gemeente. "We proberen die effecten te vermijden en hopen dat regelingen nog even doorgaan." Er loopt een lobby in Den Haag. "Maar we weten natuurlijk niet hoe het afloopt."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.