Klimaat Hengelo

Hengelo laat de natuur straks haar gang gaan

Hoe gaan de Hengelose bermen en gemeentelijke graslanden er over een aantal jaar uitzien? De raad kreeg deze week vier scenario’s voorgeschoteld door wethouder Mariska ten Heuw tijdens een beeldvormende politieke markt. Als rode draad wordt de term ‘ecologisch maaien’ gehanteerd; in alle draaiboeken krijgt de natuur de vrije hand, met een grotere biodiversiteit als gevolg.

Bee 5291235 1280
In alle vier scenario's krijgt de natuur de vrije hand, met een grotere biodiversiteit als gevolg. © Via Pixabay

Maximaal twee keer per jaar maaien

Bij het ecologisch maaien wordt er maximaal twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel dat achterblijft, blijft langer liggen, waardoor zaden meer kans krijgen om te kiemen. En ook krijgen insecten en andere kleine dieren meer schuilplekken. Dit in tegenstelling tot regulier maaien, waarbij het maaisel meteen wordt opgezogen. Daarnaast wordt er niet op vaste tijdstippen gemaaid, maar pas wanneer de grassen en kruiden zijn uitgebloeid.

Eerst verschralen

Om het ecologisch maaien te kunnen invoeren, moeten veel bermen en graslanden eerst worden verschraald. Daarbij wordt er twee keer per jaar gemaaid en wordt het maaisel nog wel verwijderd. Hierdoor ontstaat er in de loop van de tijd meer ruimte voor wilde planten om te groeien. Helemaal als er straks weer minder wordt gemaaid. Ter vergelijking: momenteel wordt op sommige plekken in Hengelo liefst 26 keer per jaar gemaaid.

icon_main_info_white_glyph

Marie-José Huis in 't Veld

De raad nam vorig jaar juli het initiatiefvoorstel van raadslid Marie-José Huis in 't Veld aan om ook in Hengelo over te stappen op ecologisch maaien. Tijdens de politieke markt van afgelopen november gaf de raad al als voorkeur om het ecologisch maaien gefaseerd in te voeren. Dinsdag 11 mei mochten de raadsleden een voorkeur uitspreken over welk beheerscenario zij het meest zien zitten.

Vier scenario’s

Ten Heuw presenteerde vier scenario's waarover de raad in juli haar voorkeur kan uitspreken. In scenario 1 en 2 wordt er geleidelijk aan uitgebreid naar ecologisch maaien. Dit gaat per stadsdeel óf grastype. In scenario 3 wordt er eerst drie jaar lang verschraald, voordat er overgestapt wordt op ecologisch maaien. Hierbij wordt de hele gemeente meegenomen, inclusief het buitengebied, en is om die reden het meest kostbaar.

Stad en buitengebied

Een goedkoper alternatief is scenario 4. Het komt overeen met scenario 3, alleen wordt er hierbij later een beslissing genomen over het invoeren van ecologisch maaien in het buitengebied. Door het niet meenemen van het buitengebied worden de kosten met bijna een ton gedrukt.
In juli wordt het definitieve plan besproken tijdens het vaststellen van de kadernota. Dan ook wordt duidelijk hoe de Hengelose bermen er in de toekomst uit komen te zien.

icon_main_info_white_glyph

Kuipersdijk

Bij de herinrichting van de Kuipersdijk heeft de middenberm een flinke metamorfose gehad. Een kleurrijke bloemenmix siert het straatbeeld op. PvdA-fractievertegenwoordiger Gerard Kemna vroeg zich af wat er met dit bloemenperk gaat gebeuren. "Blijven deze bloemen hier staan of wordt dit in de toekomst platgemaaid?" Volgens de wethouder is dat nog helemaal niet duidelijk: "Wanneer de Kuipersdijk wordt verschraald, zal daar uiteindelijk een andere soort vegetatie opkomen."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.