Enschede
Politiek

Diaconaal Platform weigert een-tweetje met college

Het Diaconaal Platform heeft een uitnodiging van het Enschedese college voor een gesprek afgewezen. Het college wilde voor 17 december informeel om tafel met de vrijwilligersorganisatie, onder andere over de vraag waar een onderzoek naar de melding van het platform over misbruik van juridische procedures door de gemeente over zou moeten gaan.

Verkeerslicht Ernst Bergboer
Diaconaal Platform laat het gesprek over een onderzoek aan raad en college © Ernst Bergboer

Het Diaconaal Platform deed die melding in augustus van dit jaar met een memo, maar maakte dat pas een maand geleden openbaar.

De raad aan zet

In haar antwoord, dat gisteren aan het college is gezonden, schrijft het Diaconaal Platform graag met het college in gesprek te gaan, maar niet over een eventueel onderzoek. De vraag of een dergelijk onderzoek er komt en in welke vorm ligt bij de gemeenteraad, stelt het platform. Met als toevoeging dat, gezien de ernst van de melding, een raadsenquête het meest voor de hand ligt.

icon_main_quote_red_glyph

‘Na uitvoerig overleg komen we tot de conclusie dat wij graag met u in gesprek gaan, maar niet over een mogelijk onderzoek. Dit hebben wij inmiddels uit handen gegeven en ligt nu bij de gemeenteraad.’

Uit het antwoord van het Diaconaal Platform aan het college

Extra debat

De Enschedese gemeenteraad heeft na een informerend gesprek met het Diaconaal Platform een extra debat ingelast over de kwestie. Dat debat vindt plaats op 17 december. Het college is daarbij door de raad uitgenodigd.

Het platform wil wel in gesprek over de laatste brief van het college met een uitnodiging voor een gesprek met topambtenaren. Die herhaalde uitnodiging voor een gesprek op ambtelijk niveau was voor het Diaconaal Platform de aanleiding om met het memo en de melding van misbruik van bezwaar- en beroepsprocedures voor de dag te komen. Zowel in dat memo als in gesprekken daarna had de vrijwilligersclub een en andermaal aangegeven dat twee jaar praten met de ambtenarij niets had opgeleverd; de tijd van praten was voorbij, het college was aan zet.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.