Verkeer
Stuur appje
Zoek

Een trimparcours, nieuwe fietsenstallingen en meer bij de begroting 2024 van Almelo

20231109 begrotingsdebat
Edwin Groenendal (VVD) schudt handen met waarnemend burgemeester Mirjam van 't Veld
Beeld: Bjorn van den Elst

Het einde van het jaar nadert en aan gemeenten de taak om weer begrotingen voor het volgende jaar vast te stellen. In Almelo is er grofweg 350 miljoen te verdelen. Politieke fracties mogen nog debatteren en wijzigingen aanbrengen. Hieronder leggen we de belangrijkste veranderingen uit voor Almelo.

Tijdens het begrotingsdebat op donderdag was het tussen de hoge muren van de raadzaal een drukte van jewelste. Soms wat verheven stemmen, hier en daar een grapje en uiteindelijk bereikte de raad overeenstemming over het te verdelen geld. Met 28 stemmen voor en slechts 4 tegen werd de begroting 2024 aangenomen. Er blijft nog een paar ton over en dat is op zich goed nieuws.

Toch geldzorgen

De gemeente Almelo blijkt nog voldoende in kas te hebben om het wensenlijstje voor 2024 te verwezenlijken. Nog wel. Binnen de gemeenteraad leeft echter de zorg voor 2026 als het Rijk met meer dan 3 miljard inteert op het gemeentefonds.

20230721 Maathuis en Unsplash
Lees ook
Gemeente Almelo zet zich schrap voor financieel zwaar jaar ‘Het Rijk is geen betrouwbare partner’

Statiegeldhouders aan prullenbakken

Na Hengelo en Enschede gaat nu ook Almelo zogeheten statiegeldhouders aan prullenbakken bevestigen. Nog steeds leveren niet genoeg mensen hun plastic flesjes of blikjes in voor statiegeld. In andere gemeenten blijken de houders een groot succes te zijn. ‘Mensen die het geld goed kunnen gebruiken hoeven niet meer in de afvalbakken te zoeken’ zeggen negen partijen in een motie.

Trimbaan

Er komt een trimbaan op de gesaneerde grond van camping Pooksbelten. Volgens aanwonenden van het voormalig campingterrein aan de Robbenhaarsweg is dat overigens een slecht idee, omdat de bodem nog te sterk zou zijn verontreinigd voor een openbare ruimte. Voor de raad geen reden om ook nog eens veel woorden Pooksbelten vuil te maken en die stemde derhalve unaniem in met de voorgenomen aanleg van een trimbaan op deze plek.

Image
Lees ook
Gemeente Almelo wil openbaar wandelbos maken van voormalig campingterrein: 'Onverantwoord met die verontreinigde grond'

Kabelgoottegel

Zonnepanelen en elektrische auto’s zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, ook niet in Almelo. Almeloërs die wel een elektrische auto hebben, maar geen eigen parkeerplek laden de auto nu op met kabels die ze over de stoep leggen. Met alle gevaren van dien. De kabels worden wel bedekt met rubberen matten, maar kunnen nog een struikelgevaar zijn. Met zogeheten ‘kabelgoottegels’ waarin de snoeren worden weggewerkt, kunnen Almeloërs in de toekomst hun auto opladen. Zonder dat daar iemand over valt.

Verbeterde fietsenstallingen

De gemeente gaat kijken naar het verbeteren van fietsparkeerplekken. Elektrische fietsen worden ‘bij bosjes tegelijk gestolen’ voert Herman Zwerink op namens de PvdA. Fietsen kunnen Almeloërs over het algemeen wel kwijt, maar ankerplekken om de fiets aan vast te leggen met een ketting ontbreken. Ook pleit het PvdA voor gratis bewaakte fietsenstallingen. Het college erkent het fietsenstallingprobleem in het centrum en gaat zoeken naar een oplossing.

Cultuurvisie

Israa Abdullatif (Almelo Centraal) zei zich te ergeren aan de stortvloed van cijfers en informatie die de raad met de nota over zich heen krijgt. ”Daardoor kunnen wij delen van de begroting lastig duiden en controleren.” Er had volgens het raadslid bijvoorbeeld al lang een cultuurvisie moeten liggen voor het miljoen dat de gemeente vorig jaar reserveerde voor sport, kunst en cultuur. ”Die visie is er nog steeds niet. Wel lezen we in deze begroting een besteding van 800.000 euro van die 1 miljoen euro, zonder toelichting, zonder toetsing aan de criteria en zonder dat de raad daar richting aan heeft kunnen geven.” Ze wilde duidelijkheid waaraan het geld is uitgegeven. De wethouder cultuur Margreet Overmeen-Bakhuis antwoordde daarop dat er in ieder geval een projectleider op wordt gezet. Daarnaast wil ze inbreng van de cultuursector. “Ik wil een cultuurvisie die gedragen is.”

Schooljuf

Het was na het vertrek van burgemeester Arjen Gerritsen vorige week overigens de tweede keer dat waarnemend burgemeester Mirjam van ’t Veld de raad voorzat. De reguliere raad was afgelopen week al een rumoerige en dat was tijdens het bespreken van de begroting 2024 niet anders. Zozeer dat de burgemeester een paar keer als schooljuf haar klas tot de orde moest roepen. ”U moet niet steeds langs elkaar heen praten, maar bij de feiten blijven.” En: ”Sssst…”

20231109 Mirjam van 't veld Almelo raadzaal
Beeld: Bjorn van den Elst
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.