Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelo wil leegstand verder terugdringen, maar niet door invoering leegstandsbelasting

20231112 hengelo leegstand oude schoonenberg pand IMG 4691
Het voormalige Schoonenberg-pand aan het marktplein, is een voorbeeld van een pand in de binnenstad dat al langere tijd leegstaat.
Beeld: Emile Urban

Het Hengelose college ziet geen nut in het invoeren van een zogenaamde leegstandsbelasting. Dat schrijft B en W in reactie op vragen die de SP-fractie vorige maand heeft gesteld. Die wilde van het college weten of die - net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), voor invoeren van een ‘negatieve financiële prikkel’ is om daarmee eigenaren van leegstaande panden te dwingen om meer werk te maken van bewoning of ontwikkelen van braakliggende terreinen.

Het stadsbestuur wijst erop dat in Hengelo de leegstand van winkelruimte slechts 12 procent bedraagt en dat de woningleegstand zo'n 2 procent is. "Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om een leegstand van nul procent te hebben. Dat zou betekenen dat de markt op slot zit en er geen verhuizing of verplaatsing mogelijk is. Voor woningen en bedrijventerreinen zien we momenteel dan ook geen inhoudelijke noodzaak om de mogelijkheden tot aanpak van leegstand te vergroten."

“Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om een leegstand van nul procent te hebben. Dat zou betekenen dat de markt op slot zit en er geen verhuizing of verplaatsing mogelijk is.”

Maatregelen

De SP-fractie zegt in het verleden meermaals te hebben aangedrongen op maatregelen die leegstand van gebouwen en woningen kunnen tegengaan, maar zegt steeds als reactie te horen te hebben gekregen dat dit ingewikkeld en niet uitvoerbaar zou zijn. "Zoals we weten is er nog steeds een schrijnend tekort aan woonruimte, ook in Hengelo, terwijl er daarnaast volop leegstand is, soms van woningen, meestal van winkels en bedrijfskantoren."

Landelijk wil de SP nog een stapje verder gaan en mogelijk maken dat gemeentes makkelijker panden kunnen onteigenen wanneer die langdurig leeg staan. Dit staat in het verkiezingsprogamma van de partij. Langdurige leegstaande panden moeten dan geschikt worden gemaakt als woonruimte voor met name jongeren en starters. Ook wil de SP een woonplicht invoeren bij alle woningen.

Blijven monitoren

Wat betreft het aanpakken van leegstand zegt de gemeente Hengelo in te zetten op andere instrumenten om dat terug te dringen. Het college wijst op de aanpak van de leegstand in het actieplan Binnenstad en de omgevingsvisie Hart van Hengelo

"We blijven leegstand monitoren om ervoor te zorgen dat we de juiste koers blijven varen. Als de huidige maatregelen niet voldoende passend blijken te zijn, zou een aanpak, waarbij een leegstandsverordening wordt overwogen, een optie kunnen zijn."

20230516 de nijverheid hengelo wijk5
Lees ook
Hengelo ziet niets in invoeren leegstandsverordening, maar wil meer herontwikkelen en bijbouwen
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.