Verkeer
Stuur appje
Zoek

Leegstand in Hengelo daalt langzaam; stad in de lift dankzij investeringen en samenwerking

DSF5386 enschedesestraat hengelo foto arjen waanders
Zicht op de Hengelose binnenstad vanaf kruising Enschedesestraat / Beursstraat.
Beeld: Arjen Waanders

De inspanningen die de gemeente Hengelo de laatste jaren samen met ondernemers, pandeigenaren en private investeerders verricht om van het centrum weer een vitale binnenstad te maken, werpt z'n vruchten af. In totaal is sinds 2017 alleen al door de gemeente zelf zo’n 30 miljoen euro geïnvesteerd. Wie door de binnenstad loopt, ziet dat er volop wordt gebouwd en ontwikkeld. De leegstand is nog hoog, maar wel stabiel en langzaam dalende. Ook het aantal mensen dat de stad weet te vinden, zit sinds de coronaperiode in de lift.

Leegstand

Het aantal leegstaande winkelpanden daalde in 2023 met 3,1 procent naar 63 panden. (*peildatum november 2023) Dat is zo'n 19,3 procent van het totale aantal. In 2022 stonden er nog 68 panden leeg. Het aantal winkelvloeroppervlak van leegstaande panden in de binnenstad is 13.896 vierkante meter. Dat is een behoorlijk aantal, maar het oude V&D-pand met een oppervlakte van 6.229 valt daar ook nog onder. Dit pand staat in een ontwikkelgebied en wordt getransformeerd tot appartementencomplex. Wordt daarnaast ook een invulling gevonden voor de Brinkpassage, waar op dit moment veel winkelunits leegstaan, dan zal de winkelleegstand snel dalen.

Winkelvloeroppervlak en horeca

Het totaal aantal winkelvloeroppervlak (wvo) is in vijf jaar tijd gedaald in het binnenstadsgebied van 35.342 tot 30.381 vierkante meter. In het winkelkerngebied bedroeg het aantal winkelvloeroppervlak in 2018 nog 15.673 vierkante meter, in 2023 was dat teruggebracht naar 12.703 vierkante meter. Opvallend is dat het aantal vloeroppervlak in de horeca in 2023 met 969 vierkante meter steeg naar in totaal 9.175 vierkante meter, een stijging van 11,8 procent ten opzichte van november 2022.

Bezoekers

Ook het aantal bezoekers lijkt in de lift te zitten. Het gemiddeld aantal bezoekers in de binnenstad lag in augustus 2023 op gemiddeld 56.100 per week. Dat is 12.500 meer ten opzichte van 2022, liefst 28,7% meer. Het aantal weekbezoeken zit nog niet op het niveau van voor corona, toen het aantal op 71.000 (2019) lag, maar de statistieken zijn positief en hoopgevend.

Binnenstadsmonitor

Eén en ander blijkt uit de online Binnenstadsmonitor van de gemeente Hengelo. Die wordt sinds 2017 niet meer in een standaard jaarlijks rapport gegoten, maar is online te raadplegen via Kennispunt Twente en wordt op meerdere momenten per jaar bijgewerkt. Hoeveel de leegstand in Hengelo procentueel gezien nog hoog is op dit moment in vergelijking tot het landelijk gemiddelde van zo'n 9,3 procent, daalt het percentage wel langzaam. Dat komt onder meer door het herbestemmen van panden en transformeren van winkels tot woonruimte.

Lees verder onder de afbeelding.


20240216 binnenstad lege panden 2016 2023
Overzicht met ontwikkeling van het aantal lege panden in de binnenstad van Hengelo, periode 2016 - 2023
Beeld: Kennispunt Twente / Kennispunt Twente

Dat de leegstand nog steeds veel te hoog is en het herstel broos, dat beseft ook de gemeente zich maar al te goed. Die heeft zich tot doel gesteld in het Actieplan Vitale Binnenstad 2022-2026 om het leegstandspercentage uiteindelijk terug te dringen naar 10 procent. Het leegstandspercentage in het kernwinkelgebied moet op termijn naar 6 procent. Daarnaast moeten de bezoekersaantallen en de verblijfsduur van die bezoekers verder omhoog.

Waardering

De gemeente maakt ieder jaar de resultaten van verschillende binnenstadsonderzoeken en peilingen bekend. In 2018 gaven inwoners de binnenstad nog een 5,2; in 2022 was de waardering een 6,2. Als het om verwachtingen gaat: In 2018 verwachtte 26% van de inwoners 'dat de stad erop vooruitgaat de komende jaren'; in 2022 was dat gestegen naar bijna 72%.

De gemeente zegt nog niet vooruit te willen lopen op nieuwe cijfers, wat die zeggen en of die nog gunstiger zullen uitpakken. Verwacht wordt dat nieuwe resultaten over de binnenstad later dit voorjaar bekend worden gemaakt.

Lees verder onder de afbeelding.


  • 20240216 weekbezoeken binnenstad hengelo 2020 2023
    Overzicht met ontwikkeling van het aantal weekbezoeken in de binnenstad door de jaren heen
    Beeld: Locatus / Kennispunt Twente
  • 20240216 weekbezoeken binnenstad hengelo 2013 2023
    Overzicht met ontwikkeling van het aantal weekbezoeken in de binnenstad door de jaren heen
    Beeld: Locatus / Kennispunt Twente

Ontwikkelingen

Dat er volop wordt gebouwd en ontwikkeld in de binnenstad en Hart van Zuid is een proces dat de komende jaren nog volop doorgaat, maar ook in de gehele zone langs het spoor. Een andere belangrijke ontwikkeling in de stad gaat tegenover het stadhuis plaatsvinden bij winkelcentrum Thiemsbrug. Het oude winkelcentrum wordt gesloopt en wordt vervangen door een nieuw, kleiner winkelgebied met ondergrondse parkeergarage, grondgebonden woningen en een appartementencomplex met binnentuin. In dit gebied wordt de komende jaren voor in totaal een bedrag van 110 miljoen euro geïnvesteerd in een publiek-private samenwerking.

De Wetplein

Het gebied achter de Lambertusbasiliek, ook wel bekend als De Wetplein, wordt op dit moment ook onder handen genomen. De plek waar ooit de Lambertuspassage stond, is inmiddels vergroend. Er is een kerktuin aangelegd, waar je doorheen kunt wandelen. Later dit jaar start de bouw van de nieuwe horecawand aan het Burgemeester Jansenplein. Al met al ontwikkelingen die de binnenstad de komende jaren verder een impuls gaan geven.

Dit artikel is mede tot stand gekomen dankzij én met cijfers uit de Binnenstadsmonitor Hengelo met cijfers daaruit die bijgewerkt zijn tot en met november 2023.

20240216 winkelvloeroppervlakte hengelo 2013 2023
Overzicht van het aantal winkelvierkantemeters in de binnenstad, periode 2013-2023
Beeld: Locatus / Kennispunt Twente
icon_main_info_white_glyph

1Twente Hengelo peilt

Bijna een jaar geleden kreeg de stad een nieuw marktplein, een plek met veel groen, water, bankjes en speeltoestellen. Ook aangrenzende straten zijn opnieuw ingericht met nieuwe rode bestrating en cortenstalen plantenbakken. Wat heeft deze vernieuwing van de openbare ruimte in de stad tot nu toe gebracht? Als er één doelgroep is die dit als geen ander merkt, dan zijn dat de ondernemers. Doelstellingen van het huidige actieplan is minder leegstand in de binnenstad, toename van bezoekersaantallen en een langere verblijfsduur. Is die beweging al te zien? Zit Hengelo op de juiste weg? Om dat uit te zoeken, peilt de stadsredactie van 1Twente de komende weken de mening en ervaring van de ondernemer.

Ben je ondernemer, mogen wij jou ook benaderen? Heb je een verhaal of wil je iets met ons delen? Neem contact op met de redactie: [email protected].

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.