Verkeer
Stuur appje
Zoek

Langverwachte bouwplannen voor Eschmarkerveld bekend: Enschede wil er 750 woningen bouwen

Eschmarkerveld01
Het Eschmarkerveld in de huidige situatie, gezien vanuit de lucht.
Beeld: Google Earth

Maximaal 750 woningen wil de gemeente Enschede bouwen op het Eschmarkerveld. Dat blijkt uit het 'masterplan' dat het college voor de braakliggende velden tussen Dolphia en Glanerbrug heeft opgesteld. Als de gemeenteraad instemt met het plan en alle procedures voorspoedig verlopen, worden begin 2025 de eerste woningen gebouwd. De verwachting is dat de nieuwe woonwijk pas in 2031 volledig is afgerond. De brandweer zet wel wat kanttekeningen bij de aanwezigheid van een grote aardgasleiding onder de nieuwe woonwijk.

Lange tijd leken de stikstofregels roet in het eten te gooien, maar dit komt in de rekenmodellen niet terug. Het college heeft een oplossing gevonden. Een deel van het gebied is op dit moment in gebruik als landbouwgrond. Volgens de gemeente wordt de stikstofdepositie van de bouw en bewoning van de nieuwe woonwijk gecompenseerd doordat dat gebruik stopt en er bijvoorbeeld geen mest meer wordt uitgereden.

Van azc-locatie tot woonwijk

Het bouwplan op het Eschmarkerveld is er een van een lange adem. Eind jaren negentig kocht de gemeente veel gronden aan tussen de bebouwde kom van Enschede en Glanerbrug. Veel van die gronden zijn ontwikkeld tot woonbuurten, zoals Eekmaat-West en Eilermarke, in de volksmond beter bekend als de Eschmarke. Maar het braakliggende terrein aan de andere kant van de Gronausestraat, tussen de wijk Dolphia en de Ecozone bij Glanerbrug, kwam nooit tot ontwikkeling.

Eschmarkerveld01
Lees ook
Enschede vraagt Rijk om geld voor nieuwbouw bij Dolphia: 'Zonder bijdrage is huidige plan onmogelijk'

Eschmarkerveld werd daarna vooral bekend van het asielzoekerscentrum dat de gemeente in 2015 voor ogen had. Het leverde een storm van verregaande protesten op uit de omgeving. In oktober 2016 werd het azc afgeblazen vanwege de verminderde vluchtelingeninstroom. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd het Eschmarkerveld in het coalitieakkoord voor het eerst weer genoemd als woningbouwlocatie.

Tuinstad, boswonen en natuurzicht

De nieuwe wijk wordt straks verdeeld over drie woongebieden met elk hun eigen identiteit en bouwtype: tuinstad, boswonen en natuurzicht. Bij tuinstad gaat het om het gebied ten noorden van Dolphia. Ooit stonden hier al woningen, maar tegenwoordig is het een tijdelijk parkje. Tuinstad wordt geïnspireerd door de principes van 'tuindorp Dolphia', namelijk kleine bouwblokken van voornamelijk rijtjeswoningen en twee-onder-éénkappers met een centraal parkje.

Lees verder onder de afbeelding.


20231023 Plattegrond Eschmarkerveld Gemeente Enschede
Een plattegrond van de nieuwbouwwijk volgens het 'Masterplan Eschmarkerveld'
Beeld: Gemeente Enschede

Boswonen gaat over het gebied tussen de Slankweg en het Lentepad (fietspad naar station Eschmarke). Aan de noordkant van dit gebied worden zes hofjes met meerdere bouwblokken mogelijk gemaakt. Aan de zuidkant wordt het bos van het voormalige landgoed Dommert behouden en is slechts ruimte voor twee 'enclaves' van huizen.

Ten slotte is er het gebied tussen het Lentepad en de ecozone van Glanerbrug. Dit wordt ingericht volgens het principe natuurzicht. De structuren van greppels, bomenrijen en houtwallen worden hier behouden. Aan de noordkant zullen vooral rijtjeswoningen gebouwd en op de woonvelden richting de Gronausestraat komt er een mix van vrijstaande huizen, twee-onder-éénkappers en rijwoningen.

Centrale as met beek

In totaal komen er dus maximaal 750 woningen in het gehele gebied Eschmarkerveld. Hiervan is 20 procent sociale huur en meer dan 40 procent een koopwoning in de prijscategorie tot 355.000 euro. Met 60 procent zijn rijtjeswoningen de meest voorkomende woningtype. De fietssnelweg F35 wordt vanaf de Euregioweg dwars door de nieuwe woonwijk doorgetrokken.

Een van de grootste uitdagingen bij de inrichting van de nieuwe wijk is de hoge grondwaterstand. Dat wordt opgelost door in de centrale as van het Eschmarkerveld een beek aan te leggen. Dit neemt veel ruimte in beslag. Om toch zo veel mogelijk woningen te kunnen bouwen worden in de buurt van de beek appartementen (beneden-bovenwoningen) gebouwd.

Belangrijke gasleiding

Opvallend is dat de gemeente in het voortraject van het bestemmingsplan een advies van de hulpdiensten naast zich heeft neergelegd. In het plangebied, specifiek het gedeelte ten noorden van Dolphia, liggen twee hogedruk aardgastransportleidingen. Hoewel de kans op een leidingbreuk en daaropvolgende explosie zeer klein is, kan de ravage binnen 50 tot 200 meter enorm zijn.

Lees verder onder de afbeelding.


20231023 Gasleidingen Dolphia
De rode lijnen, die gelijk lopen met de Cronjéstraat (noord-zuid) en de Sleutelweg, geven de locatie van hogedruk gasleidingen aan.
Beeld: Gemeente Enschede

De Brandweer Twente adviseert daarom ook om zo min mogelijk woningen te bouwen in de directe omgeving van de transportleiding. En als die er toch komen, de gevels dikker te maken en zorginstellingen en levensloopbestendige woningen buiten de invloedcirkel te houden. Ook wordt de suggestie gedaan om de aardgasleiding beter te beschermen, met name tijdens werkzaamheden.

Volgens een extern rapport worden er zo'n 130 woningen binnen de invloedcirkel van de transportleiding gebouwd, waaronder een uitbreiding voor de reeds aanwezige zorginstelling van 's Heeren Loo aan de Slankweg.

'Niet anders dan elders'

De gemeente Enschede lijkt weinig met de adviezen te hebben gedaan, ziet ook de brandweer in een reactie. De brandweer heeft besloten de bevindingen opnieuw aan het college voor te leggen om 'te beseffen dat wanneer deze niet worden overgenomen het slachtofferbeeld bij een incident toeneemt'.

Volgens het college is de veiligheidssituatie afgewogen tegenover het doel om zoveel mogelijk betaalbare woningen te kunnen realiseren in Eschmarkerveld. 'De situatie in Eschmarkerveld is niet anders dan elders in de Eschmarke of bijvoorbeeld in de nabijheid van de nog veel grotere gasleidingen langs de A/N35', aldus het college in het raadsvoorstel voor het (ontwerp) bestemmingsplan dat binnenkort ter inzage wordt gelegd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.