Verkeer
Stuur appje
Zoek

Enschede vraagt Rijk om geld voor nieuwbouw bij Dolphia: 'Zonder bijdrage is huidige plan onmogelijk'

Eschmarkerveld01
Het Eschmarkerveld, de beoogde locatie voor de bouw van 650 woningen voor 'gemiddelde Enschedeërs'.
Beeld: Google Earth

650 woningen moeten er komen op het Eschmarkerveld, het braakliggende terrein tussen volkswijk Dolphia en de bebouwde kom van Glanerbrug. Maar hoe groot is de kans dat al die 'betaalbare woningen' er op korte termijn ook komen? En tegen welke prijs? Volgens het college hangt dat volledig af van een financiële bijdrage van het Rijk.

Deze week nog dient het college een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties. Het gaat om een aanvraag voor een subsidie vanuit het potje Woningbouwimpuls. Er is in deze fase landelijk 300 miljoen euro beschikbaar voor het versnellen van woningbouwprojecten en het vergroten van betaalbaarheid van nieuwe woningen. Rond de jaarwisseling wordt er een besluit genomen over de aanvragen.

Gemiddelde Enschedeërs

Op het Eschmarkerveld, de locatie die jaren geleden in beeld was voor een asielzoekerscentrum dat er uiteindelijk niet kwam, is volgens de gemeente Enschede ruimte voor zo'n 650 woningen. Dat is meer dan de eerder gecommuniceerde '500 tot 600 woningen'. Daarin werd ook gesproken over woningen voor de 'gemiddelde Enschedeër' en doorstromers op de huizenmarkt, zodat elders in de stad goedkopere woningen vrijkomen. Dat wil volgens de gemeente zeggen: zo'n 65 procent in de koopsector (vooral in de categorie rond 350.000 euro), 20 procent in de sociale huursector en 5 procent in de middenhuur.

Eschmarkerveld01
Lees ook
De wijk die er nooit kwam, komt er nu toch: honderden woningen op het Eschmarkerveld in Enschede

Maar de gemeente loopt in de eerste planberekeningen tegen hoge kostenplaatjes aan. Niet alleen is er veel onzekerheid over de stikstofproblematiek (mag er überhaupt gebouwd worden?), ook is er in het gebied sprake van een hoge grondwaterstand. De bedoeling was om de woningen in een groene omgeving te bouwen, maar volgens het college kunnen de beoogde woningen met het huidige budget alleen worden gebouwd als dit ten koste gaat van de (groene) kwaliteit van de nieuwe woonomgeving.

Bouwen binnen drie jaar

Via de Woningbouwimpuls hoopt de gemeente daarom op een bijdrage. Als die bijdrage er komt (de hoogte is niet bekend gemaakt, maar is waarschijnlijk meer dan een miljoen) verplicht de gemeente zich om een even groot bedrag in het gebied te investeren. In dat geval kan het plan snel worden ontwikkeld en begint de uitvoering op het Eschmarkerveld - als de stikstofproblematiek geen roet in het eten gooit - binnen drie jaar, maar op zijn vroegst al eind 2023.

'Zonder een bijdrage uit de Woningbouwimpuls is deze ontwikkeling in de voorgestelde vorm niet mogelijk', schrijft het college in de subsidieaanvraag. Eerder kreeg de gemeente Enschede ook al geld via het potje Woningbouwimpuls: 3 miljoen euro voor de ontwikkeling van Centrumkwadraat, het nieuwbouwplan in het stationsgebied.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.