Verkeer
Stuur appje
Zoek
230315 markt hengelo mensen warenmarkt 2 STILL 1 TWENTE

Hengelo ziet cruciale rol voor inwoners in toegankelijk houden van de stad

230315 markt hengelo mensen warenmarkt 2 STILL 1 TWENTE
Beeld: Franklin Veldhuis / 1Twente

Hengelo wordt toegankelijker voor mensen met een beperking en de inwoners leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Inwoners worden, als het gaat om aan toegankelijkheid, betrokken bij bouwplannen en onderzoeken en Hengelo besteedt volop aandacht aan bewustwording. 1Twente heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar dit onderwerp. In dit artikel wordt het eerste deel van de belangrijkste conclusies binnen het dossier ‘Hengelo Obstakelvrij’ op een rijtje gezet. Het tweede deel volgt morgen.

Cruciale communicatie

De welwillendheid om te luisteren naar inwoners, experts en ervaringsdeskundigen bij het maken van toekomstplannen voor de stad is aanwezig bij de gemeente. Tijdens het opstellen en uitvoeren van het Actieplan Toegankelijkheid wordt er nauw gecommuniceerd met de Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH) als vertegenwoordiger van de mobiel beperkte doelgroep. Ook wordt geluisterd naar de inwoners waar het gaat om het in de toekomst bereikbaar houden van de binnenstad.

Tijdens de ontwerpfase van het nieuwe marktplein kregen de Hengeloërs de kans om hun stem te laten horen. Mede dankzij overleg met de SGH is het een plein geworden dat goed toegankelijk is voor mensen in een rolstoel en scootmobielen. De gemeente hecht veel waarde aan communicatie om problemen achteraf te voorkomen.

Zie video hieronder:

Aangenomen toekomstplannen

Tijdens de onderzoeksperiode is er duidelijkheid geschept over de uitvoering van het toegankelijkheidsbeleid van de gemeente. Het Actieplan Toegankelijkheid dat drie jaar geleden is opgesteld, is in april en mei van dit jaar geëvalueerd. Het onderdeel 'bewustwording' van het Actieplan is in het bijzonder goed opgepakt, tot tevredenheid van de raadsleden. Om de andere onderdelen van het plan te realiseren moet er nog het nodige gebeuren, zo moeten er onder meer extra nulmetingen worden uitgevoerd.

Foto stadhuis Hengelo Vereijken Chris
Lees ook
Raadsleden leggen Hengelo's Actieplan Toegankelijkheid onder de loep, veel lof voor huidige aanpak

Gymzalen

Deze nulmetingen moeten in de toekomst worden verricht om te bekijken welke plekken de prioriteit hebben om toegankelijker te worden ingericht. Op dit moment worden enkele gymzalen verbouwd, zodat mensen met een handicap er gebruik van kunnen maken.

Naast de evaluatie van het actieplan is dit jaar het Mobiliteitsplan met als ondertitel 'Hengelo in beweging!' aangenomen. Dit plan moet er onder meer aan bijdragen dat de binnenstad ook in 2040 bereikbaar blijft voor alle inwoners.

Focus op bewustwording

Er is in de afgelopen drie jaar veel tijd gestoken in acties om inwoners, ondernemers en gebouwbeheerders in te lichten over het belang van toegankelijkheid. Zo wordt er bij het verlenen van een bouwvergunning op aangedrongen dat het nieuwe of verbouwde gebouw toegankelijk moet zijn ingericht. Ook is een deel van de winkels en de openbare ruimte in de stad getest door het MKB, waarbij adviezen zijn uitgedeeld aan de ondernemers over hoe zij hun gebouwen toegankelijker kunnen maken.

Foto stadhuis Hengelo Vereijken Chris
Onlangs is er nog een motie aangenomen door de gemeenteraad om extra aandacht voor toegankelijkheid in het vernieuwde uitstallingenbeleid op te nemen.
Beeld: Chris Vereijken / 1Twente

Positieve uitstraling

De leden van de SGH en de raadsleden zijn van mening dat ‘toegankelijkheid verkoopt’. Om deze reden is de stad er zelf bij gebaat om toegankelijk te zijn, omdat het voor een positieve uitstraling zorgt. Het marktplein geeft wat dat betreft het juiste voorbeeld, dankzij de goed zichtbare rolstoelhelling. Door acties zoals het opzetten van het Kennispunt Toegankelijkheid en het organiseren van een jaarlijkse voorlichting aan basisschoolkinderen wil de gemeente de taak om de stad toegankelijk te maken en te houden ook deels bij de bewoners neerleggen.

Gewaardeerde wijkvoorzieningen

1Twente heeft ook wijkbewoners gevraagd om hun eigen buurt te beoordelen. 71 mensen hebben een oordeel gegeven over wat zij vinden van de voorzieningen in hun woonwijk. De enquêtes zijn afgenomen in de drie Wijkhuyzen die sinds 2022 zijn geopend. Niet alle wijken zijn aan bod gekomen, maar in de wijken die zijn gepeild, is het duidelijk dat de voorzieningen over het algemeen gewaardeerd worden.

Wijkhuys Nijverheid Vereijken Chris
De meeste respondenten kwamen uit de Nijverheid. 22 Mensen oordeelden dat zij tevreden waren over deze wijk.
Beeld: Chris Vereijken / 1Twente

't Wilbert en De Noork

Van de 71 gepeilde mensen oordeelden er 60 dat hun woonwijk goed of zeer goed toegankelijk was. De slechtst beoordeelde woonbuurten waren ’t Wilbert en De Noork, waarbij de klachten zich richten op stoepen en paden. De respondenten waren veelal te spreken over de Wijkhuyzen, die activiteiten organiseren op goed bereikbare locaties. De gemeente wil in de toekomst de rol van ontmoetingsplekken zoals deze in de wijk vergroten, wat gunstig is voor mensen die niet zo makkelijk ver kunnen reizen voor een activiteit.

Eindoordeel

Hengelo ziet de noodzaak om de stad goed in te richten voor minder mobiele inwoners. Vrijwilligers leveren al jaren goed werk om het leven van mobiel beperkte inwoners draaglijker te maken. De gemeente zet zelf ook stappen in de goede richting met onder meer de aanleg van geleidende goten, de realisitie van een inclusief marktplein en de verbouwingen aan gymzalen.

Deze noodzaak wil de gemeente ook overbrengen aan inwoners en ondernemers, zodat mensen elkaar vaker zullen bijstaan als dat nodig is. Bij de ambities om de stad verder te ontwikkelen, wordt het behouden en verbeteren van de toegankelijkheid niet vergeten, zegt de gemeente

icon_main_info_white_glyph

De toekomst

Wat wel vermeldt moet worden is dat de aankomende zomernota nog een deel van de huidige toekomstplannen teniet kan doen. Als de aanvraag voor een structureel toegankelijkheidsbudget geweigerd wordt, zal een deel van de plannen, zoals de voorlichting aan de basisscholen niet zomaar door kunnen gaan. Verder zijn er ook nog andere aandachtspunten waar naar gekeken moet worden om Hengelo in de toekomst toegankelijk te houden. Deze worden in het tweede concluderend artikel benoemd dat morgen wordt gepubliceerd.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.