Verkeer
Stuur appje
Zoek

Water krijgt in Hengelo nog meer de ruimte de komende jaren

IMG 5242 berflobeek marskant willemstraat 1
De Berflobeek wordt vanaf de Deldenerstraat tot Willemstraat te Hengelo heringericht. Het gaat om klimaatbestendig inrichten van de beek met natuurvriendelijke oevers.
Beeld: 1Twente

De gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen gaan de komende jaren nog intensiever optrekken als het gaat om het beheer van water in de openbare ruimte en een duurzame en klimaatbestendige inrichting. Om die ambitie kracht bij te zetten is er een zogenaamde 'wateragenda' opgesteld en ondertekend.

Projecten

De gemeente Hengelo en het waterschap werken al jaren samen in verschillende projecten. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van de nieuwe Veldbeek vanaf de Brouwerij naar de Berflobeek, maar ook de herinrichting van de Elsbeek. Ook voor de komende jaren staan verschillende projecten in de planning waar waterschap en gemeente samen optrekken, zoals de herinrichting van de Drienerbeek achter de Paul Krügerstraat en de Berflobeek ter hoogte van de Wethouder Kampstraat en de Marskant. In het stedelijk gebied gaat het voornamelijk over beekherstel. In het landelijk gebied ligt de focus op droogtebestrijding en het maaibeleid.

Gezamenlijk oppakken

Wethouder Claudio Bruggink: "Het veranderende klimaat vraagt aanpassingsvermogen van ons allemaal. Ruimte voor water, maar ook zeker het vasthouden van water wordt steeds belangrijker." Ook Hans van Agteren, lid van het dagelijks bestuurslid bij Waterschap Vechtstromen, is duidelijk over het belang van de samenwerkingsagenda. "De effecten van klimaatveranderingen, zoals wateroverlast en droogte, zijn groot. We krijgen steeds vaker te maken met wateroverlast, droogte en hittestress. Om dat tegen te gaan, moeten water en bodem meer sturend zijn in de openbare ruimte. Dat moeten we gezamenlijk oppakken."

“Het veranderende klimaat vraagt aanpassingsvermogen van ons allemaal. Ruimte voor water, maar ook zeker het vasthouden van water wordt steeds belangrijker”

Water en riolering

Voor een deel van projecten die nog op stapel staan, is nog geen financiering gevonden. De Hengelose gemeenteraad besluit in het najaar over het Programma Water en Riolering 2023-2027, waarin ook geld is gekoppeld aan de plannen uit de wateragenda. In het programma Water & Riolering gemeente Hengelo 2023 - 2027 staat hoe de gemeente de komende jaren wil omgaan met water en riolering. Om in de toekomst het risico op wateroverlast beperkt te houden, wil Hengelo de riolering en het stedelijk watersysteem hierop aanpassen, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwaterafvoer van het riool en dit water af te voeren naar de beken. Door regenwater op te vangen kan ook een buffer worden gerealiseerd voor droge periodes in de zomer.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.