Verkeer
Stuur appje
Zoek

Hengelo zoekt naar structurele financiering voor toegankelijke toekomst

Hengelo promotie stadsmerk bijgesneden
Beeld: Hengelo Promotie

Het verlagen van drempels, het plaatsen van geleidelijnen en het onderhouden van gehandicaptentoiletten. Het is een aantal doelstellingen die de gemeente Hengelo in 2020 heeft opgenomen in het Actieplan Toegankelijkheid. Drie jaar na het in gebruik nemen van het plan, is het voor alle betrokkenen duidelijk dat op deze aanpak kan worden voortgeborduurd. Hier kleeft nog wel een belangrijke voorwaarde aan: een structureel budget voor de toegankelijkheid.

Goede betrokkenheid

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het actieplan en de manier hoe dit wordt nageleefd vorig jaar al een evaluatie zou krijgen. Door corona liet dit echter even op zich wachten, maar inmiddels is er toch een beoordeling. Gemeente Hengelo en vaste gesprekspartners Stichting Gehandicaptenraad Hengelo (SGH) en Bartimeus zien dat dit plan van aanpak ook na 2023 nog kan worden gehanteerd. De twee belangenorganisaties zijn te spreken over de manier waarop zij door de gemeente betrokken worden.

icon_main_info_white_glyph

Lokale inclusieagenda

In het Besluit Toegankelijkheid (actief sinds juni 2017) is opgenomen dat elke gemeente verplicht is om in een plan van aanpak te beschrijven hoe er op lokaal niveau wordt gestreefd naar een algemeen toegankelijke omgeving. De gemeente Hengelo heeft hier in 2020 aan voldaan door het Actieplan toegankelijkheid in te gebruik te nemen.

Extra bewustwording

Waar in de evaluatie onder meer wordt gepraat over het blijven verbeteren van de al beschreven onderdelen is er ook wat extra duidelijkheid gegeven over de manier waarop dit moet gebeuren. In het plan wordt onder meer gerept over het belang van bewustwording. Om deze reden wordt er bijvoorbeeld jaarlijks een voorlichting georganiseerd voor de hoogste basisschoolklassen. Dit gebeurt in navolging van een succesvol verlopen evenement bij het Twentebad vorig jaar.

168512 rolstoel toegankelijkheid
700 basisschoolkinderen ervaarden voor even hoe het is om mobiel beperkt te zijn
Beeld: Pixabay

Wegen succes verlengd

Samen met Hengelo Sport, rolstoelwinkel Meyra en de SGH is er hier een rolstoelparcours, een blindenparcours en een blindzwemmenparcours georganiseerd voor Hengelose basisschoolleerlingen. Het betrof zo’n 700 kinderen uit groep 7 en 8, die op deze manier te maken kregen met de uitdagingen van mindervaliden. Vanwege de positieve impact van dit evenement is er met Hengelo Sport afgesproken dat deze voorlichting jaarlijks herhaald wordt.

Toegankelijke gymzalen

Op basis van enkele nulmetingen die de gemeente in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd bij de Hengelose voorzieningen is besloten om voor nu de prioriteit te leggen op sportaccommodaties. Hengelo heeft op dit moment één sporthal, die als toegankelijk wordt gezien. Deze staat in de Hasseler Es. De gemeente wil op de korte termijn drie extra gymzalen toegankelijk maken, zodat geografisch gezien er altijd een aangepaste sporthal in de buurt is. Het gaat om de locaties aan de Klaas de Rookstraat, Woolderesweg en Wolter ten Catestraat.

Structureel budget

Op dit moment heeft de gemeente geen vast budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van de toegankelijkheid. Voor het verlagen van drempels en het aanpassen van gymzalen heeft de gemeente in 2022 en 2023 wél op incidentele basis geld vrijgemaakt. Om in de toekomst op deze voet verder te kunnen wordt er in de zomernota gevraagd om structurele middelen, om de vaste en incidentele uitgaven te financieren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.