Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Nieuw zwembad in Enschede zeker half miljoen duurder per jaar (en gestegen bouwkosten komen nog)

Zwembad sportaal impressie 1
Een impressie van het nieuwe zwembad op Het Diekman, naast het huidige buitenbad.
Beeld: Sportaal

Het nieuwe zwembad op Het Diekman dreigt een molensteen om de nek van de gemeente Enschede te worden. Nog voordat er duidelijkheid is over de ongetwijfeld gestegen bouwkosten, lijken de jaarlijkse kosten al 500.000 euro hoger uit te pakken dan verwacht. Oorzaak zijn gestegen energieprijzen en een hogere rente op de lening als gevolg van inflatie. Dat wil zeggen: als er überhaupt een lening aan Sportaal wordt verstrekt.

Na jaren soebatten kwam er in de zomer van 2021 groen licht voor de bouw van een nieuw zwembad op Het Diekman. Toen stemde de gemeenteraad in met een garantstelling van 17 miljoen euro, zodat het verzelfstandigde sportbedrijf Sportaal een lening kan afsluiten. Met dat geld (Sportaal doet er zelf een miljoen bij) moet er een sportbad en een instructiebad worden gebouwd. Het huidige recreatiebad Aquadrome gaat tegen de vlakte.

Andere tijden

Vanwege beperkingen op het bestaande bouwvlak, moest het bestemmingsplan voor het nieuwe zwembad worden aangepast. Al met al heeft het ruim een jaar geduurd voordat de gemeenteraad ook daar 'ja' tegen kon zeggen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het technische ontwerp, zodat nog deze maand een aanbestedingsprocedure kan worden opgestart om een bouwer te vinden.

Zwembad sportaal impressie 1
Lees ook
Ligt het nieuwe zwembad in Enschede nog wel op schema? Stijging kosten lijkt onvermijdelijk

Pas als de aanbesteding wordt afgerond, eind maart, is het duidelijk hoe hoog de daadwerkelijke bouwkosten zijn. Een ding lijkt echter wel zeker: de 18 miljoen euro die Sportaal op dit moment ter beschikking heeft zal niet voldoende zijn. De tijden zijn als gevolg van inflatie en schaarste in bouwmaterialen en personeel in rap tempo veranderd. En dat betekent ook iets voor de bouwkosten.

Energiekosten verdrievoudigen

Waar al wel meer duidelijkheid over is, zijn de energiekosten. Net als de gemeentelijke panden, worden ook de binnensportvoorzieningen van Sportaal tot eind 2022 verwarmd via een contract met Gazprom. Daarna gelden er nieuwe prijzen. Ook voor het nieuwe zwembad, dat op stadswarmte zal draaien. De warmtetarieven zijn immers gekoppeld aan de gasprijs.

Zwembad sportaal impressie 1
Lees ook
Enschede staat 17 miljoen garant voor nieuw zwembad, recreatieve functie nog onzeker

Bij het verlenen van de garantstelling, bijna anderhalf jaar geleden, werd nog uitgegaan van 40.000 euro aan jaarlijkse energiekosten. Hoewel het om 'dagkoersen' gaat, is op basis van de huidige stand van zaken de verwachting dat er sprake is van een verdrievoudiging. Een extra kostenpost dus van 80.000 euro per jaar.

Geen lening mogelijk?

Grotere financiële gevolgen zitten echter in de gestegen rentepercentages. Ten tijde van het raadsbesluit over de garantstelling gingen de gemeente en Sportaal nog uit van een rente van 0,8 procent. Inmiddels is dat als gevolg van de inflatie opgelopen tot 3,2 procent. In de praktijk betekent dit een toename van 436.000 euro per jaar, op basis van een lening voor de oude (en lagere) bouwkosten. Het ligt dus voor de hand dat dit bedrag - los van verdere rentestijgingen - nog hoger gaat uitpakken.

icon_main_info_white_glyph

Liquiditeit en solvabiliteit

De kredietwaardigheid van een organisatie of bedrijf wordt onder meer getoetst door te kijken naar liquiditeit en solvabiliteit. Liquiditeit gaat over de mate waarin de organisatie in staat is om aan kortlopende verplichtingen (minder dan één jaar) te voldoen. Bij Sportaal is deze verhouding 96%, waar een waarde tussen 120% en 150% 'gezond' is.
De solvabiliteit is de mate waarin de organisatie aan de langlopende verplichtingen en schulden kan voldoen. In het bedrijfsleven is het normaal dat het eigen vermogen (bezittingen) minimaal 25% van het totale vermogen (bezittingen + voorzieningen + schulden) omvat. De Bank Nederlandse Gemeenten verstrekt geen leningen als het percentage onder de 10% is gedaald. De solvabiliteit van Sportaal is een schamele 4%.

Dat wil zeggen: als Sportaal überhaupt nog een lening krijgt. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is inmiddels gebonden aan nieuwe (strengere) Europese regels. Een lening wordt alleen nog verstrekt als de kredietwaardigheid van de aanvrager hoog genoeg is. Met andere woorden: in hoeverre is de aanvrager in staat om aan zijn (toekomstige) verplichtingen te voldoen? 'Sportaal kan momenteel niet aan deze eis voldoen', stelt het college in een raadsbrief vast.

In de huidige financiële situatie zal Sportaal als zelfstandige organisatie dus geen lening kunnen afsluiten bij de BNG. De gemeente kan dat wel, maar heeft in 2017 het beheer van alle sportaccommodaties juist bewust uit handen gegeven bij de verzelfstandiging van het gemeentelijke sportbedrijf. Die verzelfstandiging verliep overigens zonder 'bruidsschat'. Sportaal heeft dus vanaf de oprichting nooit de beschikking gehad over voldoende eigen vermogen om kredietwaardig te zijn. Als enige aandeelhouder en opdrachtgever draait de gemeente Enschede op voor eventuele tekorten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.