Enschede

Enschedese coalitie zat vier jaar zonder geld: trots of toch teleurstelling?

Begrotingsdebatten in gemeenteraden blinken steeds minder uit in vurige pleidooien en hardvochtige discussies. Maar bij een laatste begroting voor de verkiezingen is er zelden sprake van vuurwerk. Zo ook dit jaar in Enschede, waar alleen tussen de coalitiepartners een verschil van mening lijkt te bestaan. Want moet je nu trots zijn op de afgelopen coalitieperiode of is lichte teleurstelling ook wel op zijn plaats?

Het is fractieleider Gertjan Tillema van D66 die deze maandagavond de knuppel in het hoenderhok durft te gooien. "We hebben toch vooral op de winkel gepast", verzucht hij. Ja, zijn partij heeft met de coalitiegenoten van Burgerbelangen, PvdA en ChristenUnie afgelopen vier jaar mooie dingen bereikt. Maar ook heel veel niet. "Laat het een les zijn voor de volgende raad. Dit gaat niet om linkse politiek of rechtse politiek. Dit
gaat om besturen, voor de troepen uitgaan. Die stip op de horizon zetten en daar alles op inzetten."

BBE juist vol lof

Waar het aan scheelde? Volgens Tillema is er te weinig bereikt op het gebied van duurzaamheid (er zijn bijvoorbeeld geen windmolens gerealiseerd en 'slechts' twee zonneparken ontwikkeld), kansengelijkheid (pas in deze begroting wordt er jaarlijks 2 ton 'extra' geïnvesteerd) en wordt er te weinig geïnvesteerd in 'de stad van morgen'.

Het zijn woorden die met name bij coalitiepartner Burgerbelangen, de grootse partij in de gemeenteraad, hard binnenkomen. Vlak voor het betoog van Tillema was het namelijk BBE-fractieleider Marc Teutelink die vol lof over de afgelopen jaren sprak. Een kleine opsomming: er is gelobbyd voor meer geld vanuit het Rijk en dat geld is er gekomen, er waren nog nooit zoveel banen en zo weinig uitkeringen, er is weer geld voor onderhoud van openbaar groen, het aantal boa's wordt flink uitgebreid en bovenal wordt er zo'n 25 miljoen geïnvesteerd in onder meer woningbouw en sportparken.

'Soms even stationair draaien'

Volgens VVD-fractieleider René Kreeft is er na jaren van tekorten en bezuinigingen eindelijk weer geld. Hij denkt dat de teleurstelling van Tillema daar vandaan komt. Maar de toekomstperspectieven, die door deze coalitie zijn geschetst, zijn volgens Kreeft uitstekend. "Soms moet je even stationair draaien. Dat is wat anders dan op de winkel passen."

Het zijn de spaarzame hoogtepunten in een verder tam debat. De oppositiepartijen proberen de begroting met een aantal voorstellen in hun voordeel te veranderen, maar stuiten op de wethouder Financiën (June Nods) die zegt daar verder geen financiële ruimte voor is. "Ik ben met stomheid geslagen", aldus Annelies Futselaar (SP). De begroting is volgens haar en de oppositiepartners volledig dichtgetimmerd.

Zo'n 30 moties en amendementen

Toch zullen er dinsdagavond, bij het tweede deel van het begrotingsdebat, meerdere wijzigingsvoorstellen worden ingediend. Een greep uit de selectie: er wordt 350.000 euro gevraagd voor recreatieve spelelementen in het nieuwe zwembad (GroenLinks), meerdere partijen pleiten voor een subsidieverhoging voor 1Twente, Burgerbelangen wil een deltaplan voor talentenbehoud, er is brede steun voor het verhogen van het eigen budget voor ondersteuning van gemeenteraadsfracties, er wordt gevraagd om het bevriezen van de parkeertarieven (CDA en EnschedeAnders) en het verlagen van de rioolheffing (PVV).


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.