Enschede

Nog veel twijfels over vliegveldplannen in Enschede: 'U roept ons op om naar de rechter te stappen'

Een nieuwe juridische procedure rond de plannen voor een evenemententerrein op de voormalige Vliegbasis Twenthe lijkt onafwendbaar. Onder hoge tijdsdruk wil het college dat de gemeenteraad een oordeel velt over het bestemmingsplan voor ondernemer Jan van Eck, maar omwonenden en belangenorganisaties verlangen dat zij eerst inspraak krijgen.

De Strip Vliegveld Twenthe Vliegbasis Luchthaven Twente Google Maps
De Strip op Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie © GoogleMaps

Die inspraak was hen toegezegd middels een participatietraject. Voormalig CDA-wethouder Jeroen Goudt fungeerde zelfs als bemiddelaar tussen de belanghebbenden enerzijds en de gemeente Enschede, Technology Base Twente en initiatiefnemer Van Eck anderzijds. Maar na maanden radiostilte vanuit de kant van de gemeente voelen zij zich bedonderd. Nu het al eerder vernietigde vliegveldplan eindelijk klaar ligt voor politieke besluitvorming, is er volgens het college geen tijd meer. Uitstel tot na 1 december heeft financiële en misschien zelfs inhoudelijke consequenties.

Herkansing vliegveldplan

In feite wil het college hetzelfde mogelijk maken als bij de eerdere plannen uit 2018: een evenemententerrein op de voormalige taxibaan en in en rondom de oude hangars en shelters. Nu moet Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie (VTE) voor elk groot evenement een omvangrijke vergunningprocedure doorlopen, in een bestemmingsplan wordt vastgelegd wat er op jaarbasis mogelijk is.

Toch zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het plan, dat eind 2019 sneuvelde vanwege gebrekkige onderbouwing voor de stikstofuitstoot. De lezing van het college is dat de mogelijkheden zijn ingeperkt door onder meer het wegvallen van permanente horeca, het beperken van bouwmogelijkheden en het vastleggen van een maximum aantal uren racen met auto's, vrachtwagens en motoren. Natuur- en belangenorganisaties zoals Stichting Lonnekerberg vrezen dat flora en fauna juist meer worden aangetast.

Zorgen over autoracen

Met name de maximale 'race-uren' veroorzaakt twijfels bij raadsleden, bleek donderdagavond bij een ingelaste vergadering van de stadsdeelcommissie Noord. Want is die 400 uur alleen de race (circa 15 seconden per keer) en ongeacht het aantal auto's? En wat als er met tanks wordt gereden? Is het straks mogelijk om bij wijze van spreken elke dag autoraces te houden?

Wethouder Jeroen Diepemaat probeerde de zorgen weg te nemen. "Als er gedurende een auto-evenement verspreid over 8 uren twee auto's op de baan racen, dan telt dat als 16 uur voor personenauto's." En een Leopard-tank? "Dat wordt berekend op basis van uitstoot, dus laat ik zeggen: 1 tank-uur zijn zo'n 12 auto-uren." Diepemaat belooft de raadsfracties een overzicht op papier te geven. Net zoals hij meer duidelijk zal geven over een aantal andere technische vragen. Die antwoorden bepalen uiteindelijk of het voorstel rijp wordt bevonden voor besluitvorming in de gemeenteraad van 25 oktober.

Twijfelende politici

Vooralsnog lijken alleen coalitiepartijen VVD en Burgerbelangen ten volste overtuigd van de vliegveldplannen. De andere coalitiepartijen lijken er ook voor te porren, maar wachten nog op wat concrete antwoorden. De meeste oppositiepartijen zullen tegen stemmen, omdat er geen nieuw participatietraject wordt opgestart met de omwonenden en belangenorganisaties.

icon_main_info_white_glyph

Participatietraject in het kort

In maart 2020 is er door de gemeente een participatietraject opgestart met belangenorganisaties en omwonenden. Doel was om te kijken of belanghebbenden en de ondernemer nader tot elkaar zouden kunnen komen in hun zorgen en wensen. Oud-wethouder Jeroen Goudt werd aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar. De overleggen zijn in het najaar stilgelegd vanwege nieuwe stikstofberekeningen die uitgevoerd moesten worden. Daarna bleef het, ondanks pogingen om tot een gesprek te komen, acht maanden stil. Toen de gemeente weer contact zocht, lag er een kant-en-klaar plan voor politieke besluitvorming. Belangenorganisaties zijn kwaad, omdat ze geen enkele inhoudelijke inbreng hebben gegeven.

Wethouder Jeroen Diepemaat zegt 'nooit slecht intenties' te hebben gehad bij het laat informeren van de belanghebbenden. Toch ziet hij weinig meerwaarde in het opnieuw opstarten van het participatietraject. Wat er nu op tafel ligt is wat de gemeente Enschede en Technology Base Twente mogelijk willen maken voor Van Eck. Er zijn geen twijfels over de haalbaarheid.

Bovendien, als de gemeenteraad besluitvorming uitstelt, zijn er consequenties. Vanaf 1 december moet het plan aan een vernieuwde 'stikstof-rekenmachine' worden getoetst, met als risico dat er aanpassingen nodig zijn. De geldigheid van een onderzoek naar milieu-effecten dreigt te verlopen en als er op 1 januari 2022 geen plan is vastgesteld kan ondernemer Van Eck 10 procent van de koopsom (510.000 euro) terug vragen. Die wordt overigens verhaald op grondeigenaar Technology Base Twente, waarvan de gemeente 50 procent eigenaar is.

Bekijk de video voor meer informatie over de financiële risico's

Omwonenden teleurgesteld

Nu een herstart van het participatietraject geen optie lijkt, steken de belangenorganisaties hun teleurstelling niet onder stoelen of banken. In hun slotwoord tijdens de stadsdeelvergadering probeerden ze raad en college nog één keer te overtuigen. "Die gemeente-advocaat kan zeggen wat ie wil", aldus Geertjan Takkenkamp van Stichting Lonnekerberg. Hij is ervan overtuigd dat omwonenden hun gelijk zullen halen bij de Raad van State, maar hadden de gang naar de rechter liever willen vermijden.

"De zaak is complexer dan u denkt", sprak Gerard Berendsen van de Dassenwerkgroep Twente richting wethouder Jeroen Diepemaat. De aanwezigheid van dassenburchten op en rond het evenemententerrein zou de vliegveldplannen volgens hem de das om kunnen doen. "U roept ons bijna op om naar de Raad van State te stappen. Wij zijn hier om tot een oplossing te komen."

Doet de das festivals de das om?

Gerard Berendsen legde onlangs bij 1Twente Vandaag uit waarom de aanwezigheid van dassen de vliegveldplannen kunnen frustreren.

Banner samenwerking 1Twente en RTV Oost

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.