Enschede

Illegaal depot met vervuilde grond op Twente Airport wordt alsnog uitkijk voor vliegtuigspotters

Ten zuidoosten van de startbaan van Twente Airport is anderhalf jaar geleden een bult met vervuilde grond opgeworpen. Illegaal, want het gronddepot aan de Grefteberghoekweg bleek niet (meer) in het bestemmingsplan te passen. Om verder te gaan met werkzaamheden op de luchthaven, wil het college alsnog toestemming verlenen. Van de vervuilde grond wordt een tweede ‘spottershill’ gemaakt.

Gronddepot Grefteberghoekweg Enschede
Het gronddepot aan de Grefteberghoekweg is anderhalf jaar geleden opgeworpen, maar bleek tegen de regels. Sindsdien ligt het grondverzet stil. © Wilco Louwes

Gebiedsorganisatie Stichting Lonneker Land maakte in het voorjaar van 2020 gewag van het illegale grondverzet. Vrachtwagens reden op dat moment af en aan met vervuilde grond afkomstig van de noordkant van de startbaan, de Technology Base Twente, waar op dat moment onder meer parkeerplaatsen voor vliegtuigen werden aangelegd.

Rechter legde grondverzet stil

Via een handhavingsverzoek probeerde Stichting Lonneker Land de grondverplaatsingen stil te leggen. De gebiedsorganisatie vreesde dat uitspoeling van de vervuilde grond het nabijgelegen natuurgebied zou schaden. De gemeente wees dat verzoek af, omdat het perceel de bestemming ‘vliegveld’ zou hebben en van het gronddepot een tweede heuvel voor vliegtuigspotters gemaakt zou worden.

Lees verder onder de afbeelding

Spottershill Google Earth
De locatie van de huidige spottershill en het gronddepot aan de Grefteberghoekweg (Spottersheuvel twee) © Google Earth

Maar de gemeente Enschede bleek over oude informatie en kaarten te beschikken. Een deel van het bestemmingsplan voor de luchthaven is in 2019 door de rechter nietig verklaard. De Grefteberghoekweg heeft daardoor weer de bestemming ‘agrarisch’ en mag dus niet voor een gronddepot of een spottershill worden gebruikt. De bestuursrechter oordeelde dat de grondverplaatsingen direct moesten stoppen.

Legalisering in zicht

Omdat Technology Base Twente verwacht dat er binnenkort nieuwe grondstromen op gang komen, ligt er een verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen om de spottershill alsnog mogelijk te maken. Het grondverzet is weliswaar gestopt, maar in afwachting van legalisering ligt de vervuilde grond al anderhalf jaar op zo’n 300 meter van de startbaan en de reeds bestaande spottershill.

Het college van Enschede wil toestemming verlenen voor de heuvel voor het gronddepot. Een alternatief is er volgens het college niet, omdat de Technology Base aan de noordzijde niet vrij toegankelijk is voor vliegtuigspotters. De rest van de gronden rondom de luchthaven zijn natuurgebied of in bezit van ondernemer Jan van Eck. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad of het gronddepot mag worden aangevuld.

Gemeente heeft ook belang

Saillant in de hele discussie rondom het illegale gronddepot is dat de gemeente Enschede behalve handhaver en vergunningverlener ook belanghebbende is. Het eigenaarschap van de Technology Base Twente (bedrijventerrein inclusief Twente Airport) wordt namelijk gedeeld door de gemeente en de provincie Overijssel. De gemeenschappelijke regeling heeft wel een eigen Dagelijks Bestuur.

Lufthansa laatste Boeing News United
Een tweede 'spottershill' biedt vliegtuigspotters nog meer zicht op de landende en opstijgende vliegtuigen op Twente Airport © News United/Dennis Bakker

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.