Hengelo
Politiek

Raad zegt ‘ja’ tegen hondenbelasting en voedselbank en ‘nee’ tegen eenzaamheid

Het Hengelose college van B en W moet de raad informeren over de verwachte toename van eenzaamheid onder jong en oud en het beleid daarop aanpassen (ChristenUnie) en de raad mag een politieke markt houden om te discussiëren over de hoogte van de verhuissubsidie voor Voedselbank Midden-Twente (PvdA). Het zijn twee van acht moties en amendementen die werden aangenomen tijdens de behandeling van de kadernota 2022-2025. Elf kregen geen meerderheid.

Rottweiler 1785760 1280
Een opvallende motie die het niet haalde was die van de PVV over de afschaffing van de hondenbelasting. © Kim Hester / Pixabay

Hondenbelasting

Een opvallende motie die het niet haalde was die van de PVV over de afschaffing van de hondenbelasting. De wethouder gaf aan waar voor haar het probleem zat. Mariska ten Heuw: “We willen hier best aan meewerken, maar dan moet de raad een richting aangeven waar dat geld (ruim 500.000 euro, red.) dan wel vandaan gehaald moet worden. In deze vorm is deze motie niet uitvoerbaar.”

Wiert Wiertsema van coalitiepartij ProHengelo wilde van mede-indiener BurgerBelangen weten waarmee zij dat financiële dan willen opvullen: “Met het verhogen van de OZB? Met het afschaffen van de hondenbelasting belooft u de kiezer het zoet, maar hoe zit het met het zuur?” Han Daals (BB): “Wiertsema daagt ons uit, maar wij gaan hier een klein jaar voor de verkiezingen niet roepen dat we de OZB willen verhogen!” Waarop Marie-José Luttikholt naar de interuptiemicrofoon greep: “Deze wil ik heel graag even inkoppen: Dus BurgerBelangen wil pas ná de verkiezingen de OZB verhogen?”

Eenzaamheid

Het was een van de weinige momenten dat er een lach klonk door de stadhuishal. Een van de weinige vrolijke momenten tijdens zes uur vergaderen. De moties en amendementen die het haalden, waren stuk voor stuk niet al te ingrijpend in het gemeentelijke beleid. Neem de eenzaamheidsmotie van de ChristenUnie. Daarin wordt het college opgedragen ‘om de raad te informeren zodra concrete eenzaamheidscijfers en eerste resultaten uit enkele pilots bekend zijn en op basis daarvan mogelijkheden voor beleidsaanpassingen te benoemen’.

Voedselbank

Of die van de PvdA - samen met zes andere partijen - over de voedselbank. Het college wordt hierin opgedragen om zo spoedig mogelijk na het reces met de instelling in gesprek te gaan over het verzoek tot 45.000 euro verhuissubsidie. En daarna zou dan, met behulp van een politieke markt, tot een afgewongen besluit gekomen moeten worden. De raad is het er in elk geval over eens dat de voedselbank een (helaas) onmisbare rol verzorgt in de samenleving en dat de gemeente Hengelo sowieso een aanzienlijk deel van het gewenste bedrag voor haar rekening zou moeten nemen.

icon_main_quote_red_glyph

“De tijd waarin je geslacht bepaalde welk beroep je kiest, ligt hopelijk toch ver achter ons?”

Hanneke Steen, fractievoorzitter CDA

Inclusief

GroenLinks zag als indiener maar liefst twee moties aangenomen worden. In eentje, ingediend samen met onafhankelijk raadslid Huis in ’t Veld en Lokaal Hengelo, wordt het college opgeroepen om te zorgen voor inclusiever taalgebruik (zie kader) in de gemeentelijke stukken, opdat ‘niemand zich buitengesloten hoeft te voelen’. Het college komt eind dit jaar nog met een voorstel. De andere motie betreft de beeldende kunst. Samen met Huis in ’t Veld en de ChristenUnie vraagt de partij om aandacht voor een broedplaats voor beeldende kunstenaars in een pand aan de Oude Boekeloseweg: ‘Ga in gesprek met de kunstenaars van Ateliers’93 en SWWK voordat de kunst- en cultuurnota later dit jaar opnieuw in stemming komt’. Wethouder Van Wakeren liet weten hier al over in gesprek te zijn met nachtburgemeester en kartrekker, Irma Bruggeman.

icon_main_info_white_glyph

Wat is inclusief taalgebruik?

Bij inclusief taalgebruik gebruik je geen woorden die stereotypen onderschrijven of negatieve verwachtingen creëren. Door na te denken over woordgebruik en die waar mogelijk aan te passen, neem je alle groepen in je organisatie serieus. Of dat nu bijvoorbeeld vrouwen, lhbti’ers of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn.

Vrouwenberoepen?

Wat betreft inclusiviteit haalde ook een door het CDA ingediend amendement het moeiteloos. Fractievoorzitter Hanneke Steen verwees naar pagina 19, waar onder het kopje ‘werkstad’ wordt gepleit voor ‘voldoende aanwezigheid van zachte sectoren als zorg en dienstverlening’ met daarna tussen haakjes: ‘werkgelegenheid voor veel vrouwen’. Steen: “De tijd waarin je geslacht bepaalde welk beroep je kiest, ligt hopelijk toch ver achter ons?” In de definitieve versie van de kadernota zal deze passage zijn aangepast.

Motiemarkt

Erg veelzeggend voor deze avond vol gehaalde en gestrande moties was de motie van BurgerBelangen. Het onderwerp: …moties! De partij wil graag 50.000 euro uit de algemene reserves beschikbaar stellen voor burgerinitiatieven. Die worden naar boven gehaald tijdens een zogeheten ‘motiemarkt’. Hierin moeten burgers bij raadsleden proberen hun ideeën te slijten, zodat ze later als motie tijdens een raadsvergadering ingediend kunnen worden. De motiemarkt komt er zo snel mogelijk na de verkiezingen van maart 2022. In 2019 werd er voor het laatst een motiemarkt gehouden in Hengelo.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.