Klimaat Hengelo

Orchideeën vormen bewijs dat Lonnekermeer waterhuishouding op orde heeft

De Twentse natuurgebieden hadden de afgelopen zomers fiks te lijden onder de droogte. Landschap Overijssel is druk bezig met het klimaatadaptatief maken van haar natuurgebieden om de klappen van de droogte in de toekomst op te kunnen vangen. Het Lonnekermeer kreeg een aantal jaren geleden al een flinke make-over. "Het gebied kon hierdoor de droogte van de laatste drie jaar relatief goed doorstaan", zegt ecoloog Jacob van der Weele. Een prachtig bloempje is daarvan het beste bewijs.

Landgoed

Het is rustig aan de oevers van het Groot Lonnekermeer, een van de meertjes in het gebied. Jacob van der Weele tuurt over het water. "Het is echt een mooi plaatje." Het Lonnekermeer is begin twintigste eeuw afgegraven voor de aanleg van de spoorlijn tussen Oldenzaal en Hengelo. "In het begin waren dit echt kale plassen. In de loop der jaren zijn de plassen steeds meer begroeid geraakt. Het heeft echt een landgoed-uitstraling", zegt de ecoloog.

Slenken

Water speelt een belangrijke rol op het terrein. Het gebied heeft te maken met hoogteverschillen. "Je hebt laagtes, de zogenaamde slenken, waarin het water blijft staan. Op de wat hogere ruggen groeit juist weer heide. Hierdoor krijg je veel overgangen in het terrein en dat maakt het gebied zo bijzonder." De slenken zorgen voor de afvoer van overtollig water: "Het water wordt vanaf de Twentse stuwwal via de slenken naar het westen afgevoerd", aldus de ecoloog.

Orchideeën

In 2018 zijn er werkzaamheden uitgevoerd om verdroging tegen te gaan. "We hebben er voor gezorgd dat er meer water wordt vastgehouden in het gebied. Hierdoor trekt het water de grond in, waardoor het grondwaterpeil er hoger ligt dan in het omringende gebied. Daardoor heeft het Lonnekermeer de droogte van de afgelopen jaren redelijk goed doorstaan. Ook zijn er bomen weggehaald die teveel water verdampen."

Dat het waterpeil momenteel goed is bewijst de aanwezigheid van orchideeën. "De orchideeën groeien pas wanneer de bodem op orde is. Als het te droog is zijn ze er niet en als het te nat is ook niet."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.