Enschede

Na 11 jaar bezuinigen wil Enschede nu miljoenen investeren in de stad

Hoe breek je een negatieve spiraal? Door meer financiële risico's te nemen en meer dan 20 miljoen euro te investeren in de groei Enschede, denkt het college. Met de zomernota wil het stadsbestuur de komende jaren weer wat perspectief bieden.

June Nods
June Nods, wethouder Financiën in Enschede © 1Twente

Geld uit reservepotjes

June Nods (D66) zegt trots te zijn met het pakket aan investeringen dat voorligt. De wethouder Financiën ziet midden in de coronacrisis, na jaren van harde bezuinigingen, ruimte om juist extra geld in Enschede te pompen. "We hebben de laatste jaren heel spaarzaam geleefd en veel bezuinigd. Dat betekent dat we nu geld hebben om te kunnen investeren."

Met geld uit een aantal reservepotjes - zoals het grondbedrijf - en door nog een extra bedrag opzij te zetten, denkt het college de komende vier jaar 21 miljoen euro vrij te kunnen spelen om in de stad te investeren. "Dat doen we in de vorm van wonen, werkgelegenheid en kansengelijkheid", aldus Nods.

Enschede wil groeien

Met name woningbouwprojecten spelen een belangrijke rol in de bestemming van het extra geld. Cromhoffpark (voormalig Wegenerpand aan de Getfertsingel), Esmarkeveld, Kop Boulevard, Leuriks-Oost en het Centrumkwadraat (spoorzone) worden de komende jaren ontwikkeld.

Achter die investeringen zit een gedachte. Enschede wil groeien, het liefst richting 170.000 inwoners. Als de stad meer inwoners telt, dan komt er ook meer rijksgeld binnen vanuit het Gemeentefonds.

De laatste jaren groeit Enschede minder hard dan vergelijkbare steden. Het Gemeentefonds gaat in de meest recente prognoses zelfs uit van een krimp. Mede daardoor daalt de rijksbijdrage in 2025 in die prognose met 4 miljoen euro.

'Gecalculeerd risico'

In de eigen zomernota gaat het college van B en W nog uit van een stijging van het Gemeentefonds met 6 miljoen euro. Een behoorlijk verschil met de laatste prognoses. "Een gecalculeerd risico", zegt wethouder June Nods. Volgens haar is zorgvuldig gekeken naar de verwachtingen voor de komende jaren.

Er worden voorlopig meerdere investeringen voorgesteld. Volgend jaar komt er eenmalig 500.000 euro vrij voor duurzaamheid, deels voor het stimuleren van meer zonnepanelen op grote daken. Voor de veiligheid in de stad wordt het aantal boa's flink uitgebreid, er komt een structurele aanpak van illegale kamerverhuur, er is structureel een ton beschikbaar voor kansengelijkheid en er wordt oplopend tot 750.000 euro per jaar geïnvesteerd in de Fietsstad.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via mail of telefoon.