Hengelo
Politiek

Deldenerstraat wordt mooi, maar écht genieten kunnen we pas in de zomer van 2022

In mei wordt begonnen met de laatste fase van de herinrichting van de Deldenerstraat. Belangrijk onderdeel van het project is de realisatie van het stuk fietssnelweg F35 tussen Mitchamplein en Brugstraat. Er is veel aandacht voor groen (bomen en struiken) en blauw (schoon regenwater wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool) en krijgt een prominte plek in het stadsbeeld. Het wordt de meest ingrijpende fase: het kan vanaf mei nog wel tot volgend jaar zomer duren voordat de klus geklaard is.

Mitchamplein
Het Mitchamplein behoudt zijn parkeerfunctie, maar verandert van een versteend plein in een groen parkeerplantsoen. © Google Streetview

Geluidsreducerend asfalt

In december vorig jaar is de Deldenerstraat tussen de Geerdinksweg en de Tuindorpstraat weer opengesteld voor het verkeer. De bovenste laag geluidsreducerend asfalt wordt waarschijnlijk in april 2021 aangebracht, zodat vanaf mei kan worden begonnen met de uitvoering van de laatste fase van het project Deldenerstraat.

Meer groen en ruimte voor water

De herinrichting van de straat is gericht op een efficiëntere doorstroming van het verkeer en een grotere veiligheid voor alle verkeersdeelnemers - denk aan vrijliggende fietspaden - en er is daarbij veel aandacht voor groen en waterhuishouding. Neem het Mitchamplein. Dat behoudt zijn parkeerfunctie, maar verandert van een versteend plein in een groen parkeerplantsoen. Door de aanleg van een nieuwe beek kan regenwater worden afgevoerd naar de Berflobeek. Dat is sowieso een speerpunt bij de herinrichting van alle straten in Hengelo de komende jaren: de riolering wordt afgekoppeld, zodat schoon regenwater niet meer bij het vieze rioolwater komt.

Woningbouw op huidige parkeerplaats

Op de locatie van de huidige parkeerplaats langs de Marskant komt straks woningbouw. De Berflobeek krijgt in dat project een prominentere plek. Uiteindelijk wordt ook het regenwaterriool van de Deldenerstraat en de Marskant aangesloten op de Berflobeek

Laatste fase gaat in twee stappen

Het eerste deel van deze laatste fase begint in mei en betreft het deel van de Marskant tot de Langestraat en het stuk Marskant tót aan de Brugstraat. Het tweede deel betreft het stuk tussen de Tuindorpstraat en het Michamplein én het Mitchamplein zelf. Dit moet begin 2022 beginnen en zal eveneens ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Het college van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd 'ja' te zeggen tegen een uitvoeringskrediet van 4.050.000 euro. Dit geld moet komen uit de voorziening Riolering (1.909.817 euro), de Kadernota 2020-2023 (500.000 euro) en de subsidiebijdrage van de provincie Overijssel ter hoogte van 1.640.183 euro.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.