Hengelo

'College schoffeert raad met ontbreken financiële doorberekening marktplan'

De PvdA Hengelo mist een 'gedegen financiële doorberekening' van het conceptontwerp voor het marktplein. Vandaag presenteerde het college van B en W het plan, dat Hengelo liefst € 7,85 miljoen gaat kosten. “Helaas moeten we constateren dat dit college dezelfde fout maakt als de vorige keer”, zegt fractievoorzitter Marie-José Luttikholt.

20201205 marktplein detorenkamer van boven screenshot10
Impressie van De Torenkamer, het conceptontwerp voor het marktplein © Gemeente Hengelo / OKRA Landschapsarchitecten

Co-creatieproces

De gemeenteraad van Hengelo komt begin maart bijeen om te debatteren over het conceptontwerp voor het marktplein. De raad buigt zich dan over het plan om te zien of het aan de vooraf vastgestelde voorwaarden voldoet. PvdA Hengelo kijkt volgens Luttikholt 'tevreden terug op het co-creatieproces en de wijze waarop de gemeenteraad gedurende het traject is geïnformeerd, maar mist bij het plan een gedegen financiële doorberekening'.

“De wijze waarop we als raad dit stuk nu echter krijgen aangeboden is wat de PvdA-fractie betreft om te huilen. Zo graag willen we dat de schop in de grond gaat, het liefst zagen we dat gisteren gebeuren, maar helaas kunnen we niet controleren of dit ontwerp binnen de financiële kaders past. Als PvdA vinden we dat het college met dit voorstel zowel de inwoners als de raad schoffeert.”

Budget van 7,8 miljoen

Met de herinrichting van het plein worden ook de aangrenzende gebieden aangepakt, zoals een deel van het kernwinkelgebied. Ook duurzaamheidsmaatregelen voor afvoer en afkoppeling van het hemelwater van het bestaande rioolstelsel en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn in het plan geïntegreerd. "Het is effectiever en efficiënter om zo werkzaamheden te combineren en te integreren", aldus de gemeente.

Door de combinatie van werkzaamheden bedraagt het totale geraamde budget € 7,85 miljoen. Dit is inclusief het budget voor het marktplein van € 3,9 miljoen dat de raad als kader heeft vastgesteld. De dekking van de overige kosten komt uit het door de raad vastgestelde krediet voor de uitvoering van het kernwinkelgebied, middelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en middelen openbare verlichting.


icon_main_quote_red_glyph

"Als PvdA vinden we dat het college met dit voorstel zowel de inwoners als de raad schoffeert.”

Marie-José Luttikholt, fractievoorzitter PvdA Hengelo

Gedegen financiële onderbouwing nodig

De PvdA heeft inmiddels in een brief aan het college van B en W opheldering gevraagd over het ontbreken van een financiële doorberekening van de gehele operatie. "Er worden ineens verschillende zaken samen gevoegd, zodat er een hoger dekkingsbedrag ontstaat. Is dit een slinkse rekentruc of levert het echt voordeel op", vraagt de partij zich af.

icon_main_quote_red_glyph

"Is dit een slinkse rekentruc of levert het echt voordeel op?"

Marie-José Luttikholt, fractievoorzitter PvdA Hengelo

Politieke markt

Luttikholt zegt dat als het plan voor het marktplein snel uitgevoerd moet worden, er op z’n minst een goede doorrekening aangeleverd moet worden aan de raad zodat zij kan controleren of het haalbaar is en ook om te zien waar de risico’s liggen.

"Anderhalf jaar geleden was er een interpellatiedebat nodig van de PvdA en CDA om de financiële gegevens uiteindelijk op tafel te krijgen. Wij gaan er vanuit dat het college voor de bespreking in de politieke markt met een gedegen financiële onderbouwing komt. Anders is het zonde van de tijd om hier een politiek debat over te voeren."

Het college van B en W heeft nog niet gereageerd op de vragen van PvdA Hengelo. Een woordvoerder van de gemeente Hengelo laat weten dat het college, zoals gebruikelijk is bij schriftelijke vragen, later een reactie komt op de brief.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.