Klimaat Hengelo

Waterschap: 'Voor inwoners ligt hier ook een schone taak'

Water. Nu hebben we er even te veel van, maar over een paar maanden waarschijnlijk weer te weinig. Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat wij zorgvuldiger met ons water moeten omgaan. De Hengelose beken spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de effecten van klimaatverandering. In Hengeloos Peil vertelde Jeroen Riekert van Waterschap Vechtstromen over de beken en het belang van duurzaam waterbeleid.

Vieze beken

Hengelo bestaat mede dankzij de beken. Op het snijvlak van Drienerbeek, Elsbeek en Berflobeek vestigden zich de eerste Hengelose boeren. Ook de fabrieken van Dikkers en Stork maakte veelvuldig gebruik van de beken. “Hengelo heeft zijn bestaansrecht te danken aan de metaal- en textielindustrie. Het water werd uit de beken gehaald en gebruikt in het productieproces”, zegt Jeroen Riekert. De industrie vervuilde de beken, waardoor ze in de volksmond ‘stinkbeken’ werden genoemd. Met de komst van zuiveringsinstallaties in de jaren 70 verbeterde de waterkwaliteit aanzienlijk.

Natte voeten

Bij zware regenval kreeg Hengelo vroeger te maken met natte voeten. “Dit komt omdat Hengelo in een beekdal ligt en het water stroomt vanaf Enschede naar beneden. Hengelo ligt tientallen meters lager.” De regen denderde via het hoger gelegen Enschede naar beneden, waardoor de beken in Hengelo overstroomden en grote delen van de stad blank kwamen te staan.

“In de jaren 60 hebben we een aantal maatregelen genomen om Hengelo te vrijwaren van wateroverlast. We hebben aan de zuidzijde van de stad een waterloop gegraven, de Koppelleiding en de Omloopleiding.” Deze twee waterlopen zorgen ervoor dat al het overvloedige water niet de stadsbeken instroomt. “Het Enschedese water wordt sindsdien deels om Hengelo geleidt."

Projecten

De laatste 25 jaar heeft het waterschap samen met de gemeente de beken flink onder handen genomen. Het eerste project was de herinrichting van de Berflobeek, het project kreeg de toepasselijke naam ‘Klein-Giethoorn’. Riekert: “Voor de herinrichting was het een griebes zooitje. We hebben het echt tot een pareltje weten maken.”

Naast de herinrichting van bestaande beken hebben gemeente en waterschap een tweetal nieuwe beken aangelegd: de Veldbeek en de Balkbeek. "Het terugbrengen van groen (bomen en struiken, red.) en blauw (water. red.) in het straatbeeld helpt tegen de nadelige effecten van klimaatverandering. Bij zware regenbuien kan het water wegstromen en tijdens warme dagen zorgt het groen voor meer verkoeling."

Zelf iets doen

Waterschap en gemeente kunnen het niet alleen. Veel tuinen in Hengelo zijn nog steeds flink betegeld, vertelt Riekert: “Wij als lokale overheden hebben slechts 30% van de totale oppervlakte van Hengelo in eigendom. De resterende 70% is in particuliere handen. Inwoners kunnen zelf ook heel veel doen.”

icon_main_quote_red_glyph

De resterende 70% is in particuliere handen. Inwoners kunnen zelf ook heel veel doen.

Jeroen Riekert, Waterschap Vechtstromen

Volgens de waterschapper zijn kleine vergroenende maatregelen al voldoende. Een aantal tegels eruit en planten erin kan al zorgen voor een koelere stad. Ook heeft de gemeente allerlei subsidies

vrijgemaakt voor Hengeloërs, die wat meer groen op en rond hun huis willen, zoals de zoals de Groene Dakensubsidie: “Mensen schaffen bijvoorbeeld een airco aan, maar je kunt dit geld ook investeren in een groen dak. Dan heb je een groene airco."

Waterschap Vechtstromen en de Twentse gemeenten hebben samen een website ontwikkeld met praktische tips om je tuin en huis klimaatbestendiger te maken. Je kunt de tips vinden op www.groenblauwtwente.nl


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.