Enschede
Politiek
Video

Rekenkamer weigert onderzoek naar brandbrief

De rekenkamercommissie gaat geen onderzoek doen naar wat het vervolg moet zijn op de misstanden die het Diaconaal Platform Enschede bij de gemeenteraad en het stadsbestuur op tafel legde. Dat zei Annelies Futselaar, raadslid voor de SP, in 1Twente Vandaag.

Dat onderzoek was de uitkomst van het laatste raadsdebat, vlak voor het Kerstreces, van de Enschedese gemeenteraad. Raadsfracties deelden de zorg en de noodzaak van een vervolg met betrekking tot die gemelde misstanden, maar waren verdeeld over de vraag wat de volgende stap moest zijn. Een rondje langs de raadsfracties en het college door de niet-politiek gebonden leden van de Enschedese rekenkamercommissie moest op die vraag het antwoord geven.

Breed extern onderzoek

Dat rondje komt er dus niet, zo blijkt nu uit de woorden van Futselaar. “De rekenkamer heeft er de tijd niet voor en is bang dat het te politiek wordt.” Daarmee komt de optie van een breed en diepgaand extern onderzoek weer in beeld. Daar drongen zowel het Diaconaal Platform als verschillende raadsfracties al van meet af aan op aan. De misstanden zijn te groot, het rammelt op teveel vlakken, de verhalen over mensen die er de dupe van worden blijven maar komen. Het is tijd om dat eens grondig te onderzoeken, zo stellen zij.

Annelies Futselaar Ernst Bergboer
Annelies Futselaar (SP): "Ga in gesprek met dat Diaconaal Platform. Luister naar ze." © Ernst Bergboer

‘Lasterlijk’ van tafel

Futselaar noemde nog een reden voor een dergelijk onderzoek. Het Enschedese college van burgemeester en wethouders betichtte dat Diaconaal Platform in een officiële reactie van ‘apert onjuiste’ en ‘lasterlijke’ berichtgeving. Met name dat ‘lasterlijk’ ligt het vrijwilligersplatform zwaar op de maag. “Als wij grote woorden gebruiken, dan gaat het om een groot probleem”, stelde de voorzitter van dat platform, Jan Veldhuizen, in een uitgebreid interview met 1Twente. “Dan hebben wij gedegen onderzoek gedaan.” Het platform verzocht het college dan ook om die kwalificatie in te trekken.

Kijk op onze website voor het hele interview met Jan Veldhuizen.

Extern onderzoek

Futselaar en haar SP betuigden prompt hun steun voor die oproep. Die steunbetuiging was de aanleiding om haar uit te nodigen in 1Twente Vandaag. “Laster. Dat is een zware beschuldiging”, stelde Futselaar. “Dan moet je met bewijzen komen. Toon maar aan dat wat het Diaconaal Platform meldt niet waar is.” Futselaar ziet die gemelde misstanden als feiten. “Je ziet gebeuren wat zij beschrijven.” Wat haar betreft is een extern onderzoek nu de volgende stap. “Dan moet blijken of het Diaconaal Platform, en ook Sociaal Hart, uit hun nek kletsen of niet.”

icon_main_info_white_glyph

Sociaal Hart Enschede

Stichting Sociaal Hart Enschede is, net als het Diaconaal Platform, een organisatie die de belangen behartigt van kwetsbare groepen in de stad. Voorman is René Beunders. In de afgelopen jaren hebben beide organisaties veelvuldig van zich laten horen over misstanden in de uitvoering van het sociaal beleid in de stad. Waar er lang sprake is geweest van een normale zakelijke omgang, is de relatie tussen de gemeente en deze organisaties in het afgelopen jaar vertroebeld.

Beide vrijwilligersorganisaties kwamen frontaal in botsing met de gemeente. Beide voormannen ontvingen een waarschuwingsbrief omdat zij in hun bemiddelende rol het agressieprotocol van de gemeente zouden hebben overtreden. Tegen Beunders werd aangifte gedaan wegens smaad en laster. Beunders op zijn beurt deed hetzelfde tegen de gemeente. Beide aangiften zijn geseponeerd.

Hoe nu verder?

Of er een raadsmeerderheid voor een dergelijk onderzoek zal zijn en hoe zo’n onderzoek er dan uit gaat zien, moet blijken. De bal ligt nu weer bij de Enschedese gemeenteraad. Het gaat om herhaalde meldingen van ernstige misstanden, maar de zaak ligt politiek gevoelig. De zorg om de positie van kwetsbare inwoners is er, maar of en in hoeverre die overeind blijft in dat politieke belang, zullen de komende weken moeten uitwijzen.

Wanneer de kwestie opnieuw in de gemeenteraad wordt besproken is op dit moment niet bekend.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel redactie Enschede (053) 432 75 27 of redactie Hengelo (074) 256 6699.