Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Park de Drie Bogen in Losser opgeknapt: groener en meer ruimte voor water

Park 3 bogen
Wethouder Jan Engels en Jozef Evering, vice-voorzitter parochiebestuur Maria Vlucht, verrichtten symbolisch de opening van het park.
Beeld: Gemeente Losser

Park de Drie Bogen was al een mooi stukje Losser, maar het opnieuw ingerichte park vangt nu regenwater op, zorgt voor meer biodiversiteit en is toegankelijker.

De afgelopen maanden gebeurde er van alles op het terrein naast de Maria Geboortekerk in Losser. De parochietuin, beter bekend als park de Drie Bogen, werd opnieuw ingericht. Die werkzaamheden zijn nu afgerond, daarmee is de eerste schakel in de ‘blauwe’ lijn tussen Dorpsbeek en Dinkeldal klaar.

Deze herinrichting is onderdeel van de Losserse Erfgoeddeal Beken & Bleken, waarbij oude beken, bleken en verbindingen hersteld worden. Tegelijk leveren de werkzaamheden een bijdrage aan oplossingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid.

“Het park is nu veel groener en daarmee zorgen we voor meer biodiversiteit”

Klimaatbestendiger

Het park de Drie Bogen, vernoemd naar het waterornament achterin het park, werd in 2014 geopend. De aanpassingen die nu zijn gedaan, zorgen ervoor dat het park toegankelijker, groener en klimaatbestendiger is. Wethouder Jan Engels: “Dit park was al een mooi stukje Losser, maar nu draagt het ook nog eens bij aan enkele hedendaagse opgaven. Zo is het park nu veel groener en daarmee zorgen we voor meer biodiversiteit. Ook hebben we in overleg met het kerkbestuur de regenpijpen van de kerk afgekoppeld. Dit water stroomt nu niet direct het riool in, maar we vangen het op in het park.”

Zichtbare Dorpsbeek

Vanuit het buitengebied en onder de Enschedesestraat stroomt de Dorpsbeek nu ondergronds via de Kerkstraat naar het centrum van Losser.
Onderdeel van de Losserse Erfgoeddeal is het weer zichtbaar maken van deze Beek. Onder andere in het park de Drie Bogen. In het park staat een pomp die door bezoekers met de hand te bedienen is. Het water uit de pomp stroomt dan door een goot over een van de muren. Hiermee wordt de loop van de Dorpsbeek weer ‘zichtbaar’ gemaakt.

Nieuwe paden

Het ontwerp van het vernieuwde park is gebaseerd op het oorspronkelijke park. Bestaande bomen zijn behouden, nieuwe paden zijn toegevoegd en het kunstwerk de Drie Bogen wordt subtiel verlicht. Bij de entree van het park staat een informatiebordje met een QR-code. Hierop staat meer uitleg over het park en de kerk. De gemeente Losser blijft voor het grootste gedeelte het onderhoud aan het park uitvoeren.

Verdere plannen

In de komende periode gaan de werkzaamheden en de plannen voor de Erfgoeddeal en het vervolg van het centrumplan verder. Zo is onlangs het startsein gegeven voor de renovatie van de Dorpsbleek. In de Kerkstraat en het centrum wordt de beek straks weer (voor een deel) zichtbaar gemaakt.

Opvang water piekbuien

Daarbij krijgt de beek een klimaatadaptieve functie: dit betekent dat daar bij piekbuien hemelwater wordt opgevangen. Daarna wordt het water vertraagd afgevoerd richting de Dorpsbleek en het Dinkeldal. Op deze manier biedt het centrum ruimte aan oplossingen voor opgaven op het gebied van water, hittestress en verdroging. Dit draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en identiteit van het centrum.

Waterschap Vechtstromen, CML, Dorpsraad Losser en gemeente Losser werken samen aan deze plannen. Hierover gaan zij nog met inwoners en ondernemers in gesprek.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.