Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Losser sluit het jaar 2023 af met een positief rekeningresultaat

Marian20 Oosterbroek
Wethouder Marian Oosterbroek
Beeld: Twente FM

Het college van Losser heeft de jaarstukken over het jaar 2023 gepresenteerd. De jaarrekening 2023 sluit met een positief resultaat van 880.075 euro. Het grootste deel van het positieve resultaat is bestemd voor nog uit te keren energietoeslag.

De ratio van het weerstandsvermogen komt eind 2023 uit op 10,7. Dit is ruim boven de met de raad afgesproken bandbreedte van 1,4 tot 2,0. Daarmee blijft de financiële positie van de gemeente Losser op dit moment robuust.

icon_main_info_white_glyph

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding (ratio) tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit.
De weerstandsratio geeft aan in hoeverre een gemeente in staat is haar risico's op te vangen.

Consulting Kids

Wethouder Financiën Marian Oosterbroek: “Het is ons in 2023 gelukt om nog realistischer te begroten. We zijn beter in staat geweest onze voornemens uit te voeren. Voor onze inwoners hebben we mooie resultaten bereikt, zowel op sociaal gebied als in onze dorpen en het buitengebied. Bijvoorbeeld via de methodiek ‘Consulting Kids’ hebben we bij kinderen en jongeren nuttige informatie opgehaald voor onze nieuwe Uitvoeringsnota sociaal domein.”

Centrumplein

"In De Lutte hebben we hard gewerkt aan de inrichting van het centrumplein en aan de deelprojecten die daarmee samenhangen. Zo realiseren we een vitale dorpskern en bevorderen we de leefbaarheid. En ook vrijwilligers uit de Lutte hebben gewerkt aan de projecten in de openbare ruimte. Dat is prachtig om te zien”, aldus Oosterbroek.

Mobiliteitsplan

In het jaarverslag, dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening, staat een overzicht van de bereikte resultaten.

Wethouder Oosterbroek: “Van de 880.075 euro die we over het jaar 2023 hebben overgehouden, hebben we voor een bedrag van 878.400 euro een specifieke bestemming in gedachten. Het grootste deel van het positieve resultaat is bestemd voor nog uit te keren energietoeslag. Een aantal posten gaat naar activiteiten die gestart zijn in het jaar 2023 en in 2024 worden vervolgd. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het mobiliteitsplan. Het bijbehorende budget gaat mee naar het lopende begrotingsjaar. Een klein resterend bedrag tenslotte van 1.675 euro voegen we toe aan onze risicoreserve.”

Gemeenteraad

De jaarrekening en het jaarverslag 2023 worden volgens planning op 27 juni en 2 juli besproken in de gemeenteraad. Besluitvorming door de raad vindt plaats op 9 juli aanstaande.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.