Verkeer
Stuur appje
Zoek

FC Twente maakt nieuwe afspraken met geldschieters: geen transfergeld meer naar gemeente, kwijtschelding door oud-bestuurders

20230818 FC Twente Grolsch Veste stadion wedstrijd Wilco Louwes
Beeld: 1Twente / Wilco Louwes

De verkoop van middenvelder Ramiz Zerrouki en spits Manfred Ugalde leveren de gemeente Enschede nog een kleine anderhalf miljoen euro op. Maar daarmee sluist FC Twente waarschijnlijk voor de laatste keer transfergeld door naar de gemeentelijke bankrekening als afbetaling voor een lening. Nu de donkere wolken boven de Grolsch Veste zijn verdwenen wil de voetbalclub de afspraken met schuldeisers bijstellen, zodat de sportieve ambities weer de boventoon kunnen voeren.

Het was in de moeilijkste periode in de geschiedenis van FC Twente, met een nakend faillissement en de dreiging van het intrekken van de proflicentie, dat de gemeente Enschede eind 2015 te hulp schoot met een garantstelling van 32 miljoen euro. Later volgden er aanpassingen op die afspraken. In 2019, toen FC Twente inmiddels was gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie, werden in het herstructureringsplan nieuwe afspraken gemaakt: een lening van 17 miljoen euro (waarvan 9 miljoen 'achtergesteld') en daarbovenop een garantstelling van 8,5 miljoen euro. Ook met sponsors en oud-bestuurders zijn toen afspraken gemaakt.

Transfergeld naar gemeente

Afspraken in het herstructureringsplan zijn afgesloten voor een periode tot 1 juli 2023. De voetbalclub moest in die tijd aan een aantal afspraken voldoen. De netto opbrengsten van uitgaande transfers werden bijvoorbeeld gebruikt als (extra) afbetaling naar schuldeisers, zoals bij de lening van de gemeente Enschede. Tot 1 juli 2023 is er zo ruim 750.000 euro bovenop de vaste aflossingen betaald.

Paul van der Kraan  Ernst Bergboer
Lees ook
Paul van der Kraan van FC Twente wil snel aan de slag met Sportcampus Diekman

Voor de gemeente was deze constructie een vorm van ingebouwde zekerheid. Bijna de helft van de lening aan de voetbalclub was immers 'achtergesteld', wat betekent dat dit bedrag bij een eventueel faillissement niet opeisbaar is. Voor FC Twente heeft deze regeling op langere termijn geen voorkeur, omdat de transferopbrengsten bijvoorbeeld ook besteed kunnen worden aan nieuwe spelers of de ontwikkeling van het nieuwe trainingscomplex op Het Diekman.

Versneld aflossen

Hoewel de planperiode inmiddels is afgelopen, zijn de oude voorwaarden nog wel van kracht. Er hebben al langere tijd gesprekken plaats voor een nieuwe overeenkomst. De uitkomst van die gesprekken is dat FC Twente en de gemeente het resterende deel van de achtergestelde lening omzetten in een 'normale' rentevrije lening. Na aftrek van transfergelden van Zerrouki en Ugalde gaat het om een bedrag van nog 5,2 miljoen euro.

In de nieuwe voorwaarden hoeft FC Twente geen overtollige (transfer)gelden meer door te sluizen. De positie van de gemeente verbetert iets, omdat de aangepaste lening opeisbaar is en er een hardere aflossingsverplichting geldt. De lening wordt binnen vijftien jaar afgelost. In een brief geeft Algemeen Directeur Dominique Scholten aan dat FC Twente, als de financiële positie het toelaat, zelfs extra aflossingen wil doen op het totale schuldbedrag.

Kwijtschelding oud-bestuurders

De gemeenteraad van Enschede moet nog wel akkoord met de gewijzigde voorwaarden. In de praktijk lijkt de raad weinig speelruimte te hebben, omdat de overeenkomst met de gemeente ook van belang is voor afspraken met de andere partijen die FC Twente financieel te hulp schoten. Met de Noabers (een groep investeerders) en de Ambassadeurs (ondernemers) zijn afspraken gemaakt over de terugbetaling van een deel van hun aandelenkapitaal (agio).

icon_main_info_white_glyph

Leningen en garantstelling

Als de gemeenteraad van Enschede akkoord gaat met de nieuwe afspraken tussen het college van B&W en FC Twente, is de gemeente aan het einde van 2024 nog voor 15,7 miljoen euro verbonden aan FC Twente. Het gaat hiermee om de in dit artikel benoemde aangepaste lening van bijna 5,2 miljoen euro, het resterende deel van een lening voor (ver)bouw van het stadion (4,5 miljoen) en het restant van een garantstelling uit 2019 (6 miljoen).

Oud-bestuurders Aldo van der Laan en Hein Trebbe zijn bereid gevonden om hun openstaande lening aan FC Twente af te laten kopen. In de praktijk betekent dit dat zij 45 procent (in totaal 2,4 miljoen euro) kwijtschelden, de rest betaalt de voetbalclub in één keer uit. De oud-bestuurders zagen in 2016 ook al af van in totaal 6,3 miljoen euro aan vorderingen.

Rustiger vaarwater

Als de nieuwe overeenkomsten van kracht zijn, komt FC Twente in nog rustiger vaarwater terecht. De KNVB beloont FC Twente sinds het najaar met het hoogst mogelijke aantal punten bij de periodieke beoordeling van de financiële bedrijfsvoering van profclubs. "Desalniettemin blijven de sportieve en financiële uitdagingen blijkens de meerjarenbegroting tot en met het seizoen 2026/2027 nog steeds groot", schrijft Algemeen Directeur Dominique Scholten aan de gemeente.

Nu zijn er immers afspraken gemaakt over terugbetaling van de Noabers en de Ambassadeurs. Maar ook wijst Scholten op een schuld van 4,9 miljoen euro die is opgebouwd bij de Belastingdienst 'als gevolg van uitstel betaling loon- en omzetbelasting' in de coronaperiode.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.