Verkeer
Stuur appje
Zoek

Vakantiepark op Het Rutbeek: bal ligt bij politiek, actievoerders doen beroep op 'realiteitszin en moed'

Het rutbeek recreatie gebied bord
Beeld: Leon de Man

Voor het eerst in jaren krijgen lokale politici aankomende donderdag weer het woord over de toekomst van Het Rutbeek. De grote vraag die voorligt is of de gemeenteraad uiteindelijk wel of niet akkoord gaat met de komst van 250 bungalows bij de recreatieplas in Enschede-Zuid. En zo niet: wat wordt dan de volgende stap in het al jaren voortslepende proces? Is een weg terug wel zo gemakkelijk als deze wordt geschetst? Omwonenden en andere actievoerders zeggen van wel en doen een beroep op raadsleden.

In een eerste onderhoud van de stadsdeelcommissie Zuid hebben belanghebbenden vorige week al hun licht kunnen schijnen op de vakantieparkplannen van ondernemer Paul van der Meché. Met twaalf insprekers aan het woord was de agenda van de vergadering al zodanig gevuld, dat er aansluitend geen tijd meer was om alle politieke partijen, het college van B&W en de initiatiefnemer zelf aan het woord te laten. De vergadering wordt daarom deze donderdag hervat.

Eerste bevindingen

Vrijwel alle insprekers toonden zich in het eerste deel van de vergadering een uitgesproken tegenstander van het beoogde bungalowpark. Ze voelen zich gesterkt door de inmiddels bijna vierduizend ondertekenaars van een digitale petitie en de mogelijke komst van een referendum. Tot nieuwe inzichten ten opzichte van eerdere uitingen van Actiegroep Behoud Het Rutbeek leidde de inspraakronde in het stadhuis overigens niet. Kort samengevat zien omwonenden en recreanten het niet zitten dat er een recreatiepark met 250 vakantiehuisjes en bijbehorende voorzieningen (zoals een restaurant) wordt gerealiseerd langs de zuidwestelijke oever van de recreatieplas.

"Ze gaan ons toch niet ons mooie rondje Rutbeek verpesten?", verwoordde inspreker Punte het gevoel van veel omwonenden bij het beoogde vakantiepark. "Precies op het mooiste en rustigste stukje natuur." De bezwaren van hem en andere insprekers gaan over het verdwijnen van natuur- en recreatiegebied voor Enschedeërs, de toenemende verkeersdruk in het buitengebied, de verharding van de Hegebeekweg om een ontsluiting mogelijk te maken, het niet (volledig) beantwoorden van hun zienswijzen en het 'winstbejag' bij gemeente en grondeigenaar Recreatieschap Twente.

Lees verder onder de afbeelding.


20240204 Rutbeek vakantiepark met locatiekaart
Een impressie van de locatie van het recreatiepark en hoe het eruit kan komen te zien.
Beeld: Ruimtelijkeplannen.nl

Omwonende Geerdink vindt dat de gemeente zich te snel rijk rekent. "De toeristenbelasting als inkomstenbron komt over een aantal jaren onder druk te staan", wijst hij op het streven van minister Hugo de Jonge om vakantieparken voor permanente bewoning in aanmerking te laten komen. De families Van Heek en Jannink zien al jaren een toename van recreanten, dus ook schade en zwerfafval, op hun voor het publiek opengestelde landgoederen zoals het Zonnebeek. Ze vrezen dat dat met een vakantiepark naast de deur alleen maar zal toenemen, terwijl er geen handhaving is.

Als enige pleitte directeur Bart-Jan Harmsen van het Recreatieschap Twente dat de komst van de vakantiehuisjes broodnodig is. Volgens Harmsen kan de organisatie juist daardoor blijven investeren in recreatiemogelijkheden voor alle Enschedeërs. De komst van het recreatiepark levert geld via erfpacht.

'Bestemming veranderen'

Wat er moet gebeuren? Dat is simpel, zegt inspreker Chris Eijkholt van Actiegroep Behoud Het Rutbeek. De gemeenteraad zal de wijziging van het bestemmingsplan moeten afwijzen. Dat dan het huidige, uit het eind van de jaren tachtig stammende, bestemmingsplan - dat 290 huisjes mogeljik maakt - van kracht is, doet volgens hem niet ter zake. "De initiatiefnemer heeft uiteindelijk de handdoek in de ring want het was niet rendabel. Dat plan is waardeloos. U kunt herbestemmen naar natuur en recreatie." Omwonenden doen een beroep op de 'realiteitszin' en 'moed' van raadsleden.

Referendum Het Rutbeek Pixabay
Lees ook
Mag Enschede naar de stembus voor Het Rutbeek? Beoogd vakantiepark is ultieme test voor gloednieuw referendum

Inspreker Van Dam zegt dat de gemeente Enschede niet bang hoeft te zijn voor een schadeclaim en wijst op een afspraak dat er zonder schadevergoeding kan worden afgezien van een vakantiepark. Nu is zo'n 'ontbindende voorwaarde' over het algemeen wel gebruikelijk zodra een bestemmingsplanwijziging onmogelijk blijkt. Een recent voorbeeld daarvan is de oude Vliegbasis Twenthe, waar Technology Base Twente anderhalf miljoen euro misloopt nu de rechter een streep heeft gezet door een evenemententerrein.

Inhoudelijke argumenten

Het klinkt allemaal eenvoudig, maar het afwijzen van een bestemmingsplan kan niet zomaar omdat het even niet uitkomt. Daarvoor zal de Enschedese gemeenteraad de lessen van het moskeebesluit geleerd moeten hebben. Winstbejag, 'niet van deze tijd' en het verdwijnen van wandel- en fietspaden kunnen op zichzelf redenen zijn om geen bungalowpark te willen (zoals 'de lange arm van Erdogan', de gebedsoproep of de aanwezigheid van detailhandel dat waren bij de moskee), maar zodra de initiatiefnemer naar de Raad van State stapt zal dat zonder deugdelijke onderbouwing niet standhouden.

20240314 Chris Eijkholt Jan Kuipers Rutbeek recreatiepark
Lees ook
Komt er na jaren stilte toch een recreatiepark op Het Rutbeek? Buren hopen van niet en starten petitie

Een bestuursrechter kijkt puur naar ruimtelijke en juridische argumenten. Mocht de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Het Rutbeek willen afwijzen, dan kunnen daarvoor bijvoorbeeld de verkeerskundige keuzes worden aangegrepen. Ook over de berekening van de stikstofdepositie op natuurgebied Buurserzand bestaan vraagtekens. De gemeente meent dat die depositie afneemt met de overname van stikstofrechten van een melkveehouder, maar critici vragen zich af of deze 'saldering' op de juiste wijze is toegepast.

Deze - en andere - overwegingen komen ongetwijfeld in het resterende deel van de stadsdeelvergadering aan bod. Dan zal ook wethouder Marc Teutelink reageren op de bezwaren van omwonenden en commissieleden. Vooralsnog staat de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel in mei op de agenda van de gemeenteraad, maar een eventueel referendum kan daar nog verandering in brengen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.