Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

‘Het moskeebesluit van gemeenteraad voelt als onrecht’

De gemeenteraad heeft de Turkse gemeenschap onrecht aangedaan. Zo voelt het zegt Ahmet Kemaloğlu van het moskeebestuur dat naar de Raad van State stapte. “Ik hoop dat die het besluit van de gemeenteraad weer omdraait.”

De Enschedese gemeenteraad schoot in december het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk af. De zoveelste teleurstelling voor het hoofdzakelijk Turkse bevolkingsdeel van de stad, dat al negen jaar pogingen waagt om ergens een nieuw gebedshuis te kunnen bouwen.

Huiswerk

De Raad van State boog zich al eerder over het nieuwbouwplan van de moskee en cultureel centrum op de hoek Kuipersdijk/Wethouder Beversstraat. Het hoogste rechtscollege van ons land oordeelde toen op bezwaar van omwonenden dat de gemeente de verkeersdrukte en parkeerproblematiek onvoldoende had onderzocht. Dat betekende dat de gemeente dat huiswerk nog een keer over moest doen en dat het bestemmingsplan opnieuw door de gemeenteraad beoordeeld moest worden.

Motivatie

Dat gebeurde, maar de raad ging eind december 2020 plotseling toch niet akkoord met het bestemmingsplan. Kemaloğlu twijfelt aan de oprechtheid van de argumentatie van de gemeenteraadsleden die tegen stemden. Maandagavond lag die motivatie voor in de gemeenteraad, want de Raad van State wil graag weten op welke gronden het bestemmingsplan destijds is afgewezen.

444872 moskeee
Lees ook
Gemeenteraad verwerpt bestemmingsplan nieuwe moskee

Omdat uit de debatten daarover in december niet zonder meer een motivatie te halen valt, besloot de raad gisteravond de transcripten van die vergaderingen naar de hoogste bestuursrechter van ons land te sturen. Met daarbij de aantallen zetels die de verschillende woordvoerders vertegenwoordigen.

icon_main_info_white_glyph

Transcript

Een transcript is een schriftelijk verslag van een vergadering of een zitting, waarin woordelijk staat wat er precies is gezegd en door wie.

In dit geval is voor zo'n transcript gekozen omdat de motivatie voor de afwijzing van het bestemmingsplan voor de nieuw te bouwen moskee niet zomaar te geven is. Raadsfracties maken eigen afwegingen, maar individuele raadsleden doen dat ook. Aan de hand van het transcript is het hele debat, met alle argumenten en afwegingen daarbij, terug te halen.

Recep Tayyip Erdoğan

Maar Kemaloğlu weet wel beter. “Er kwamen plotseling heel andere zaken om de hoek kijken. Het ging toen niet meer om de verkeersdrukte. Raadsleden hadden twijfelden aan de geldstromen. Hoe komt de moskee aan het geld voor de nieuwbouw en hoe zit het met de lange arm van Recep Tayyip Erdoğan, vroegen ze zich af?

De moskeebestuurder snapt het niet. “Dat doet me zeer. Nee, er is geen inmenging vanuit Turkije en er is onderzocht hoe wij aan ons geld komen voor de bouw. Onze leden hebben 1,5 miljoen euro gespaard. Dat is het, we houden ons net zoals iedereen aan de Nederlandse wetgeving.”

“We hebben overal medewerking aan verleend, er zijn veel handreikingen gedaan”

Handreikingen

De geconstrueerde motivatie van de gemeenteraad wordt in principe onderuitgehaald door onderzoeksbureau Goudappel Coffeng, dat de verkeersdrukte en de parkeeroverlast in beeld bracht en geen moeilijkheden voorzag.

Ahmet Kemaloglu Ernst Bergboer
Ahmet Kemaloğlu: "Dit doet me zeer."
Beeld: Ernst Bergboer

Ook de suggestie dat de buurt onvoldoende betrokken zou zijn bij de totstandkoming van de moskee is voor Kemaloğlu nauwelijks te begrijpen. “We zijn bij buurtvergaderingen geweest om uitleg te geven. Er zijn veel gesprekken gevoerd. Voor de oproep tot gebed is een oplossing gevonden. Er is overal medewerking verleend, er zijn veel handreikingen gedaan.”

Cultureel centrum

Wat nog meer steekt is het idee dat het bij de Turkse gemeenschap alleen maar zou gaan om de moskee. “Nee, die moskee is ons bijgebouw. Het gaat om het cultureel centrum. Een van de problemen is dat ouderen zich eenzaam voelen, dat is ook in onze cultuur het geval. We hebben in onze huidige gebouwen geen ruimte om voor ouderen of jongeren activiteiten te ontplooien. Daarvoor hebben we dat nieuwe gebouw nodig. Overigens willen we ons centrum niet alleen openen voor onze gemeenschap. Iedereen is welkom. Kom maar kijken”, zegt de woordvoerder van de moskee.

Ontwerp van de nieuwe moskee in Enschede Foto Gemeente Enschede 2021 04 09 194413
Ontwerp van de nieuwe moskee aan de Kuipersdijk
Beeld: Gemeente Enschede
Ontwerp van de nieuwe moskee in Enschede Foto Gemeente Enschede 2021 04 09 194413
Lees ook
Moskeebestuur stapt naar Raad van State om gemeenteraad terug te fluiten
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.