Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Politiek Dinkelland legt zich (nog) niet neer bij streng windbeleid provincie

Joris Poffers
Beeld: Dinkellandse VVD

De politiek in Dinkelland – en met name de VVD – legt zich vooralsnog niet neer bij de opstelling van de provincie inzake de realisering van windturbines in de gemeente. Onlangs lieten Gedeputeerde Staten in een brief weten dat de door de gemeenteraad aangevoerde (ruimtelijke) argumenten om de plaatsing van windturbines aan de rand van een Natura 2000 gebied nabij Denekamp tegen te houden formeel geen hout snijden. Daarmee wordt het aangepaste eigen windbeleid van de gemeente Dinkelland volgens Joris Poffers (VVD) ‘in de prullenbak gegooid’.

Breed draagvlak

Poffers greep het vragenuurtje in de gemeenteraadsvergadering aan om zijnongenoegen te uiten over de houding van de provincie. ‘Er is een breed draagvlak voor het door ons vastgestelde windbeleid. Het standpunt van de lokale gemeenschap en de politiek wordt hiermee weer eens genegeerd.’ Poffers wees er op dat de provincie enkel ruimtelijke argumenten aanvoert en niet in gaat op bijvoorbeeld het voorzorgsbeginsel (gezondheid van de inwoners).

Provincie is bevoegd gezag

In zijn beantwoording wees wethouder Cel Severijn er op zijn beurt op die ruimtelijke argumenten van de provincie feitelijk juist zijn. Bovendien, dat het bevoegd gezag inzake de plaatsing van windturbines ook ligt bij de provincie. Severijn somde een aantal voorbeelden op van gemeenten, die fel tegen windturbines waren maar door de provincie werden ‘overruled’. Severijn: “De provincie is het bevoegd gezag. Daar zit de crux.’

Gezondheid of duurzaamheid?

Wethouder Severijn liet verder weten dat het college in het overleg met de RES (Regionale Energie Strategie) nog altijd vasthoudt aan het standpunt van de gemeenteraad: 0 windturbines in Dinkelland. En voor het overige in het zoekgebied Noord-Deurningen ‘zwaar inzet’ op alternatieven voor zon- en windenergie zoals biothermie (winnen van aardwarmte en opslaan van waterstof) en biogas. Op de ‘gewetensvraag’ van Poffers aan de wethouder wat hij belangrijker vindt, volksgezondheid of duurzaamheidsdoelen, antwoordde Severijn zonder aarzeling: volksgezondheid.

Audiofragment
Vragen over reactie provincie Overijssel op het windbeleid | Joris Poffers Dinkellandse VVD
Het windbeleid in Dinkelland, tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de inwoners van Dinkelland, geniet breed draagvlak binnen de gemeenschap en dus ook binnen de Raad aldus Joris Poffers van de Dinkellandse VVD.

Raad is aan zet

Op een aanvullende vraag van Bennie Tijdhof (Lokaal Dinkelland) hoe er nu snel en krachtig gereageerd kan worden op de brief van de provincie, was wethouder Severijn al even duidelijk: dat is aan de gemeenteraad. ‘Als college zijn wij gehouden aan de opdracht om windturbines te realiseren in Dinkelland.’ De provincie, intussen, laat de gemeenteraad maar weinig ruimte om zelf, samen met de inwoners, naar alternatieven te zoeken voor windturbines. De provincie zegt die ruimte alleen te willen bieden mits het gaat om alternatieven ‘naast de ambities uit de RES’ en dus niet ‘in plaats daarvan’.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.