Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Wethouder Kortenhoeven: ‘Wierden heeft geen enkele vierkante meter industriegrond meer te koop’

Wethouder richard kortenhoeven gemeente wierden
Wethouder Richard Kortenhoeven
Beeld: Twente FM

Ondernemers in de gemeente Wierden hebben de komende jaren 8 tot 15 hectare uitbreiding aan industrieterrein nodig. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar geschikte locatie; twee locaties kwamen boven drijven: Weuste Noord in Wierden en de Rondweg in Enter. Het onderzoek en de voorkeurslocaties kwamen ter sprake tijdens de inforonde Grondgebied.

“We hebben op dit moment geen enkele vierkante meter grond meer te koop in de gemeente Wierden. In 2022 hebben we onderzoek gedaan en zijn de conclusie zijn gekomen dat we 8 tot 15 hectare nodig hebben voor onze ondernemers. Daar heb je wel locaties voor nodig. We hebben grondig onderzoek gedaan naar de meest geschikte locaties voor Wierden en Enter. Daar komt in Wierden Weuste Noord uit, en in Enter het gebied rond de Rondweg, dan praat je over het gebied tussen de industrieterreinen De Vonder en de Elsmoat in”, geeft wethouder Richard Kortenhoeven aan.

Voorkeurslocaties

Het college stelt voor om in te stemmen met het locatieonderzoek Bedrijventerrein Wierden & Enter en de keus voor de voorkeurslocaties Rondweg Enter en Weuste Noord, waarbij het gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd is op Weuste Noord. Bij de Rondweg in Enter is dat niet het geval.

icon_main_info_white_glyph

Wet voorkeursrecht gemeenten

De Wet voorkeursrecht gemeenten, vaak afgekort met Wvg, bepaalt dat grondeigenaren verplicht kunnen worden om bij verkoop van hun grond de gemeente de eerste mogelijkheid te geven om tot koop over te gaan. De gemeente, maar ook provincies en het Rijk, hebben het 'recht van eerste koop'.

Financiële gevolgen?

Dirco Reinders (SGP) vraagt zich af of de financiële consequenties in dit onderzoek zijn meegenomen. “Beide locaties kennen uitdagingen. In Weuste Noord is dat de verplaatsing van het zonnepark of een deel ervan, en voor de Rondweg betreft het planologische rechten van omliggende woningen. Moeten de financiële gevolgen niet eerst in kaart worden gebracht?”

Dirco Rijnders
Dirco Rijnders, SGP
Beeld: Gemeente Wierden
“Een aantal marktpartijen is al in gesprek met diverse grondeigenaren over percelen langs de Rondweg”

Onderbouwing

Kortenhoeven vindt het nog te vroeg om nu al financiële consequenties mee te nemen. “Als de gemeenteraad op 5 maart positief besluit over dit voorstel, stellen we per deelgebied een plan van aanpak op, en daarin wordt ook de financiële onderbouwing meegenomen.” Dat plan van aanpak wordt uitgewerkt samen met alle betrokkenen, benadrukt de wethouder: “Werkgevers, grondeigenaren, projectontwikkelaars.”

Verkaveld gebied

Lars van Schooten (CDA) wil weten waarom op de grond in Enter geen Wvg is opgelegd. “Wat is de reden daarvan?”
Dat in Enter geen gemeentelijk voorkeursrecht vastgesteld wordt, ligt aan de situatie, die in Enter anders is dan bij de Weuste Noord, stelt Kortenhoeven. “Een aantal marktpartijen is al in gesprek met diverse grondeigenaren over percelen langs de Rondweg. Verder is het zo dat het hier een sterk verkaveld gebied betreft, waar ook woningen staan. Daarnaast zijn er percelen langs de Rondweg die al bedrijfsbestemming hebben. Als de raad een besluit genomen heeft op 5 maart, kijken we samen met de ontwikkelaars, hoe we hiermee verder gaan.” Of er al deals gesloten zijn is bij de gemeente niet bekend.

Lars van Schooten
Lars van Schooten, CDA
Beeld: CDA Wierden-Enter
“Lopen we straks niet tegen allemaal juridische weerstand aan?”

Bezwaren

VVD en NEW kunnen zich prima vinden in het voorstel. Henk Nieuwenhuis van NEW heeft nog wel een vraag over hoe het met de communicatie naar de bewoners is gegaan en vraagt of er een inschatting is gemaakt van eventuele juridische bezwaren. “In Enter wonen in dit gebied mensen zonder een bedrijf. Lopen we straks niet tegen allemaal juridische weerstand aan?”

Voor Kortenhoeven komt de vraag over juridische weerstand te vroeg. “Als de raad dit voorstel goedkeurt, gaan we met bewoners en grondeigenaren in gesprek, en dan hopen we in goede harmonie tot een plan van aanpak te komen.”

Henk Nieuwenhuis liggend
Henk Nieuwenhuis, NEW
Beeld: Nieuw Enter Wierden

Communicatie

Progressief Wierden, bij monde van Roselien Slagers-Bekhuis, is niet te spreken over de gemeentelijke participatie en communicatie tot nu toe. “Rondwegbewoners wisten niet dat dit voorstel vanavond besproken zou worden.”

Participatieplan

De wethouder benadrukt dat in het kader van het onderzoek bewoners en grondeigenaren geïnformeerd zijn en dat met hen gesproken is. “Na de raadsvergadering wordt er een nieuw participatie- en communicatieplan opgesteld. Daarbij worden alle inwoners in het gebied meegenomen.”

De Wierdense gemeenteraad neemt een besluit over dit voorstel tijdens de vergadering van 5 maart.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.