Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

‘Goede stront stinkt niet’, dus politiek Losser wil boeren helpen met biogas

Goede stront stinkt niet
Beeld: rtv not

Met een raadsbreed aangenomen motie wil de Losserse politiek onder het motto ‘goede stront stinkt niet’ proberen middels mestvergisters agrariërs aan een extra verdienmodel te helpen. Bijkomend voordeel van biogas of groengas is dat het een duurzaam is alternatief voor aardgas en de druk op het elektriciteitsnet kan verminderen.

De motie kan gezien worden als een extra drukmiddel voor het college om ernst te maken met het faciliteren van boeren die een mestvergister willen. Martha Horstman (Burgerforum): “We hebben in het coalitieakkoord staan dat we agrariërs willen helpen met extra verdienmodellen. Daar zijn we, samen met de VVD, al een half jaar achter de schermen mee bezig. Ambtelijk is ook al een hoop uitgezocht. Er zijn in de gemeente Losser al tien vergunningen verleend, maar er staat nog geen enkele vergister. Daar moet onderzoek naar komen. Wat is daar aan de hand?”

Inventarisatie van animo

De motie roept het college op in het tweede kwartaal van 2024 een bijeenkomst te organiseren om te inventariseren of er voldoende animo is onder de agrarische ondernemers om biogas/groengas te willen gaan opwekken op boerderijschaal of lokaal centraal. Martha Horstman: “We willen kijken of het op boerderijschaal kan, maar je kunt ook 1 grote vergister neerzetten, waar meerdere boeren hun mest kunnen leveren.” Volgens Horstman moet een boer minimaal 100 koeien hebben om een vergister rendabel te krijgen. “Door het samen te doen met meerdere boeren kun je een klap maken.”

Audiofragment
Goede stront stinkt niet! | Martha Horstman
Burgerforum en de VVD Losser roepen het college op de mogelijkheden te onderzoeken naar de mogelijkheden voor biogas/groengas in de gemeente Losser.

Vraag en aanbod bij elkaar

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, draagt de motie het college ook op om in gesprek te gaan met ondernemers van industrieterreinen de Pol en de Esch over de behoefte naar het gebruik van groengas. Mestvergisters zouden volgens Martha Horstman een bijdrage kunnen leveren aan het (aard)gasvrij maken van woningen in Losser. “We hebben wijken in de gemeente die niet van het gas af kunnen. Daar zouden we dit biogas ook voor kunnen gebruiken. We gaan dan wel van het aardgas af, maar daar komt groen gas voor in de plaats.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.