Verkeer
Stuur appje
Zoek

Geen woningen in Beckumse kerk, wel appartementen in pastorie

240201 kerk beckum 1 PAUL TER BEKKE
In de kerk zelf zou ook in de toekomst gerouwd en getrouwd moeten kunnen worden, in de pastorie (rechts) zouden appartementen gerealiseerd kunnen worden, is het plan.
Beeld: PAUL TER BEKKE

De voormalige Blasiuskerk in Beckum wordt niet 'volgestopt' met woningen, zoals aanvankelijk een van de plannen was, wél is er het plan om in de aangrenzende pastorie 4 tot 7 huurwoningen voor starters te realiseren. Het schip van de kerk zou dan behouden moeten blijven voor sociale functies, zoals trouw- en rouwdiensten en concerten, met daarbij nog wat ruimtes voor bedrijven op een nieuw te realiseren verdiepingsvloer.

Vrienden van de Blasius

Dat vertelt Stefan Wielens, die in de Dorpsraad Beckum naast penningmeester ook de man is die alles weet over de plannen met betrekking tot het voormalige godshuis. "Twee jaar geleden werd bekend dat de Heilige Geest Parochie de kerk zou gaan onttrekken aan de eredienst. In oktober 2022 hebben we toen vanuit de dorpsraad een inspiratiesessie gehouden in de kerk, waarbij zes jonge Beckumers met een bouwkundige achtergrond kenbaar maakten wel te willen onderzoeken of zij hier hun eigen koopwoning zouden kunnen realiseren. Zij verenigden zich onder de noemer 'Vrienden van de Blasius'."

“De Vrienden van de Blasius kijken niet alleen naar zichzelf, maar ook naar de belangen van hun generatiegenoten en die van Beckum.”

'Beckumse ondernemer met goede ideeën'

Het zestal kreeg daarbij ondersteuning van een 'Beckumse ondernemer met goede ideeën' en van BOEI, een vennootschap dat zich ten doel stelt Nederlands erfgoed te behouden en her te bestemmen. BOEI trok de kar van het onderzoek en onderzocht twee opties: een plan met koopwoningen ín de kerk zelf en een plan met andere functies in het schip van de kerk plus huurwoningen in de pastorie.

icon_main_info_white_glyph

'Zover zijn we nog niet'

De naam van de Beckumse ondernemer wordt pas bekendgemaakt als het proces is afgerond: "Deze persoon is onder meer van plan de in de pastorie te realiseren appartementen te gaan verhuren. Of hij ook de eigenaar van de verbouwde kerk gaat worden? Misschien, maar misschien wordt er wel een andere constructie afgesproken. Zover zijn we nog niet."

Te duur

Na onderzoek bleek het eerste plan financieel niet haalbaar. Wielens: "Je wilt juist voor starters betaalbare woningen. De woningen in de kerk zouden echter veel te duur worden voor die doelgroep." De ondernemer en de Vrienden van de Blasius gingen vervolgens verder met optie twee. Wielens: "Momenteel worden de waarde van de kerk en de pastorie getaxeerd door twee onafhankelijke taxateurs. Zij zullen de huidige eigenaar, de Heilige Geest Parochie, de uitkomst laten weten. Uiteindelijk moet het Bisdom Utrecht vervolgens nog zijn zegen geven."

Susan annink tvo beckum
Lees ook
Komen school, sport, cultuur en kerkgemeenschap van Beckum straks onder één dak?

'Interessant leertraject'

Hoewel de vijf Vrienden van de Blasius (één van de zes is afgehaakt) nu dus geen eigen woning in de kerk kunnen realiseren, blijven ze wel betrokken bij het plan. Wielens: "Deze club ziet dit, mede gezien hun bouwkundige achtergrond, als interessant leertraject. Zij kijken daarbij, net als die ondernemer, niet alleen naar zichzelf, maar ook naar de belangen van hun generatiegenoten en die van Beckum."

Taxatie

Wielens rekent erop dat de taxatie geen onoverkomelijke kosten met zich mee zal brengen voor de ondernemer, die mogelijk de nieuwe eigenaar wordt: "Hij zal hier niets aan verdienen, maar wil uiteraard ook geen verlies maken. Hij is hier ingestapt omdat hij hart heeft voor Beckum en voor dit gebouw. Het invullen van de kerk met deze nieuwe functies moet een eerste stap worden in het samenvoegen van de twee verschillende kernen van Beckum, die nu nog van elkaar gescheiden worden door de Haaksbergerstraat."

'Kannibaliseren mag niet'

Een belangrijke voorwaarde in de plannen met de kerk is dat deze de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) of de horecagelegenheden in het dorp niet mag kannibaliseren: "De exploitatie van de MFA (met daarin onder meer een ruime sporthal, red.) die straks waarschijnlijk verrijst op of vlakbij de plek van de huidige sporthal mag natuurlijk niet in de problemen komen, doordat we in de kerk bepaalde activiteiten houden, die eigenlijk in de MFA thuishoren. Ook omdat de Hengelose gemeenteraad vorig jaar met 7,6 miljoen euro over de brug is gekomen als bijdrage in de bouw van de MFA. Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt."

“Beckum is een van de snelst vergrijzende dorpen van de regio”

130 woningen

Alle ontwikkelingen in Beckum hangen met elkaar samen. Er worden de komende tien jaar 130 woningen gebouwd op zo'n acht verschillende locaties. Alleen met een groter aantal inwoners, waaronder veel jonge gezinnen, kan Beckum haar voorzieningen op peil houden. Denk aan de school, denk aan het verenigingsleven, denk aan de terugkeer van winkels naar het dorp. Wielens: "Beckum is een van de snelst vergrijzende dorpen van de regio. Dat wordt weerspiegeld in de huidige woningvoorraad: liefst 70% is vrijstaand en slechts 10% is rijtjeshuis, terwijl die laatste categorie juist betaalbaar zijn voor starters. Daar komen er dan ook veel van bij de komende jaren. Dat is broodnodig: de laatste 10 jaar zijn er überhaupt maar twee woningen gebouwd in de dorpskern."

Usselo als voorbeeld

De eerste woningen zullen naar alle waarschijnlijkheid verrijzen op een kavel langs de Wolfkaterweg. De schop zal ergens volgend jaar de grond in gaan, verwacht Wielens. In een later stadium moeten er ook woningen komen in en rond het huidige dorpshart. "En dan kan de Haaksbergerstraat ook worden opgewaardeerd naar een 30-kilometerweg, zoals in Usselo is gebeurd met de gelijknamige weg van Haaksbergen naar Enschede. Zoals het daar is geworden, dat lijkt mij ook prachtig voor Beckum."

240201 Kerk Beckum FOTO Kerkfotografie nl
Het schip van de kerk zou behouden moeten blijven voor sociale functies, zoals trouw- en rouwdiensten en concerten, met daarbij nog wat ruimtes voor bedrijven op een nieuw te realiseren verdiepingsvloer.
Beeld: Kerkfotografie.nl
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.