Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Losserse raad beslist over voorstel ruimere horeca bij Erve Beverborg en Jan Wesselinkhoes

Jan Wesselinkhoes
Jan Wesselinkhoes
Beeld: Jan Wesselinkhoes

De Losserse gemeenteraad discussieert dinsdag 30 januari over het voorstel van het college om het herziene bestemmingsplan voor het Jan Wesselinkhoes en Erve Beverborg vast te stellen, zodat er ruimere mogelijkheden zijn voor horeca-activiteiten. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in ’t Lossers Hoes.

In het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied partiële herziening Holtweg 1, Beuningen - Lutter- zandweg 15, De Lutte’ zijn de bestemmingen van de percelen Holtweg 1 te Beuningen (plaatselijk ook bekend als het Jan Wesselinkhoes) en de Lutterzandweg 15 te de Lutte (plaatselijk ook bekend als Erve Beverborg) gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Losser. Er gold de bestemming Maatschappelijke doeleinden, en die is gewijzigd in de bestemming Gemengd. Daardoor kunnen er meer horeca-activiteiten gehouden worden. Nabij het perceel Holtweg 1 is ook de mogelijkheid voor het aanleggen van een parkeervoorziening opgenomen.

Zienswijzen

De eigenaar van het Jan Wesselinkhoes en Erve Beverborg verzocht de gemeente om het geldende bestemmingsplan Buitengebied te herzien om ruimere (horeca)gebruiksmogelijkheden op deze locaties mogelijk te maken. Tijdens de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan kwamen 5 zienswijzen binnen, en die leidden nog tot aanpassingen van het plan.

Kleinere feesten

Het college geeft in het voorgestelde bestemmingsplan aan wat er wel en niet mag op deze beide locaties.
Het college staat bij Erve Beverborg aan de Lutterzandweg 15 uiteraard huwelijksvoltrekkingen toe: de locatie is een officiële trouwlocatie. Daarnaast mogen er educatieve bijeenkomsten gehouden worden, evenals vergaderingen en teambuildingsdagen, kleinere feesten, partijen en recepties, lunches, brunches, diners, barbecues en foodtrucks.
Maar, zo stelt het college, Erve Beverborg is geen regulier horecabedrijf: de locatie is niet vrij toegankelijk voor willekeurige bezoekers die er een hapje en drankje willen gebruiken.

Lunches en brunches

Bij het Jan Wesselinkhoes aan de Holtweg stelt het college voor om educatieve bijeenkomsten, vergaderingen, huwelijksceremonies en lunches en brunches toe te staan.

Geen bouwactiviteiten

Voor beide locaties geldt dat er geen sprake is van nieuwbouw of uitbreiding van bestaande bebouwing. Ook is het plaatsen van tenten voor feesten en bruiloften expliciet niet toegestaan. Het maximaal aantal toegestane gasten is gesteld op 60 personen. Het toegestane geluidniveau mag niet hoger zijn dan 45 dBa etmaalwaarde ter plaatse van omliggende woningen.

Raad beslist

De raad bespreekt dinsdagavond het voorstel. Het besluit wordt genomen in de raadsvergadering van 8 februari.
Op de agenda van de vergadering staan ook het voorstel Strategische Beleidsnota Sociaal Domein 2024-2027 en de Subsidieverordening voor isolatie eigen woningen 2024-2027.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.