Verkeer
Stuur appje
Zoek
In samenwerking met
Twente FM logo

Gemeente en onderwijsveld Losser sluiten overeenkomst: ‘Jeugd goede basis meegeven voor de toekomst’

Plechelmus schoolplein
Schooljeugd in de gemeente Losser; archieffoto
Beeld: Twente FM

“Deze samenwerking binnen het onderwijs moet ertoe leiden dat elk Lossers kind een goede bagage meekrijgt, en gelijke kansen heeft om te worden wat hij wil, ongeacht waar zijn wieg in Losser stond”, vat wethouder Jaimi van Essen de ambitie van de Lokale Samenwerkingsagenda Onderwijs Losser (LSA) samen.

Het doel: een goede, gelijke en kansrijke start voor elk kind in de gemeente. Hoe dat doel bereikt moet worden is staat in de LSA, tot stand gekomen door overleg tussen het onderwijsveld en de gemeente Losser. “We zetten in op samenwerking binnen de onderwijsinstanties in de gemeente, doorgaande leerlijnen en gelijke kansen”, aldus Van Essen.

“We willen het onderwijs inclusiever maken en kinderen en gezinnen ondersteunen waar de thuissituatie dat vraagt”

Brede samenwerking

Die samenwerking is breed: onderwijs inclusief voor- en buitenschoolse opvang, Fundament en (jeugd)zorg gemeente Losser. “We willen onder andere het onderwijs inclusiever maken en kinderen en gezinnen ondersteunen waar de thuissituatie dat vraagt.” Organisaties moeten elkaar weten te vinden, opzoeken en leren kennen, structureel overleg voeren en samen aan het werk gaan.

Naadloos doorstromen

“Een belangrijk thema is de doorgaande leerlijn. “Als je in Losser van de peuteropvang naar het primair onderwijs en vervolgens naar het voortgezet onderwijs gaat, moet dat een doorgaande lijn hebben. Het moet niet zo zijn dat leerlingen dan ineens met andere thema’s te maken krijgen. We willen dat kinderen in onze gemeente naadloos kunnen doorstromen of overstappen binnen het onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, mede door ondersteuning en begeleiding op maat.”

“Ieder kind in Losser moet gelijke kansen hebben om het beste uit zichzelf te halen”

Een ander punt waarover afspraken zijn gemaakt is de ambitie over gelijke kansen. “Ieder kind in Losser moet gelijke kansen hebben om het beste uit zichzelf te halen. Dat het niet uitmaakt waar je wieg staat in de gemeente, wat je achtergrond is of hoeveel geld je familie heeft”, geeft Van Essen aan.

“Als een gezin weinig te besteden heeft, mag dat niet betekenen dat je als kind niet aan cultuur of aan sport mee kunt doen”

Naschools aanbod

Belangrijk daarbij is ook een uitgebreid naschools aanbod, op onder andere cultureel en sportief gebied. “Als een gezin weinig te besteden heeft, mag dat niet betekenen dat je als kind niet aan cultuur of aan sport mee kunt doen.” Ook het vorm geven van burgerschapslessen binnen het onderwijs staat in de LSA. “We willen met onze onderwijspartners in de gemeente alle kinderen een kansrijke start geven.”

Uitvoeringsprogramma

De LSA loopt door tot 2028. Om deze plannen handen en voeten te geven wordt er elk jaar een uitvoeringsplan gemaakt, waarin concrete acties worden uitgezet. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in te stemmen met de Lokale Samenwerkingsagenda Onderwijs Losser.
Vervolgens de LSA samen met het onderwijsveld te vertalen naar een uitvoeringsprogramma, dat in een later stadium apart wordt vastgesteld.
Tegelijk met de presentatie van het uitvoeringsplan zetten gemeente en de Losserse onderwijsinstanties de handtekening onder deze samenwerking.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.