Verkeer
Stuur appje
Zoek

256 Hengelose ouders getroffen door toeslagenaffaire, geen kinderen uit huis geplaatst

231216 KOTA
Beeld: Daniel Reche via Pixabay

Van 256 Hengeloërs is nu bekend dat ze gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Waar er in Nederland tussen 2015 en 2022 ruim tweeduizend kinderen uit huis zijn geplaatst, telt Hengelo nul uithuisplaatsingen. Dat heeft het college van B en W laten weten aan de gemeenteraad.

Nieuwe gevallen

Vorig jaar december lag het aantal gedupeerden nog een stuk lager: 141. De 115 'nieuwe gevallen' hebben zich gemeld, nadat de gemeente aangaf dat dit nog kon tot december 2023. Daarnaast beoordeelde de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) doorlopend of inwoners die zich meldden, in aanmerking komen voor herstel. En daarmee dus erkend gedupeerd zijn. Onder deze aantallen vallen ook de partners van de feitelijk gedupeerden.

icon_main_info_white_glyph

Kinderopvangtoeslagaffaire

De Belastingdienst heeft tussen 2004 en 2019 fouten gemaakt bij het toekennen en uitbetalen van kinderopvangtoeslag. Sommige ouders moesten daardoor grote bedragen terugbetalen. Hierdoor raakten ouders en kinderen in grote financiële problemen met alle gevolgen van dien. Het rijk heeft gemeenten gevraagd om brede ondersteuning te bieden aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen. De ondersteuning is bedoeld om een nieuwe start te maken.

KOTA en UHT

De gemeente Hengelo kent op dit moment 256 gedupeerden (inclusief toeslagpartners) van de kinderopvangtoeslagaffaire, afgekort KOTA. Deze mensen worden op termijn door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) begeleidt naar hun herstel. De gemeenten zijn partner in dit traject.

Compensatie kosten

Het Rijk heeft de gemeenten toegezegd dat alle kosten die gemaakt worden, gecompenseerd worden. Dan gaat het met name om kwijtgescholden gemeentebelastingen en kosten voor ondersteuning. De gemeente biedt inwoners die zich melden als (mogelijk) gedupeerde zogeheten 'brede ondersteuning' op de gebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Dit wordt in Hengelo opgepakt door de afdeling BudgetAlert.

icon_main_info_white_glyph

Nul uithuisplaatsingen

Uit een op 13 september jongstleden gepubliceerd inspectierapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid én navraag bij de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat er in Hengelo geen kinderen uit huis zijn geplaatst op grond van de toeslagenaffaire. De KOTA is overigens nooit de enige reden voor een kinderbeschermingsmaatregel zoals een uithuisplaatsing, laat de Raad voor de Kinderbescherming weten.

BudgetAlert

"Met deze brede ondersteuning helpen wij gedupeerden om een nieuwe start te maken. Dit kan gaan om direct gedupeerden, om hun kinderen en om ex-partners van gedupeerde ouders. Voor elk van deze categorieën is er hulp", aldus de brief van het college aan de raad. Zo krijgen kinderen van gedupeerde ouders afhankelijk van de leeftijd tussen de 2.000 en 10.000 euro uitgekeerd op basis van de 'kindregeling'. In Hengelo begeleidt BudgetAlert 13 kinderen vanuit deze regeling.

Ex-partners

Ex-partners ontvangen een geldbedrag van 10.000 euro. BudgetAlert begeleidt momenteel één ex-partner. "We verwachten dat dit aantal stijgt, omdat de UHT recent startte met het uitvoeren van de ex-partnerregeling. De UHT verzond in september 2023 de brieven naar ex-partners die bij de Belastingdienst bekend zijn. Op basis van deze brief kunnen de ex-partners zich melden", aldus de brief.

20230425 Vrouwe Justitia Rechtbank Rechter Rechtspraak Pixabay
Lees ook
Twents stel zorgt voor doorbraak in toeslagenschandaal: rechter stelt Staat aansprakelijk voor schade

Kwijtschelden schulden

Als gedupeerden te maken hebben met gemeentelijke schulden worden deze in eerste instantie worden ze gepauzeerd; dit heet een moratorium. Dit kan voor maximaal één jaar. In de periode 1 januari 2023 tot en met 28 september 2023 pauzeerde de gemeente de schulden van 42 inwoners. De schuld kan vervolgens worden kwijtgescholden als de UHT beoordeelt of ouders daarvoor in aanmerking komen. Van 1 januari 2023 tot en met 28 september 2023 heeft Hengelo van 36 erkend gedupeerden schulden kwijtgescholden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.