Corona in Twente

Twentse ziekenhuizen zetten zich schrap: 'Vergis je niet'

Dit is geen nieuws meer: de cijfers van het aantal coronabesmettingen stijgen. Daarmee stijgt ook het aantal mensen dat moet worden opgenomen. MST Enschede, SKB Winterswijk en ZGT Hengelo slaan de handen ineen en richten extra afdelingen in voor coronapatiënten. Ook de samenwerking met Duitse ziekenhuizen is geïntensiveerd. Toch maakt Sophia de Rooij zich zorgen.

De Rooij, bestuursvoorzitter van het MST en voorzitter Acute Zorg Twente, heeft aan het slot van haar verhaal over samenwerking en het gereedmaken van speciale afdelingen een indringende boodschap. “Vergis je niet. Als het in dit tempo doorgaat, moeten we dertig procent van de gewone zorg afschalen. In november vijfentachtig procent. Laten we elkaar alsjeblieft helpen en de coronamaatregelen naleven.”

De grenzen van de zorg

De rek uit de al overbelaste zorg, nog niet bekomen van de eerste golf, is niet eindeloos. Samenwerking - regionaal, maar ook landelijk en internationaal - is niet alleen bittere noodzaak om voldoende bedden voor patiënten klaar te hebben staan, maar ook om het eigen personeel niet nog meer te belasten dan echt nodig is.

910710
Sophia de Rooij: "Als het in dit tempo doorgaat, moeten we in november vijfentachtig procent van de reguliere zorg afschalen." © Reinier van Willigen

Medewerkers niet nog meer belasten dan nodig

De speciale corona-afdelingen zijn daarvan een voorbeeld. “Die zijn alleen voor patiënten die bewezen corona hebben. Personeel werkt alleen op de ene plek. Het vraagt namelijk veel van medewerkers: elke keer omkleden, beschermende kleding aan. Dat is ook fysiek zwaar. En het kost tijd. Op deze manier kunnen ze snel zorg leveren.”

Draaiboeken liggen klaar, afspraken zijn gemaakt

De Rooij ziet een belangrijk verschil met de voorbereidingen op de eerste golf in maart. “Toen keken we iedere dag wat we moesten doen, nu liggen de draaiboeken klaar. We hebben bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken over hoe we opschalen en afschalen en in het geval van een patiëntenstop, zoals in Almelo en Hengelo, maken we meteen afspraken over overplaatsen.”

40 verplaatsingen per dag

Op dit moment vinden er door heel Nederland al veertig verplaatsingen per dag plaats - dat gaat over patiënten die in hun directe omgeving niet meer de zorg kunnen krijgen die nodig is en terecht moeten in een ander ziekenhuis. “Dat was met name van patiënten uit het westen naar andere plekken, maar deze week zijn er ook patiënten vanuit Twente naar Zwolle verplaatst.”

Contact met Duitse ziekenhuizen was er al en er worden opnieuw voorbereidingen getroffen voor de eventuele verplaatsing van Nederlandse patiënten.


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via info@1twente.nl of bel (053) 432 75 27.