Verkeer
Stuur appje
Zoek

Aanpak 'fuifsnuiven', accukluisjes bij fietskelders en 6 andere resultaten uit het Enschedese begrotingsdebat

Nooit leek een begrotingsdebat in Enschede sneller voorbij te gaan dan deze week. Binnen 6 uur (inclusief uitgebreide dinerpauze) werd het document, waarin grofweg 850 miljoen euro wordt verdeeld, maandag door de gemeenteraad geloodst. Maar niet voordat de fracties nog wat wijzigingen konden doorvoeren. Zo komt er een aanpak van harddrugsgebruik en wordt er werk gemaakt van accukluisjes in de fietskelders.

Behalve de lengte van het begrotingsdebat, bleef ook het aantal door de gemeenteraad opgelegde wijzigingen achter bij voorgaande jaren. Er werden 17 moties en amendementen ingediend, waarvan er uiteindelijk 8 door een meerderheid van de raad werden gesteund. 1Twente zet ze kort op een rij.

1. Actie tegen 'fuifsnuiven'

"Een pil is goedkoper dan acht bier", aldus VVD-fractieleider Malkis Jajan. Hij maakt zich zorgen over de 'normalisering' van het gebruik van harddrugs. Die drugs zijn illegaal, dus het geld verdwijnt volgens hem in de zware criminaliteit. "We zien allemaal de gevolgen daarvan in onze stad", aldus Jajan. Hij wil daarom een aanpak tegen 'fuifsnuiven'.

Via een drugsbestrijdingsfonds stelt de raad nu 500.000 euro beschikbaar voor preventie. Er moet bijvoorbeeld een campagne worden gestart om de gevolgen van harddrugsgebruik in beeld te brengen en het college moet in gesprek met festivalorganisatoren en kroegbazen om controles te intensiveren. "Om te voorkomen dat er een generatie XTC ontstaat", aldus Jajan. GroenLinks, Volt, EnschedeAnders en Partij voor de Dieren stemden tegen het voorstel.

2. Aanpak woonoverlast

De VVD heef het voor elkaar gekregen om nog een half miljoen te reserveren. Deze is bedoeld voor de aanpak van structurele en ernstige overlast. Fractieleider Jajan heeft signalen gekregen dat die overlast toeneemt en dat er in de aanpak daarvan behoefte is aan extra inzet van personeel.

399995 broken window 960188 1280
Lees ook
Nieuw meldpunt woonoverlast in Enschede

Hoewel een meerderheid zich kan vinden in het voorstel om drie jaar lang 500.000 euro beschikbaar te stellen voor een plan van aanpak, stemden GroenLinks, D66, EnschedeAnders en Partij voor de Dieren tegen. Ze zijn niet overtuigd geraakt dat een bedrag van deze omvang nodig is om woonoverlast aan te pakken.

3. Accukluisjes in fietskelders

In Enschede werden vorig jaar 1740 fietsen gestolen. Dat betekent 1 op de 92 fietsenbezitters noodgedwongen de benenwagen moest nemen. Daarmee staat Enschede relatief gezien op de vierde plaats van gemeenten met de meeste fietsdiefstallen. Ook accu's van elektrische fietsen worden vaak meegenomen, zelfs als deze in de bewaakte fietskelders worden gestald.

Omdat het onhandig is om met een accu onder de arm door de binnenstad te lopen, vraagt D66 om een pilot met accukluisjes in de stallingen bij kruispunt De Graaff en het Wilminkplein. Dit zijn brandwerende kluizen, waarin gebruikers hun accu's veilig kunnen bewaren en opladen. Het voorstel is met een ruime meerderheid aangenomen. Volgens wethouder Marc Teutelink lagen er al plannen om de accukluisjes in te zetten.

4. Meer huizen voor '2x modaal'

Terwijl veel partijen in de gemeenteraad roepen om meer 'betaalbare woningen', ofwel sociale huur en lager koopsegment, maakt D66 zich juist zorgen om de top van de woningmarkt. Nu bouwplannen Het Brunink en 't Vaneker vol zitten, zijn er volgens fractieleider Gertjan Tillema te weinig kavels voor grondgebonden woningen in het hogere segment.

“Op zo'n manier bouwen we Enschede op langere termijn de armoede in”

"Laten we zeggen voor 2 keer modaal", aldus Tillema. "Op zo'n manier bouwen we Enschede op langere termijn de armoede in." De gedachte daarachter is dat de mensen die meer te besteden hebben de stad noodgedwongen verlaten. Met zijn motie vraagt D66 het college om op korte termijn met een nieuw plangebied 'zoals 't Vaneker' te komen. GroenLinks, Volt, PVV, SP, EnschedeAnders en Partij voor de Dieren stemden tegen.

5. Aandacht voor ouderen

Het beleid van de gemeente Enschede richt zich primair op het aantrekken en behouden van 'jong talent'. Maar fractieleider Barry Overink van Burgerbelangen (BBE) zegt steeds meer moeite te hebben met een eenzijdige blik. De inwoners worden steeds ouder en jonge gezinnen verhuizen naar elders, constateert Overink.

Deze 'dubbele vergrijzing' betekent veel voor het beleid op alle fronten, van infrastructuur tot zorg. Via een motie dwingt BBE af dat er in alle nieuwe beleidsstukken van de gemeente de gevolgen voor gezinnen ouderen nadrukkelijker worden meegenomen. GroenLinks, D66, Volt, EnschedeAnders en Partij voor de Dieren stemden tegen.

6. Ruimere toegang tot Kindpakket

Als fractieleider maakt Margriet Visser het niet meer mee, want ze heeft net afscheid genomen van de lokale politiek. Maar opvolger Herman Brouwer heeft met een motie voor elkaar gekregen waar EnschedeAnders al jaren om vraagt: het aantal gezinnen dat aanspraak kan maken op het zogeheten Kindpakket wordt mogelijk uitgebreid.

Lees verder onder de afbeelding.


20230511 Pexels geld euro sparen spaarpot
Beeld: Pexels

Via het Kindpakket maakt Stichting Leergeld het mogelijk dat kinderen uit minimagezinnen onder meer een fiets, gevulde schooltas, zwemlessen, een grafische rekenmachine of een verjaardagsbox kunnen krijgen. Nu is dat alleen mogelijk voor gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het college gaat nu uitzoeken of dat verhoogd kan worden naar 130 procent.

7. Proef met 'pré-AOW'

In de gemeente Den Haag wordt gestart met een proef met 'pré-AOW'. Dit houdt in dat er voor 60-plussers met een bijstandsuitkering - die vaak met moeite nog aan werk komen - minder strenge regels gaan gelden. Een soort basisinkomen dus, waar weinig verplichtingen tegenover staan. D66 wil dat het college de proef in Den Haag volgt en overweegt om deze over te nemen. Een ruime meerderheid van de raad ging daarmee akkoord.

8. Inzicht duurzaamheid

De doelen van de Regionale Energiestrategie Twente worden niet gehaald. En ook op lokaal niveau laat het duurzaamheidsbeleid te wensen over, vindt een deel van de gemeenteraad. Aan herhaaldelijke oproepen om meer inzicht te geven in de duurzame doelen is nog niet het gewenste gegeven. Voor partijen als GroenLinks, Volt en Partij voor de Dieren was dat zelfs een belangrijke reden om tegen de gemeentebegroting te stemmen.

Met een motie, die door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen, wordt opnieuw opgeroepen om vanaf de volgende begroting duidelijk te maken of de duurzame doelen gehaald worden en zo nee, waarom niet.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.