Verkeer
Stuur appje
Zoek
Nieuws
Enschede

Nieuw meldpunt woonoverlast in Enschede

399995 broken window 960188 1280

Er is een nieuwe gemeentelijke aanpak van woonoverlast. Samen met acht partners uit het maatschappelijke veld heeft de gemeente Enschede hiervoor een convenant ondertekend. Daarmee is het Meldpunt Woonoverlast officieel geopend.

Woonoverlast, personen met verward gedrag, multiprobleemgezinnen en tijdelijke huisverboden. Het zijn gevallen waarmee zeker negen organisaties in Enschede op hun eigen manier regelmatig te maken hebben.

Behalve de gemeente zijn dat de politie, GGD Twente, GGZ Mediant, Tactus Verslavingszorg, de wijkteams en woningcorporaties De Woonplaats, Domijn en Ons Huis. De partijen hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijke aanpak van deze problemen.

Woonoverlast

Met name op het gebied van woonoverlast (zoals burenruzie, drugsoverlast, geluidshinder, verward gedrag en vernieling) zijn er concrete maatregelen opgesteld. In het geval van een ernstige of zelfs levensbedreigende situatie blijft de politie de aangewezen instantie om melding te doen.

Als er geen directe actie nodig is en het gaat om overlast vanuit een huurwoning, dan moet de betreffende woningcorporatie worden gebeld. Voor de situaties waarbij er sprake is van overlast vanuit een koopwoning, is het Meldpunt Woonoverlast in het leven geroepen. Het meldpunt is telefonisch bereikbaar (053-4817600) en online.

Incident

Overlastmeldingen bij koopwoningen worden door het Sociale Wijkteam opgepakt en als er meerdere woningen of een hele buurt bij het incident is betrokken komt de klacht op de tafel van Stadsdeelbeheer. Het streven is om de melder binnen vijf dagen te beantwoorden.

Afhankelijk van de aard en ernst van de klacht, worden er maatregelen genomen. Dit kan betekenen dat de woningcorporatie of het wijkteam buurtbemiddeling in de arm neemt. In het meest uiterste geval, als de overlast uit de hand loopt en een bedreiging vormt voor de algemene veiligheid, is de burgemeester sinds december bevoegd om de betreffende woning voor een aantal maanden te sluiten.

Verward gedrag
Waar klachten met betrekking tot individuele personen het werkveld van de corporaties of het wijkteam overstijgen, wordt de casus in een comité van de ondertekenaars van het convenant besproken. Dit kan in sommige gevallen leiden tot vrijwillige of gedwongen opname van de persoon die verward gedrag vertoont. De korte lijnen met specialisten en hulpverleners moeten er dan in elk geval voor zorgen dat het risico op schade aan anderen en de persoon zelf wordt beperkt.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede, foto: Pixabay
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.