Verkeer
Stuur appje
Zoek

Enschede houdt in de toekomst ruimte vrij voor meer windturbines in het buitengebied

20230227 Pixabay Windmolen windturbine
Beeld: Pixabay

Als eventuele plannen in Usselo het halen, blijft het in Enschede mogelijk niet bij enkele windturbines langs de N18. Ook in grofweg drie andere gebieden rondom de stad wordt het opwekken van windenergie na 2030 niet uitgesloten. Deze locaties worden in ieder geval 'geschikt gehouden' voor het plaatsen van turbines. Dat blijkt uit een toekomstbeeld dat het college van B&W onlangs heeft vastgesteld.

In het stadskantoor van Enschede wordt op dit moment hard gewerkt aan een Omgevingsvisie. Het opstellen van zo'n document is in elke gemeente verplicht en omvat in feite een toekomstvisie waarin staat uitgelegd hoe de openbare ruimte van de gemeente over een aantal jaren wordt ingevuld. Denk daarbij aan (spoor)wegen, bedrijventerreinen en woningen, maar ook aan de groenstructuur en grootschalige opwek van energie.

Windcluster N18

Wat betreft die energieopwek blijft de invulling van de doelstellingen in de Regionale Energiestrategie vooralsnog beperkt tot windturbines en zonnepanelen. Waarbij moet worden opgemerkt dat in het nieuwe coalitieakkoord van Overijssel staat dat grote zonneparken op landbouwgrond niet meer worden toegestaan.

Usselo Wissinks Möl 001 Wilco Louwes
Lees ook
Wordt de windmolen bedreigd door windturbines? In Usselo vrezen ze van wel

Een van de kaarten in het toekomstbeeld van Enschede gaat over duurzame energie. De locatie langs de N18 bij Usselo die onlangs door de gemeenteraad is aangewezen als zoekgebied voor windturbines, staat als 'windcluster' ingetekend. Er wordt dus rekening mee gehouden dat er enkele turbines worden geplaatst.

Meerdere gebieden rondom de stad worden in het toekomstbeeld benoemd als 'zoeklocatie wind'. Een zoeklocatie wil niet zeggen dat er windturbines komen, maar dat die optie wel wordt opengehouden.

Geen verrassing

De gebieden die zijn ingetekend als zoeklocatie zullen voor ingewijden niet als een verrassing komen, omdat ze al eerder de revue zijn gepasseerd. Het havengebied was al eens in beeld voor windturbines, maar vanwege de hoogtebeperking (150 meter) door de aanvliegroute naar de luchthaven is dit voor marktpartijen niet interessant. Tegenover bedrijventerrein De Marssteden lag een concreet plan, maar dat werd afgeschoten na verzet vanuit buurtschap Twekkelo.

Lees verder onder de afbeelding

20230920 Omgevingsvisie toekomstbeeld kaart energie
In het toekomstbeeld van Enschede worden gebieden vrijgehouden voor een eventuele zoektocht naar windturbinelocaties.
Beeld: Gemeente Enschede

Bij de fabriek van Grolsch werd al eens een windturbine geopperd, maar daar vormt de ondergrondse infrastructuur (belangrijke leidingen) een beperking. De Usseler Es, het Rutbeek en de buurtschap Esmarke kwamen eerder in een 'milieueffectrapport' als geschikte locatie uit de bus, maar zijn nooit concreet aangewezen. In het geval van de Esmarke gingen daar grote protesten in de buurtschap aan vooraf.

'Locatie vrijhouden'

Desgevraagd laat een woordvoerder van de gemeente Enschede weten dat er geen sprake is van een koerswijziging van het beleid (onder voorwaarden alleen windenergie langs de N18). De onderzoeken die aan de basis lagen van de lokale Energievisie, zijn de leidraad.

"We hebben alle zoekgebieden met technisch geschikte locaties voorlopig gereserveerd in het toekomstbeeld", aldus de woordvoerder. "Zodat we die locaties vrijhouden van andere functies en we deze plekken in ieder geval technisch gezien geschikt houden en niet inzetten voor het oplossen van een andere opgave."

Onvermijdelijk

Bij andere opgaves valt te denken aan de zoektocht naar een locatie voor een nieuw bedrijventerrein, woningbouw of andere ontwikkelingen die beperkend zouden kunnen zijn voor windturbines. In de toekomstvisie kondigt het college aan terughoudend te willen zijn met het toestaan van nieuwe zonneparken in het zuidoostelijke buitengebied (Esmarke en Glanerbrug).

Met oog op de belasting van elektriciteitsstations wil de gemeente zoeken naar een verdeling tussen zon en wind, dus ook in Enschede-Zuidoost. In een eerste geprinte publicatie van het toekomstbeeld, dat aan de pers is verstrekt, staat dat 'zoekgebieden in dit deel van de gemeente onvermijdelijk' zijn. Na vragen hierover van 1Twente is dit gewijzigd. 'Ook in dit deel van de gemeente liggen zoekgebieden die (...) technisch gezien geschikt zijn voor windenergie', luidt de strekking nu.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.