Verkeer
Stuur appje
Zoek

Bewoners buitengebied Enschede willen geen onderzoek naar windmolens

245056 protest windmolens
Beeld: Tubantia

Bewoners in het buitengebied van Enschede doen een ultieme poging een onderzoek naar windmolens maandag van tafel te krijgen.

De brief die Rotshuizen Geense Advocaten vrijdag namens buurtkring Esmarke en vier families stuurde liegt er niet om. De bewoners in het buitengebied vinden dat als de raad het plan van aanpak voor de Energievisie maandag überhaupt wil accepteren, de spelregels aangepast dienen te worden. Met name als het om windmolens gaat.

Speelruimte

In voorbereiding op de Energievisie, het beleidsplan waarin precies staat hoe de gemeente zal omgaan met duurzame energie, wordt er onderzoek gedaan naar de milieueffecten van zonneparken en windmolens. Het plan van aanpak dat de raad maandag vaststelt, de zogeheten NRD, bepaalt de speelruimte van dat onderzoek.

In Enschede is dat het hele buitengebied en de bedrijventerreinen, ondanks dat in het coalitieakkoord staat dat tot 2023 in principe alleen het Grolschterrein, de Marssteden en de Boeldershoek in beeld zijn als potentiële locaties voor windmolens.

Bang

Veel oppositiepartijen en de bewoners van Esmarke Zuid zijn bang dat ontwikkelaars door de speelruimte in de NRD straks een vrijbrief krijgen om ook elders in het buitengebied, zoals in de buurt van het Aamsveen, windmolens te bouwen. Met volgens hen het risico op overlast door slagschaduw, horizonvervuiling en gezondheidsklachten vanwege laagfrequent geluid van de turbines.

Volgens de coalitie loopt dat niet zo'n vaart en ligt er tot aan de Energievisie niets vast. Advocaat Ivo ter Meer voorspelt dat die Energievisie straks juist zwaar zal leunen op de NRD. 'U zult er voortdurend op gewezen worden dat u nu eenmaal hebt ingestemd met deze aanpak', schrijft hij namens zijn cliënten.

Zorgen

Het feit dat het adviesbureau Pondera Consult behalve het plan van aanpak ook de milieueffectrapportage opstelt baart de bewoners van het buitengebied nog meer zorgen. Eerder kwam het bedrijf ook bij een aantal fracties in de gemeenteraad in opspraak, omdat zustermaatschappij Pondera Development zelf windparken ontwikkelt. Het college heeft daarop met Pondera een afspraak gemaakt dat het bedrijf de komende zeven jaar niet participeert in windprojecten in Enschede.

Inzage

De laatste ontwikkeling is dat de bewoners van Esmarke Zuid via een Wob-verzoek inzage hebben gekregen in een brief uit het voorjaar van 2010, van de gemeente aan een ontwikkelaar van windmolenprojecten. Er wordt in de brief gesproken over concrete plannen voor molens bij Grolsch, op de Usseler Es, aan de Binnenhaven, bij de Marssteden en op de Boeldershoek.

Geen van deze plannen zijn tot ontwikkeling gekomen, al zijn er voor enkele locaties wel verzoeken aan de gemeente gedaan om het bestemmingsplan te wijzigen. De ontvanger van de brief is door de ambtenaar die het Wob-verzoek behandelde weggelakt. Advocaat Ter Meer meent dat daardoor onduidelijk is wie de betreffende partij is. 'Het zou mogelijk zijn dat de naam van Pondera of een daaraan gelieerd bedrijf of persoon is weggelakt', schrijft hij namens zijn cliënten.

Als de gemeenteraad ondanks deze wetenschap maandagavond toch instemt met het plan van aanpak, dan vragen de bewoners uit het zuidelijke buitengebied in het plan op te nemen dat molens minimaal een kilometer verwijderd dienen te zijn van woonpercelen en beschermde natuurgebieden.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.