Verkeer
Stuur appje
Zoek

Gemeente Hengelo voegt daad bij woord: twee ton voor toegankelijkheidsplannen

Foto stadhuis Hengelo Vereijken Chris
Beeld: Chris Vereijken / 1Twente

Hengelo wil zich ontwikkelen naar een toegankelijkere stad en voor dit doel wordt de portemonnee getrokken. Uit de publicatie van de zomernota blijkt dat er van 2024 tot en met 2027 jaarlijks 53.000 euro vrijkomt. Met het geld worden extra stappen gezet om de stad nog toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.

Evaluatie actieplan

Sinds 2020 staat het thema toegankelijkheid expliciet op de agenda van de gemeente Hengelo. Door middel van het Actieplan Toegankelijkheid is er de afgelopen drie jaar gewerkt aan het toegankelijk maken van de stad voor mensen met een handicap. Eind mei was er een meetmoment van dit plan, waarin duidelijk werd dat er stappen in de juiste richting zijn gezet. De gemeente wilde graag verder werken met de onderdelen van het plan, maar hiervoor was wel een structurele financiering nodig. Die was er destijds nog niet.

Bewustwording en communicatie

Tijdens de uitzending van het Hengeloos Peil in juni zei wethouder Marie-José Luttikholt dit over het ontbreken van een budget: “Zonder dit budget kunnen we geen medewerker aanstellen die het contact onderhoudt met de gehandicapte doelgroep. Daarnaast kunnen we een groot deel van onze promotieactiviteiten niet uitvoeren.”

De gemeente wil via promotieactiviteiten zorgen voor meer bewustwording bij Hengeloërs, ook bijvoorbeeld aan basisschoolleerlingen: “Door kinderen te laten zwemmen met een donkere bril op, kunnen zij zich beter voorstellen hoe het is om slechtziend te zijn”, noemt Luttikholt als voorbeeld.

Verbetering bushaltes

Uit de zomernota kwam ook nog naar voren dat de gemeente gaat investeren in de bushaltes in de stad. Later dit jaar plaatst de provincie nieuwe, toegankelijkere schermen bij de haltes, die ook zijn voorzien van audio-ondersteuning. Aanvullend aan de installatie van de schermen, worden de haltes zelf ook onder handen genomen. Op een aantal locaties wordt het perron verbreed en komen er betere geleidingslijnen. Naar verwachting worden deze aanpassingen geleidelijk doorgevoerd tijdens de komende jaren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.