Verkeer
Stuur appje
Zoek

Ook met sloop in het verschiet geeft Glanerbrug zich niet gewonnen: 'De belofte was een zwembad'

Hoewel er binnen het gemeentebestuur weinig animo lijkt om zwembad De Brug open te houden, geeft Glanerbrug zich nog niet gewonnen. Terwijl het college van B&W de sloop van het bad heeft aangekondigd en de gemeenteraad zich niet lijkt uit te spreken voor extra geld voor een renovatie, begint de dorpsraad een protestactie. De teleurstelling in de politiek is groot in het grensdorp. "Het kan veel goedkoper dan 4,4 miljoen euro", bepleit dorpsraadslid Coen Nijhuis.

"Wij hebben inmiddels het gevoel dat er met ons gespeeld wordt en dat de door de gemeente Enschede gemaakte belofte een wassen neus is." Was getekend: de Dorpsraad Glanerbrug. In een brief aan leden van de gemeenteraad en het college uit het belangenorgaan maandagmiddag haar teleurstelling over de voorgenomen sloop van De Brug. Met een ultieme poging hoopt de dorpsraad het zwembad toch te behouden.

'Alles verdwijnt in Glanerbrug'

Er broeit iets in Glanerbrug. Vraag een willekeurige inwoner naar de toekomst van het zwembad en deze zal waarschijnlijk antwoorden dat het heropend moet worden. Een blik op de reacties op social media spreekt eveneens boekdelen. "Alles wordt in Glanerbrug maar gesloten of verdwijnt", legt dorpsraadslid Coen Nijhuis uit. "En het wordt in Enschede weer opgetuigd."

TN svdw heropening zwembad de brug CLEAN
Lees ook
Geloven Glanerbruggers nog in heropening van zwembad De Brug?

Hij noemt het zwembad op Het Diekman, waarvoor 32 miljoen euro is gereserveerd. "En dan is 2 miljoen extra voor Glanerbrug te veel. Dan zeg ik: jullie zijn de grootste partij geworden en hebben je hard gemaakt voor De Brug, laat het dan zien." Nijhuis is diep teleurgesteld in de brief waarin geen extra bijdrage, maar de sloop van het zwembad wordt aangekondigd. "Dan heb ik er geen vertrouwen in en zeg ik: wethouder, stap op. Beloftes zijn niet nagekomen."

Past niet in budget

Met de grootste partij bedoelt Nijhuis Burgerbelangen Enschede. En de wethouder in kwestie is Niels van den Berg. Hij heeft vrijdag in een brief uitgelegd waarom renovatie van De Brug volgens het college geen optie is: het past niet in de afspraken. In het coalitieakkoord is een maximumbijdrage van 2,2 miljoen euro afgesproken en wordt er geen rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage.

“U houdt Glanerbrug wel degelijk een worst voor. De exploitatie van een zwembad kan niet voor 0 euro. Onderaan de streep levert u niet”

Volgens een analyse van adviesbureau Synarchis is er echter 4,4 miljoen euro renovatiebudget nodig, plus een jaarlijkse bijdrage van 2 ton. En dat terwijl bijna alle partijen (op D66, VVD en Volt na) zich voor de verkiezingen vorig jaar hebben uitgesproken voor heropening. Alleen het CDA stelde daar een concrete voorwaarde aan (geen exploitatiebijdrage).

BBE de gebeten hond

Tijdens de raadsvergadering over de zomernota, waarin vooruitlopend op de begroting de visie op de komende jaren wordt besproken, werd BBE stevig aangepakt door een aantal oppositiepartijen. "Voelt u zich niet ontzettend rot dat u een verkiezingsbelofte niet kan inlossen?", wilde Hidde Heutink (PVV) weten.

BBE-fractieleider Barry Overink roept op om wat betreft De Brug nog even een pas op de plaats te maken. De wethouder zal eerst nog met de dorpsraad in gesprek gaan, ook over een in haar opdracht uitgevoerde extra kostenanalyse. Ook de optie voor een zwembad in het nieuwe sportcluster Avanti/Eilemark/Sportlust houdt BBE nog open. "U houdt Glanerbrug wel degelijk een worst voor", aldus Gertjan Tillema (D66). "De exploitatie van een zwembad kan niet voor 0 euro. Onderaan de streep levert u niet."

Andere kostenberekening

Hoe is het mogelijk dat de beoogde kosten voor de renovatie en heropening van De Brug in twee jaar tijd zijn verdubbeld? Dat vroeg de dorpsraad van Glanerbrug zich ook af. In de afgelopen weken heeft het bureau Som=, dat ook de eerdere kostenberekening voor de dorpsraad maakte en toen op zon 2,2 miljoen euro uitkwam, zich opnieuw over de materie gebogen.

De Brug screenshot
Lees ook
Droom Glanerbrug valt in duigen: college wil zwembad De Brug slopen

De conclusie is dat de laatste kostenanalyse van het door de gemeente ingehuurde bureau Synarchis (4,4 miljoen euro) in veel gevallen uitgaat van nieuwbouw of vervanging, terwijl Som= voor renovatie of reparatie gaat. De beweegbare bodem, om een voorbeeld te noemen, zou volgens het bureau door het vervangen van kabels voor veel minder geld weer tien jaar vooruit kunnen.

'We zien nog steeds kansen'

Omdat er inmiddels wel sprake is van inflatie en flinke kostenstijgingen heeft Som= afgelopen een bijgestelde kostenanalyse gemaakt. Er zou uitgaande van renovatie en reparatie naar schatting ruim 2,7 miljoen euro nodig zijn om De Brug weer 'zwemklaar' te maken. Met dit rapport in de hand heeft de dorpsraad opnieuw een beroep gedaan op het college.

Lees verder onder de afbeelding

20230717 Zwembad De Brug Glanerbrug Wilco Louwes
Zwembad De Brug in Glanerbrug.
Beeld: 1Twente/Wilco Louwes

Het zou betekenen dat de gemeente minimaal 5 ton extra moet reserveren en een bijdrage in de jaarlijkse exploitatie moet doen. Dat laatste was volgens het coalitieakkoord geen optie, maar Glanerbrug houdt moed. "Wij zien nog steeds geen probleem in een renovatie van het zwembad en willen erop aandringen om dit project alsnog door te laten gaan."

Oppositiepartijen doen een poging

Eenmansfractie EnschedeAnders doet een poging om het zwembad voor de sloop te behoeden. Fractieleider Herman Brouwer, die op dit moment Margriet Visser vervangt, wil dat de gemeente het extra benodigde geld voor de renovatie toezegt. Inclusief de jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van De Brug. Dat kan volgens Brouwer door de budgetten voor de Huiskamer van de Stad (verhuizing van de bibliotheek naar het Wilminktheater) bij te stellen.

De Brug screenshot
Lees ook
Dorpsraad zegt volmondig ja tegen renovatie zwembad Glanerbrug: 'Gaan we ons hard voor maken'

De doorgang van dat project staat op dit moment op het spel, omdat de beoogd kosten zijn verdubbeld naar 26 miljoen euro. Wethouder Van den Berg heeft het voorstel van EnschedeAnders ontraden. Hij gaat eerst nog in gesprek met de dorpsraad over de laatste stand van zaken. De stemming over de motie is dinsdagavond, maar wordt op voorhand alleen gesteund door de PVV.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.