Verkeer
Stuur appje
Zoek

Twentse lokale politici en actiegroepen doen oproep aan formatietafel in Zwolle: 'Stel grote windprojecten uit'

20230215 Windturbine Pexels
Beeld: Pexels

In een gezamenlijke brief roepen tien lokale politieke fracties uit Twente op om grootschalige windprojecten in Overijssel voorlopig 'on hold' te zetten. Afzenders willen dat wordt gewacht met deze ontwikkelingen totdat er landelijke richtlijnen zijn vastgesteld. De brief is gericht aan BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP, die op dit moment onder begeleiding van formateurs Ingrid Geveke en Wout Wagenmans een nieuwe coalitie in de Provinciale Staten proberen te smeden.

Het huidige - demissionaire - college van Gedeputeerde Staten heeft de druk op Twentse gemeenteraden opgevoerd door te eisen dat zij voor 1 juli zogeheten zoekgebieden aanwijzen voor windturbines. Deze worden opgenomen in de voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie Twente, zeg maar het energieplan voor deze regio. Wordt de deadline niet gehaald, dan behouden Gedeputeerde Staten zich op de mogelijkheid om eventuele initiatieven voor windprojecten zelf in behandeling te nemen en te beoordelen.

Draagvlak

Deze stappen zijn met name Twentse lokale partijen een doorn in het oog. Op initiatief van Burgerforum Losser is er een brief naar de formatietafel van Overijssel gegaan, mede ondertekend door Burgerbelangen Enschede, Lokaal Almelo Samen, Burgerbelangen Dinkelland, Nieuw Enter Wierden, Lokaal Dinkelland, VVD Losser en VVD Dinkelland.

Pexels windmolen
Lees ook
Actiegroep tegen windturbines Hengelo, Delden en Borne dient bezwaar in bij provincie

Ze wijzen op het belang van draagvlak en intensief democratisch debat als het gaat om de energieplannen. 'En precies hier heeft het aan ontbroken', staat in de brief. 'De RES 1.0 (eerste versie uit 2021, red.) was in feite al een kant en klaar plaatje voor grootschalige opwek van wind 60% en zon 40%. Inbreng van de gemeenteraden was er nauwelijks en burgerinbreng was een farce.'

Participatie van inwoners

Die burgerinbreng zou alsnog vorm moeten krijgen met het zogeheten Twents Inwonersforum. Honderd uitgelote Twentenaren hebben afgelopen maanden (achter gesloten deuren) met elkaar gepraat over de regionale energieplannen. Basis voor deze gesprekken vormde de RES 1.0. De komst van windturbines en zonneparken staan dus bij voorbaat niet ter discussie, het gaat eerder om hoe-vraag en waar ze moeten komen. De uitkomsten van het forum worden deze donderdag gepresenteerd.

20230515 Windturbines Usselo Boekelo Pondera situatieschets
Lees ook
Enschede wijst gebied langs N18 aan als zoeklocatie windturbines (maar hoopt op geduld bij provincie)

In hun brief roepen de lokale partijen op om een breder participatieplan te maken voor inbreng van Twentenaren. Daarnaast vinden zij dat er een pas op de plaats moet worden gemaakt met betrekking tot windturbines, nu het nog wachten is op nieuwe landelijke richtlijnen. In 2021 heeft de Raad van State in een uitspraak van een zaak in Delfzijl de landelijke milieunormen voor windturbines buiten toepassing gesteld. Het kabinet verwacht dat er pas in 2024 nieuwe normen zijn.

'Tegenwind-groepen' bundelen krachten

Net als lokale partijen hebben ook 28 Twentse belangenorganisaties die zich bezighouden met bezwaren tegen grote windturbines hun krachten gebundeld. Ook zij roepen de formerende partijen op windprojecten voorlopig buiten beschouwing te laten. Initiatiefnemer van die brief is Stichting Tegenwind Noordoost Twente, maar onder meer Windturbines Twickel, Hengelo, Borne, Delden en Geen Windmolens in Usselo en Boekelo hebben deze ondertekend.

Woordvoerder Leo van der Stelt verwacht dat nieuwe afstandsnormen rond windturbines de energieplannen in een ander licht zetten. Onlangs vertelde hij in 1Twente Vandaag dat hij het onder druk zetten van gemeenten om voor 1 juli zoekgebieden voor windturbines aan te wijzen ziet als het onnodig creëren van onrust.

Lees verder onder de video

Eigen richtlijnen

In Delfzijl (de zaak die in 2021 het landelijke windbeleid op zijn kop zette) wordt net als in het Brabantse Karinapolder nu alsnog een windpark toegestaan. De provincie heeft in deze gevallen los van landelijke normen zelf regels en richtlijnen opgesteld. Deze zijn door de Raad van State goedgekeurd.

Volgens Van der Stelt beroept de provincie zich onterecht op de mogelijkheid om nu ook zelf richtlijnen op te stellen. "Dit zijn twee specifieke zaken die al veel langer speelden", aldus de woordvoerder van Stichting Tegenwind Noordoost Twente. Voor volledig nieuwe projecten denkt hij dat er toch gewacht moet worden op de nieuwe landelijke normen. "En elke stap die je als gemeente tot die tijd zet, zoals het aanwijzen van zoekgebieden, kan in je nadeel werken."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie?
Tip onze redactie via mail of telefoon. Deze vind je op onze contactpagina.